Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Virksomhetstyring

Coor har konsernledelse i Sverige. Selskapet har vært notert på børsen Nasdaq Stockholm siden juni 2015.

Coor følger Coor Nasdaq Stockholms Regelsett for emittenter samt den svenske Kodeks for virksomhetsstyring (Kodeksen). Kodeksen skal brukes av alle svenske virksomheter med aksjer tatt opp til handel på et regulert marked i Sverige, fra datoen for første årsmøte som holdes året etter notering.

Finn øvrig selskapsinformasjon på Coor sine engelskspråklige konsern-nettsider.