Søke

Coors miljøansvar

Coors største mulighet til å bidra for et bedre miljø er å finne miljøbevarende tiltak i oppdragene som vi utfører hos kundene. Vi arbeider aktivt for bærekraftig utvikling ved å ta ansvar for konsernets ressursbruk. I tillegg fungerer Coor som miljørådgiver for sine kunder.

Kontakt oss i dag
Bærekraftige løsninger for miljøvennlig integrert anleggsadministrasjon | Coor

Bærekraftpolitikk

Bærekraftpolitikken setter rammene for konsernets miljøarbeid. Den har som målsetning å hele tiden redusere virksomhetens påvirkning av omgivelsene samt hjelpe kundene i deres miljøarbeid. 

bærekraftig økologisk miljø

Coor bidrar til et mer bærekraftig økologisk miljø ved å fokusere på fire områder: opprettholde et strukturert miljøarbeid, redusere vår egen miljøpåvirkning, redusere kundenes miljøpåvirkning og arbeide aktivt for å redusere kundenes energiforbruk. Arbeidet med disse fokusområdene er beskrevet i den årlige rapporten «Sustainability Review». Rapportene kan du lese mer om på våre konsern-nettsider

Bærekraftig anleggsadministrasjon med grønne løsninger | Coor
Integrert bærekraftig anleggsadministrasjon med innovative løsninger | Coor

Arbeidet for et renere miljø

I daglig drift yter vi størst miljøpåvirkning gjennom CO2-utslipp fra energiforbruk og transport, avfallshåndtering og bruken av farlige kjemikalier. I vår strategi fram mot 2025 slår vi blant annet fast at vi innen utgangen av 2025 skal oppnå en reduksjon på 50 % i CO2-ekvivalenter for Coors totale utslipp. I første omgang kartlegger vi hovedtjenestene våre eiendomsdrift, renhold og kantinedrift. Det vi vet er at matsvinntall fra våre kantiner og personalrestauranter utgjør en av de største utslippspostene. Men mindre faktorer vil også bli en del av totalregnskapet.

Best på miljø sammen med våre medarbeidere

Vi skolerer våre ansatte for å øke deres kompetanse i miljøspørsmål. De lærer å bruke kartleggingsverktøy for identifisering av miljøspørsmål etter gjeldende lover og regler. Vi foretar risikoanalyse for miljøet rundt arbeidsplassen, for miljøet der arbeidet utføres og for å ivareta den enkelte ansatte - også med tanke på rutiner for ulykkelseshendelser og oppfølging. Til daglig bruker vi Actio, som er et avviks- og forbedringsverktøy som overvåker miljøforbedringer gjennom spesifikk innmelding og merking. 

Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
GDPR
Klikk her for å lese mer om Coors retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.