Net-Zero 2040

Coor forplikter seg til Net-Zero innen 2040

Dette er ti år tidligere enn Science Based Targets initiative sitt krav til bedrifter. For å nå dette målet må Coor eliminere klimagassutslipp i egen virksomhet og redusere karbondioksidutslippene fra hele verdikjeden med 90 % sammenlignet med 2018-nivå.

Parallelt med å omstille driften for å oppnå Net-Zero innen 2040, har Coor innført offisiell tredjepartsvalidering gjennom Science Based Targets initiative (SBTi). Dette sikrer at innsatsen er i tråd med hva forskningen viser er nødvendig for å nå målet.

– Det føles veldig bra at vi i Coor setter oss et mål som skal nås ti år før den offisielle standarden krever det. Samtidig får vi enda et bevis på at vår bærekraftstrategi fullt ut støtter vår visjon om å bli et reelt bærekraftig selskap, sier Nikolai Utheim, administrerende direktør i Coor i Norge.

Det nye målet innebærer at Coors virksomhet skal gi null klimagassutslipp innen 2040, mens klimagassutslippene fra hele verdikjeden skal være redusert med 90 % sammenlignet med 2018-nivå. Energi- og materialstrømmene vil være fullt sirkulære innen denne datoen, og utslippene fra restaurantdriften vil også bli kraftig redusert, noe som innebærer høye forventninger til fortsatt innovasjon. De resterende CO₂-utslippene vil da bli klimakompensert.

Coors kortsiktige klimamål er allerede validert

Coor har allerede fått sine kortsiktige klimamål godkjent av SBTi. De innebærer at Coor innen 2030 skal redusere sine klimagassutslipp innenfor scope 1 og scope 2 med 75 %, sammenlignet med 2018-nivå. For å oppnå dette har Coor vedtatt et mål om å ha en fossilfri bilpark og at all elektrisitet skal være produsert av fornybare energikilder innen denne datoen. Coor har også fastsatt at 75 % av selskapets utslipp i scope 3 skal komme fra leverandører som har fått sine klimamål godkjent av SBTi senest innen 2026. I tillegg skal utslippene fra mat og drikke reduseres med 30 % [kg CO2e/kg innkjøpte råvarer] innen 2025 sammenlignet med basisåret 2018.

-Siden vi fikk våre kortsiktige klimamål godkjent av Science Based Targets initiative i april 2022, har vi jobbet med å finne en strategi også på lang sikt. Nå fokuserer vi på målet om Net-Zero. Overgangen er en stor utfordring, men også nødvendig for at vi skal kunne fortsette å vokse på en miljømessig forsvarlig måte, sier Nora Løke Thommessen, Bærekraftsansvarlig i Coor i Norge.

Fakta om Science Based Targets initiative (SBTi)

Vitenskapsbaserte mål fra SBTi viser organisasjoner hvor mye og hvor raskt de trenger å redusere klimagassutslippene for å forhindre de verste effektene av klimaendringer. Grunnlaget er Parisavtalen fra 2015, en global avtale om å bremse den globale oppvarmingen kraftig og forsøke å begrense den til 1,5 °C. For å oppnå dette må de globale klimagassutslippene halveres innen 2030 og elimineres innen 2050.

Les mer om SBTi og deres aktiviteter