Mann legger frø i bakken | Coor

Bærekraft - Coor tar et bredt ansvar

Bærekraft dreier seg om å imøtekomme dagens behov uten å redusere mulighetene for å gjøre det samme i fremtiden. For oss er arbeid med bærekraft å ta ansvar for egen virksomhet utfra et bredere perspektiv - og å ta hensyn til konsekvensene av våre beslutninger på både kort og lang sikt.

Strategi for bærekraft

Som selskap har Coor sluttet seg til 8 av 17 globale mål FN har identifisert for å kunne nå en bærekraftig utvikling. Ambisjonene for bærekraftarbeidet i Coor har vi samlet i en konsernomfattende rammeverk. Vår strategi kan sammenfattes i følgende punkter:

  • Coor skal drive en miljøvennlig, profesjonell og sikker virksomhet
  • Coor skal være en ansvarlig og utviklende arbeidsgiver
  • Coor skal utvikles stabilt og lønnsomt ut ifra en god etisk og moralsk innstilling
  • Coor tar ansvar for sine leverandører
  • Coor skal stille til rådighet korrekt og relevant informasjon

Bærekraftarbeidet i Coor

Coor tar et vidtrekkende ansvar for vår egen virksomhet og dens påvirkning på samfunnet og miljøet som helhet. Dette ansvaret oppmuntrer vi også våre kunder til å ta om sine virksomheter. Vi jobber aktivt med økonomiske-/ forretningsetiske- og sosiale spørsmål, i tillegg til miljøperspektivet, både internt og eksternt. Ved å arbeide aktivt og strukturert med flere saker på disse områdene bidrar Coor til en stabil og bærekraftig utvikling over tid.

Les mer i Coor sine Sustainability Reports på våre engelske nettsider.

Vidtrekkende ansvar også for leverandører

Coor tar også ansvar for de tjenestene som selskapet utfører ved hjelp av underleverandører. Vi stiller høye krav til våre leverandører. I forbindelse med inngåelse av leverandøravtaler foretas grundig leverandørvurdering hvor vi måler leverandørens tekniske, økonomiske og organisatoriske styrke og dens totale leveranseevne. I tillegg kontrolleres det at underleverandøren kan leve opp til Coors miljøpolicy og Coors forretnings- og atferdskodeks ("Code of Conduct"). Etter avtalen er underskrevet foretas leveranseoppfølginger for å sikre at leverandørene lever opp til de opprinnelige kravene.