Innovasjon og forbedring - med brukeren i sentrum

Kontakt oss i dag
Header for innovasjon | Coor

Coor har et dedikert Innovation Factory Team, som spenner på tvers av hele Coor – fra kontrakt til konsernledelse. Det består av mer enn 20 innovasjonsledere, med ekspertise fra blant annet service design, customer experience (CX) og digitalisering. Hver innovasjonsleder er i tillegg spesialisert innen ett eller flere tjenesteområder; som eiendomstjenester, renholdstjenester, mat & drikke og arbeidsplasstjenester, eller er dedikert til et spesifikt kundesegment eller kunde.

Teamet jobber med utgangspunkt i en dyp forståelse av kundens erfaringer og behov, og bruker agile prosesser for å identifisere, utvikle, lansere og levere nye innovative løsninger. 

Kundeorientert samarbeid

Vi har lang tradisjon for å invitere kundene våre til innovasjonssamarbeid, som oftest i pilotering og testing av nye konsepter, løsninger, prosesser eller arbeidsmetoder, men også som del av forskningsprosjekt og langsiktig innovasjonssamarbeid i dedikerte kundeforum.

For å kunne være en god strategisk partner for deg som kunde, må vi ha evnen til å endre oss i takt med dere og deres forutsetninger. Vi jobber etter en LEAN-metodologi på både spesialist- og operativt nivå i Coor, slik at våre ledere har tilgang til verktøy for å drive trinnvise sluttbrukerforbedringer i sine tjenesteleveranser. 

Colourful light bulbs
Drone trapsorting package

Innovasjonsøkosystem med start-ups

Vi samarbeider med de beste «matchmaking»-programmene i Norden, og gjennom disse programmene møter vi løpende både nordiske og internasjonale startups og scaleups for å ligge i forkant med nye ideer, teknologier og løsninger. Flere av våre mest suksessrike innovasjoner har oppstått i slike startup/scaleup-samarbeid. Vi har også mottatt utmerkelsen «Best startup collaborator» to år på rad (2018 og 2019) av Ignite Sweden.

"Crowdsourcede" forbedringsforslag 

De som kjenner daglige arbeidsprosesser og operativ håndtering best er selvfølgelig våre ansatte, som årlig registrerer over 8000 forbedringsforslag på arbeidsplasser over hele Norden. I 2021 har vi allerede rukket å registrere over 600 forbedringsforslag i Coor Norge, og i Q2 er over 400 av dem er implementert eller i prosess fram mot ferdigstilling.


Hvordan kan våre innovative løsninger forenkle din hverdag?


Kom i kontakt med oss ved å sende mail til innovasjon@coor.com