Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Bærekraft - Coor tar et bredt ansvar

Bærekraft dreier seg om å imøtekomme dagens behov uten å redusere mulighetene for å gjøre det samme i fremtiden. For oss er arbeid med bærekraft å ta ansvar for egen virksomhet ut fra et bredere perspektiv - og å ta hensyn til konsekvensene av våre beslutninger på både kort og lang sikt.

Mann legger frø i bakken | Coor

Strategi for bærekraft

Som selskap har Coor sluttet seg til 8 av 17 globale mål FN har identifisert for å kunne nå en bærekraftig utvikling. Ambisjonene for bærekraftarbeidet i Coor har vi samlet i en konsernomfattende rammeverk. Vår strategi kan sammenfattes i følgende punkter:

  • Coor skal drive en miljøvennlig, profesjonell og sikker virksomhet
  • Coor skal være en ansvarlig og utviklende arbeidsgiver
  • Coor skal utvikles stabilt og lønnsomt ut ifra en god etisk og moralsk innstilling
  • Coor tar ansvar for sine leverandører
  • Coor skal stille til rådighet korrekt og relevant informasjon

Bærekraftarbeidet i Coor

Coor tar et vidtrekkende ansvar for vår egen virksomhet og dens påvirkning på samfunnet og miljøet som helhet. Dette ansvaret oppmuntrer vi også våre kunder til å ta om sine virksomheter. 

 

 

Les mer:

Her finner du mer informasjon om Coors strategi for bærekraft, fra de tre dimensjonene som vi måles etter:

Virksomhetsansvar

Sosialt ansvar

Miljøansvar

Ved å arbeide aktivt og strukturert, både internt og eksternt, med flere saker innenfor disse områdene bidrar Coor til en stabil og bærekraftig utvikling over tid. Bærekraftsarbeidet i Coor ettergås årlig av ekstern revisor fra DNV-GL. Våre miljøledelsessystem krever at vi dokumenterer tiltak som gjøres etter bærekraftstrategien. Ønsker du å lese mer om detaljene i vår bærekraftstrategi, og se progresjonen i arbeidet, så kan du ta en titt i våre årsrapporter.  

Les mer i Coor sine Sustainability Reports på våre engelske nettsider.


Vidtrekkende ansvar også for leverandører

I vår bærekraftstrategi tar Coor også ansvar for de tjenestene som selskapet utfører ved hjelp av underleverandører. Vi stiller høye krav til våre leverandører. I forbindelse med inngåelse av leverandøravtaler foretas grundig leverandørvurdering hvor vi måler leverandørens tekniske, økonomiske og organisatoriske styrke og dens totale leveranseevne. I tillegg kontrolleres det at underleverandøren kan leve opp til Coors miljøpolicy og Coors forretnings- og atferdskodeks ("Code of Conduct"). Etter avtalen er underskrevet foretas leveranseoppfølginger for å sikre at leverandørene lever opp til de opprinnelige kravene.