Forpleining offshore

Som totalleverandør av facility management til olje- og gassindustrien, spiller vi en nøkkelrolle i arbeidet med å sikre mennesker, miljø og materiell hos våre kunder.

Kontakt oss i dag
Bilde av Coors fasilitetstjenester med en overskrift | Coor

Offshoretjenester

Hvilke tjenester tilbyr vi?

Gjennom samarbeid med de mest krevende og kompetente kundene på norsk sokkel har Coor bygget unik kompetanse på offshoretjenester. Når Coor får ansvaret for forpleining offshore kan du være trygg på at oppgavene er i de beste hender. Vi har jobbet med olje- og gassektoren i over ti år, og har i dag ansvaret for fem offshore-installasjoner, med totalt 200 ansatte offshore.

Tjenester som inngår i forpleining offshore:

  • Velferdstjenester
  • Kjøkken, matkonsept og kantine
  • Sikkerhet og beredskap
  • Integrert del av lederlaget offshore
  • Resepsjon
  • Kiosk
  • Mulighet til å tilby helidekk-tjenester

 

Bilde av riggeutstyr for fasilitetstjenester | Coor

Våre kundeløfter

1. Vi skal være en pådriver for HMS

Vi har videreutviklet våre gode rutiner og styringssystemer fra vår landbaserte virksomhet for å møte de skjerpede kravene som gjelder offshore. Oljeindustriens egne sikkerhetstandarder er derfor integrert og følges opp gjennom hele vårt driftkonsept for forpleining offshore.

Les mer om Coors arbeid med HMS ved å klikke her.

2. Økt tilfredshet blant brukere 

Fornøyde medarbeidere gir bedre resultater. Vi strekker oss lengre for at dine ansatte skal være fornøyd med vår forpleining offshore-leveranse, slik at de får bedre arbeidsdager.

3. Vi forstår Norge og norsk sokkel

Vi er en lokal leverandør som kjenner kravene og tradisjonene på norsk sokkel godt. Vi har sterke relasjoner til de store aktørene og de ansattes organisasjoner. 

 

4. Vi er fleksible og innovative

Skiftene behov krever fleksible leverandører. Vi jobber sammen med kundene for å levere stadig bedre løsninger som møter nye behov. 

 

Bilde av offshore-fasilitetstjenester | Coor

5. Korte linjer og enkel integrasjon

Vi jobber tett med kunden og kundens virksomhet. Som kunde hos oss får du en kundekontakt å forholde deg til for hele leveransen.

 

 

Kjell-Ronnie Grytten | Contract manager | Coor

Kjell-Ronnie Grytten

Kontraktsjef

Sidsel Stølsnes | HSEQ manager | Coor

Sidsel Stølsnes

HMSK-leder

Kontakt oss gjerne for en prat via skjema nedenfor.