cleaning concept, coor

Coor Cleaning Concept – et enhetlig renholdskonsept

Coor har utviklet et overordnet renholdskonsept for konsernet som tar helhetlig grep om renholdstjenestene og sikrer at vi leverer pålitelig, innovativt og kvalitetssikret renhold. Det gir alle kundene mulighet til å standardisere og sammenligne innsatsen uansett hvilket land renholdstjenesten blir levert i.

Coor Cleaning Concept bygger på samlet erfaring og kunnskap fra hele Norden. Konseptet består av standardiserte metoder og renholdsprogrammer som kan tilpasses ulike behov og forhold. Det finnes også egne tilpasninger for forskjellige kundesegmenter, som kontor, industri, pleie og omsorg og energisektoren.

Cleaning the Coor Way

Coor har identifisert ni momenter som alltid inngår i renholdsoppdragene. De sier noe om hvordan tjenesten blir levert (verktøy, materialer, hygiene og miljø), men også om hvordan vi behandler våre ansatte, om ledelse, målinger og utvikling på området. Alt er beskrevet i vår egen metodikk, Cleaning the Coor Way, som også er ryggraden i Coor Cleaning Concept. 

Coor Cleaning Academy

I 2017 fikk Coor en egen skole for ansatte i renholdsvirksomheten, Coor Cleaning Academy. I grunnkurset får medarbeiderne opplæring i Coor Cleaning Concept og Cleaning the Coor Way. Skolen sørger også for ekstern opplæring som kreves til ulike spesialoppgaver, blant annet kurs om kvalitet og sikkerhet samt egne yrkesutdannelser. 

Fra 2017 har opplæringen blitt gradvis innført i hele renholdsorganisasjonen i Coor. Mange kurs holdes med våre egne lærere, men vi samarbeider også med eksterne leverandører når det gjelder spesialkurs og andre deler.