Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Hvordan vi arbeider med sikkerhet

Coor har etablert fire kollektive fokusområder som hjelper oss med å nå vår visjon om null ulykker.

Lederskap og atferd

Alle våre ansatte har den kunnskapen og fokuset på KHMS som skal til for å forebygge risikoer og utvikle et sikkert arbeidsmiljø. Atferd og samsvar er godt innarbeidet i de daglige aktivitetene. KHMS er et fast innslag på dagsorden under alle ledelses-, drifts- og prosjektmøter. For å øke alle ansattes sikkerhetsbevissthet, og på den måten redusere antallet ulykker, har vi inntatt en kollektiv sikkerhetsholdning – «Din sikkerhet er ditt og mitt ansvar».

Organisasjon og nettverk

Sikkerhetsrepresentanter er til stede på alle lokasjoner, og sikkerhetsinspeksjoner utføres etter behov på de enkelte arbeidsplassene. Coor har en intern KHMS-organisasjon som arbeider med et strukturert fundament, især for å sikre utveksling av beste praksis mellom alle Coors virksomhetsområder.

Oppfølging av KPI-er

Det er avgjørende at alle uønskede hendelser som har eller kunne ha ført til personskade rapporteres og analyseres. Slik kan vi lære av erfaringene våre og iverksette nødvendige tiltak. Alle feil i Coor rapporteres i et BPM-system (Actio) for hele konsernet. Noen KPI-er overvåkes kontinuerlig på alle nivåer i konsernet: antallet risikoobservasjoner, hendelser, antall uhell og LTA-er (fraværsskader).

Tydelige prosesser og instrukser

Coor har tydelige prosesser og instrukser som benyttes av våre ansatte og underleverandører. I og med at Coor leverer et stort antall tjenester som er utsatt for varierende grad av risiko til en stor kundebase med ulike krav, tilpasses de til hver enkelt kunde. Det finnes egne retningslinjer for arbeid forbundet med større fare, for eksempel anleggs- og bygningsarbeid, avfallshåndtering eller håndtering av kjemikalier. Alle kjemikalier som benyttes blir registrert.