Vil du bli lærling i Coor?

I 2035 vil det mangle 90 000 fagarbeidere i Norge, og den prognosen bekymrer oss. Derfor tar Coor del i ansvaret ved å tilby lærlingplasser, for å gi deg som ung en god start i yrkesvalg og i møte med framtidig jobb.

Kontakt oss i dag
den mest profesjonelle lærlingen | Coor

Lærling innen byggdrift

Flere av våre beste fagfolk har vært lærlinger, og er i dag blant de som bidrar betydelig til selskapets verdiskapning. Mange har også gått videre til å bli ledere og prosjektledere, med verdifull erfaring gjennom å ha jobbet som lærlinger og driftsteknikere i begynnelsen av sin yrkeskarriere. Hos Coor er lærlingene en investering for fremtiden, og spesielt gjennom å bygge ny kompetanse i byggdrifterfaget for å få til en grønn omstilling.

Som lærling i Coor får du opplæring hos en av Nordens ledende Facility Management-leverandører. Vi tilbyr fagopplæring i samsvar med oppdatert fagkunnskap, og en læretid med mange spennende utfordringer. Etter fullført læretid vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper, og stå godt rustet for å møte yrkeslivet. Alle som fullfører læretiden i Coor har mulighet til å søke på våre utlyste stillinger.

My Post.png

Hva tilbyr Coor deg som lærling?

Lærlingordningen er en viktig rekrutteringskanal for oss. Dersom du gjennomfører en god læreperiode, er sannsynligheten stor for at du blir ansatt i Coor etter bestått fagprøve. Som arbeidsgiver er vi opptatt av at du som lærling skal få en arbeidshverdag du mestrer, ved at du får oppgaver tilpasset kunnskaps- og ferdighetsnivået ditt. Du får innflytelse over egen arbeidshverdag som du planlegger sammen med din leder.

Dere vil også ha jevnlige sjekkpunkt der dere snakker om trivsel på jobben, kortsiktige og langsiktige mål i din utvikling og helsefremmende tiltak slik at du skal unngå å gjøre oppgaver som skader eller belaster kroppen feil. I Coor har vi utviklet det vi kaller en jegbryrmeg-kultur som gjennomsyrer alt vi gjør – #jegbryrmeg har blitt et anvendelig begrep og en kampanje for å formidle omtanke i alle ledd, og på alle nivåer av Coor. Omtanke for din kollega, omtanke for miljøet, omtanke for kunden.

Gjennom vårt samarbeid med AOF Opplæringskontor får du som lærling ekstra oppfølging. De har flere kurs og samlinger som du vil bli invitert til i løpet av dine år som lærling. Les mer om hva de tilbyr her.

En corona-sikker lærehverdag 

Som lærling i Coor skal du være sikker på at vi tar de nødvendige forhåndsreglene for smittevern, og at du skal kunne jobbe under trygge arbeidsforhold. Hvordan corona-epidemien vil påvirke hverdagen din som lærling er vanskelig å gi et godt svar på, ettersom kundene våre praktiserer smittevernråd fra myndighetene ulikt. Noen stenger ned kontorbygg og legger driftsoppgaver i dvale, andre ønsker å holde arbeidsplassene i gang under gitte forutsetninger.

På jobb for Coor skal du uansett føle deg trygg fra smitte, ved å bruke nødvendig smittevernsutstyr og ta forhåndsregler så langt det går. Vi jobber i mindre team nå der jobben krever at vi er flere, og vi planlegger kohorter, eller små grupper av kolleger som jobber avgrenset sammen med hverandre. Det kan derfor gå lengre tid enn før før du møter nye kolleger utenfor ditt daglige arbeidsområde, og det beklager vi. Men sånn ser det ut nå, også venter vi tålmodig på den dagen reglene løses opp!

I verste fall kan stopp og nedstenging hos kundene våre gjøre at våre ansatte og lærlinger blir stående uten arbeid og dermed får permitteringsvarsel. Lærlinger skal vernes så langt det er mulig mot permittering, men noen ganger er det uunngåelig. Dersom det skulle skje, kan du være trygg på at du får økonomisk støtte også under permittering, og at din nærmeste leder eller kontaktperson holder deg informert om status.

Se forøvrig hva AOF Opplæringskontoret skriver om corona under lærlingetiden på sine hjemmesider.

kvaliteter vi ser etter | Coor

Det viktigste av alt er at du viser engasjement og innsatsvilje, i tillegg til det å være nysgjerrig på å finne nye spennende løsninger. Hvis du er glad i IT så er det også en stor fordel. Coor vektlegger også lite fravær, fordi det viser god arbeidsmoral – hvis du har mye fravær bør du forklare hvorfor i søknaden din.

første dag i nyansatt-programmet | Coor

Din første dag møter du opp på avdelingen du hører til hvor du har orientering. Du vil få hilse på din kontaktperson, som har ansvaret for å følge deg opp gjennom lærlingtiden, og passe på at du får den opplæringen du har krav på.

Som ny i Coor blir du tatt igjennom onboardingprogrammet vårt, som går gjennom generell informasjon om Coor, og vi tar en grundig gjennomgang av Coors HMS-rutiner. Vi setter også av tid til å bli kjent med hverandre.

Du får utdelt arbeidstøy og verneutstyr, og får vite mer om oppmøtested, møter du skal delta på og hvilke verktøy du skal bruke, hvor de finnes, og andre systemer som du skal jobbe ofte med.

trygg og lærerik tid i Coor, med god profesjonell utvikling og opplæring skreddersydd for deg | Coor

Vi har stor respekt for lærlingeordningen og mener at å bidra til utdanningen av unge mennesker er et samfunnsansvar. Du får din egen kontaktperson under læreperioden, som har ansvar for å følge deg opp gjennom hele perioden, og passe på at du får den opplæringen du har krav på. AOF Opplæringskontor er også med og sikrer at du får en trygg og lærerik tid i Coor, med en god faglig utvikling og en opplæring tilpasset deg.

Hvis det skulle være noe, kan du som lærling når som helst ta kontakt med verneombudene i Coor dersom du vil ta opp problemer på jobb med en utenforstående, nøytral tredjepart.

Facility Management for spesialiserte deler av den mer generelle servicebransjen | Coor

Aldri hørt om Facility Management før? Vi synes ikke det er så rart at du spør. Det var ikke så mange av oss som visste svaret heller da vi begynte i ny jobb i Coor, og skulle jobbe med FM.

FM står for Facility Management, som er håndteringen av enkeltstående servicetjenester som inngår i driften av et næringsbygg, samlet som på bildet du kan studere ved å klikke her. Det er også navnet vi bruker på bransjen vår, som en spesialisert del av den mer generelle service-bransjen. 

Integrert Facility Management | Coor

IFM står for Integrert Facility Management, som er det vi kaller oppdrag der Coor er total-leverandør av alle servicetjenester, som du så i bildet over, til en kunde. 

opplæringsplan for lærlinger hos Coor | Coor

Kontakt oss på epost: kompetanse@coor.com

Les om jobbhverdagen ute hos kundene våre i boksene under

Som lærling i Coor jobber du "ute hos kunden" - det vil si at arbeidsplassen din sjelden er på et Coor-kontor eller i et Coor-bygg. I stedet jobber du som driftstekniker hos kunden - med Coor-stjernen på brystet. Det betyr at ingen arbeidshverdager er like i Coor - og selv om du er kollega med mange driftsteknikere, så har dere likevel veldig ulike ansvarsområder og arbeidsoppgaver! Les mer om hverdagen ute hos våre mange ulike kunder - hvor kan du tenke deg å jobbe når du er ferdig?