Camping ved innsjø | Coor

Coors miljøansvar

Coors største mulighet til å bidra for et bedre miljø er å finne miljøbevarende tiltak i oppdragene som vi utfører hos kundene. Coor arbeider aktivt for økt bærekraft og økologisk utvikling ved å ta ansvar for konsernets ressursbruk. I tillegg fungerer Coor som miljørådgiver for sine kunder.

Bærekraftpolitikken setter rammene for konsernets miljøarbeid. Den har som målsetning å hele tiden redusere virksomhetens påvirkning av omgivelsene samt hjelpe kundene i deres miljøarbeid. Miljøsegmentene med størst miljøpåvirkning er CO2-utslipp fra energiforbruk og transport, avfallshåndtering og bruken av farlige kjemikalier.

Overordnet målsetning og strategi

Coors langsiktige målsetning for økologisk bærekraft er å arbeide aktivt med å redusere våre egen og kundenes miljøpåvirkning. Dette oppnås ved å fungere som miljørådgiver for å bedre kundenes miljøprestasjoner og aktivt redusere internt energiforbruk og andre miljøindikatorer.

Arbeidet for miljømessig bærekraft

Coor bidrar til et mer bærekraftig økologisk miljø ved å fokusere på fire områder: opprettholde et strukturert miljøarbeid, redusere vår egen miljøpåvirkning, redusere kundenes miljøpåvirkning og arbeide aktivt for å redusere kundenes energiforbruk. Arbeidet på disse fokusområdene er beskrevet i den årlige rapporten «Sustainability Review». Rapportene kan du lese mer om på våre konsern-nettsider.

Best på miljø sammen med våre medarbeidere

Vi skolerer våre ansatte for å øke kompetansen innen globale og lokale miljøspørsmål. De lærer å bruke kartleggingsverktøy for identifisering av miljøspørsmål etter gjeldende lover og regler. Vi foretar risikoanalyse for miljøet rundt arbeidsplassen, for miljøet der arbeidet utføres og for å ivareta den enkelte ansatte - også med tanke på rutiner for ulykkelseshendelser og oppfølging. 

Alle våre ansatte må også gjennomføre vårt interne e-læringssystem, Miljøbeviset. Til daglig bruker vi Actio, som er et avviks- og forbedringsverktøy som overvåker miljøforbedringer gjennom spesifikk innmelding og merking.