Å bli et reelt bærekraftig selskap

I Coor inkluderer vi bærekraft i alt vi gjør. Vi setter klare og målbare mål for vårt sosiale og miljømessige bærekraftsarbeid – akkurat som vi alltid har gjort i vår forretningsdrift. Vår visjon er å bli et reelt bærekraftig selskap.

Kontakt oss i dag!

Vi tar ansvar

Bærekraft - et fokusområde for Coor

Vi tilbringer mye tid på arbeidsplassene våre, hvor vi ønsker å oppleve sunne, inspirerende og velfungerende miljøer. Samtidig står samfunnet overfor miljøutfordringer, og vi må ta vare på planetens ressurser. Coors ambisjon er å bidra til begge disse problemene.Derfor er et bærekraftsperspektiv inkludert i alt vi gjør.

 

Bilde av en hånd som holder en spirende plante

Bærekraft - en del av vårt dna

Vårt perspektiv

Hos Coor skaper vi de beste arbeidsmiljøene i Norden – sunne, velfungerende og inspirerende. Dette betyr at vi setter mennesker i sentrum samtidig som vi tar hensyn til miljøet. Innovasjonskraft er vår brekkstang for bærekraft. Med en innovativ tilnærming og samarbeid med kunder, leverandører og oppstartsselskaper, jobber vi kontinuerlig med å finne løsninger på uløste problemer. Målet vårt er fornøyde kunder, engasjerte ansatte, økt inkludering og redusert klimaavtrykk.

Bærekraft i våre leveranser

Gjennomtenkte tjenester

Vi hjelper også våre kunder med å nå sine mål. Våre tjenester og tilbud supplerer forretningsperspektivet med miljømessig og sosial bærekraft. Med riktig vedlikehold av eiendommer og behovsbasert, lokal service, reduserer vi slitasje og ressurssløseri samtidig som vi skaper et bedre arbeidsmiljø. Vi tilbyr god mat med helse og miljø i tankene. Med digitalisering og dataanalyse optimaliserer vi eiendommer og sikrer at vi jobber mer ressurseffektivt. Slik skaper vi merverdi.

Bærekraft - et helhetsperspektiv

Vi forplikter oss

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Med riktig opplæring og riktig utstyr, skaper vi trygge, sikre og velfungerende arbeidsplasser for både egne og kunders ansatte. Vi er også stolte av å være en pådriver for mangfold og inkludering, som ønsker velkommen de som er langt fra arbeidsmarkedet inn i vårt miljø.

Slik gjør vi i Coor arbeidsplassen din mer bærekraftig.

 


Science Based Targets

Coor har fått sine kortsiktige klimamål validert av Science Based Targets-initiativet (SBTi), som arbeider for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader. I 2023 fikk Coor også godkjent sine langsiktige mål og forpliktet seg til netto null-mål innen 2040.

Strategi for bærekraft

Som selskap har Coor sluttet seg til 9 av 17 globale mål FN har identifisert for å kunne nå en bærekraftig utvikling. Ambisjonene for bærekraftarbeidet i Coor har vi samlet i en konsernomfattende rammeverk. Vår strategi kan sammenfattes i følgende punkter:

  • Coor skal drive en miljøvennlig, profesjonell og sikker virksomhet
  • Coor skal være en ansvarlig og utviklende arbeidsgiver
  • Coor skal utvikles stabilt og lønnsomt ut ifra en god etisk og moralsk innstilling
  • Coor tar ansvar for sine leverandører
  • Coor skal stille til rådighet korrekt og relevant informasjon

Coor tar et vidtrekkende ansvar for vår egen virksomhet og dens påvirkning på samfunnet og miljøet som helhet. Dette ansvaret oppmuntrer vi også våre kunder til å ta om sine virksomheter. 

Grønn hånd - integrert bærekraftig bygningsadministrasjon | Coor

Hvordan vi jobber med bærekraft på arbeidsplassen.


Om du ønsker en uforpliktende prat med oss, ta kontakt via skjema nedenfor.


Les mer i Coor sine Sustainability Reports (del av årsrapporten) på våre engelske nettsider

 

Vidtrekkende ansvar også for leverandører

I vår bærekraftstrategi tar Coor også ansvar for de tjenestene som selskapet utfører ved hjelp av underleverandører. Vi stiller høye krav til våre leverandører. I forbindelse med inngåelse av leverandøravtaler foretas grundig leverandørvurdering hvor vi måler leverandørens tekniske, økonomiske og organisatoriske styrke og dens totale leveranseevne. I tillegg kontrolleres det at underleverandøren kan leve opp til Coors miljøpolicy og Coors forretnings- og atferdskodeks ("Code of Conduct"). Etter avtalen er underskrevet foretas leveranseoppfølginger for å sikre at leverandørene lever opp til de opprinnelige kravene.