Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Coors miljøansvar

Coors største mulighet til å bidra for et bedre miljø er å finne miljøbevarende tiltak i oppdragene som vi utfører hos kundene. Vi arbeider aktivt for bærekraftig utvikling ved å ta ansvar for konsernets ressursbruk. I tillegg fungerer Coor som miljørådgiver for sine kunder.

Camping ved innsjø | Coor

Bærekraftpolitikken setter rammene for konsernets miljøarbeid. Den har som målsetning å hele tiden redusere virksomhetens påvirkning av omgivelsene samt hjelpe kundene i deres miljøarbeid. 

Kartlegging og rapportering

Coor bidrar til et mer bærekraftig økologisk miljø ved å fokusere på fire områder: opprettholde et strukturert miljøarbeid, redusere vår egen miljøpåvirkning, redusere kundenes miljøpåvirkning og arbeide aktivt for å redusere kundenes energiforbruk. Arbeidet med disse fokusområdene er beskrevet i den årlige rapporten «Sustainability Review». Rapportene kan du lese mer om på våre konsern-nettsider.

Arbeidet for et renere miljø

I daglig drift yter vi størst miljøpåvirkning gjennom CO2-utslipp fra energiforbruk og transport, avfallshåndtering og bruken av farlige kjemikalier. I vår strategi fram mot 2025 slår vi blant annet fast at vi innen utgangen av 2025 skal oppnå en reduksjon på 50 % i CO2-ekvivalenter for Coors totale utslipp. I første omgang kartlegger vi hovedtjenestene våre eiendomsdrift, renhold og kantinedrift. Det vi vet er at matsvinntall fra våre kantiner og personalrestauranter utgjør en av de største utslippspostene. Men mindre faktorer vil også bli en del av totalregnskapet, som våre ansatte sine jobbreiser per fly og bil.

Best på miljø sammen med våre medarbeidere

Vi skolerer våre ansatte for å øke deres kompetanse i miljøspørsmål. De lærer å bruke kartleggingsverktøy for identifisering av miljøspørsmål etter gjeldende lover og regler. Vi foretar risikoanalyse for miljøet rundt arbeidsplassen, for miljøet der arbeidet utføres og for å ivareta den enkelte ansatte - også med tanke på rutiner for ulykkelseshendelser og oppfølging. Til daglig bruker vi Actio, som er et avviks- og forbedringsverktøy som overvåker miljøforbedringer gjennom spesifikk innmelding og merking.