Språk / Nettstedet

Languages

Change site

En sikker og helsefremmende arbeidsplass

Helse, miljø og sikkerhet er det viktigste for oss i Coor. Alle ansatte skal vite at de når som helst skal stanse et arbeid som kan føre til skade på mennesker, miljø eller gjenstander.

Mennesker som utfører sikkerhetstiltak | Coor

Coor har en klar visjon om null ulykker. Vårt mål er at alle skal komme friske og raske hjem fra jobb hver dag. Ingen som jobber på oppdrag hos Coor skal utsettes for unødvendig risiko. Våre kunder skal vite at sikkerheten til våre ansatte og våre kunder går foran alt annet.

Sikkert arbeidsmiljø

Coor har en sikkerhetsplattform for hele konsernet. I den inngår en kollektiv sikkerhetsholdning: «Din sikkerhet er ditt og mitt ansvar». Hver og en av oss har ansvar for vår egen sikkerhet – og for våre kolleger og kunders sikkerhet.

Coor tilbyr et bredt spekter av tjenester innen ulike miljøer. Det innebærer at helse- og sikkerhetsarbeidet må tilpasses svært ulike forhold. Hvert tjenestested har egne sikkerhetsrutiner, og ledere og ansatte har et felles ansvar for at disse etterleves hver dag. 

Helsefremmende arbeid

For oss er det viktig at våre ansatte har det bra. På hver arbeidsplass jobber vi med å forebygge sykdom, slitasje og skade sammen med bedrifthelsetjenesten og gjennom risikokartlegging. Friske ansatte gir mindre sykefravær, og mindre sykefravær gir bedre kundeopplevelser.

Alle ansatte som opplever at arbeidet innebærer unødig risiko kan alltid kreve at arbeidet stanses, slik at risiko blir kartlagt og tiltak for å sikre arbeidet blir gjennomført.

Henrik Fonahn, HMS-direktør

I Coor har vi inntatt en kollektiv holdning som er fundamentet i vår risikobevissthet: «Din sikkerhet er ditt og mitt ansvar».

1. Tenk før du handler

Gjennomfør alltid en risikoanalyse før du begynner på et oppdrag. Noen oppdrag medfører større risiko, for eksempel arbeid i høyden, håndtering av farlig avfall eller kjemikalier, brann/varme, kjøring osv. Sørg for at du vet alt du trenger å vite for å kunne utføre slike oppgaver på en sikker og forsvarlig måte.

2. Beskytt deg selv

Bruk alltid nødvendig vernebekledning og -utstyr.

3. Rapporter

Rapporter alltid risikoobservasjoner samt eventuelle hendelser og uhell. Det er slik vi lærer av hverandre, og gjør det som må til.

4. Ta ansvar

Minn hverandre på betydningen av å fokusere på sikkerheten i det daglige arbeidet. Vis også omsorg for kundene våre og besøkende ved å holde dem orientert om risikoer og sikkerhetsrutiner.