En sikker og helsefremmende arbeidsplass

Helse, miljø og sikkerhet er det viktigste for oss i Coor. Alle ansatte skal vite at de når som helst skal stanse et arbeid som kan føre til skade på mennesker, miljø eller gjenstander.

Kontakt oss i dag

Hva er viktig for oss?

Coor har en klar visjon om null ulykker. Vårt mål er at alle skal komme friske og raske hjem fra jobb hver dag. Ingen som jobber på oppdrag hos Coor skal utsettes for unødvendig risiko. Våre kunder skal vite at sikkerheten til våre ansatte og våre kunder går foran alt annet.

Coor har en sikkerhetsplattform for hele konsernet. I den inngår en kollektiv sikkerhetsholdning: «Din sikkerhet er ditt og mitt ansvar». Hver og en av oss har ansvar for vår egen sikkerhet – og for våre kolleger og kunders sikkerhet.

Coor tilbyr et bredt spekter av tjenester innen ulike miljøer. Det innebærer at helse- og sikkerhetsarbeidet må tilpasses svært ulike forhold. Hvert tjenestested har egne sikkerhetsrutiner, og ledere og ansatte har et felles ansvar for at disse etterleves hver dag. 

For oss er det viktig at våre ansatte har det bra. På hver arbeidsplass jobber vi med å forebygge sykdom, slitasje og skade sammen med bedrifthelsetjenesten og gjennom risikokartlegging. Friske ansatte gir mindre sykefravær, og mindre sykefravær gir bedre kundeopplevelser.

Coor HMS for leverandører | Coor

Alle ansatte som opplever at arbeidet innebærer unødig risiko kan alltid kreve at arbeidet stanses, slik at risiko blir kartlagt og tiltak for å sikre arbeidet blir gjennomført.

Coor har vi inntatt en kollektiv holdning
som er fundamentet i vår risikobevissthet:
«Din sikkerhet er ditt og mitt ansvar».

Lyspære for leverandører | Coor

1. Tenk før du handler

Gjennomfør alltid en risikoanalyse før du begynner på et oppdrag. Noen oppdrag medfører større risiko, for eksempel arbeid i høyden, håndtering av farlig avfall eller kjemikalier, brann/varme, kjøring osv. Sørg for at du vet alt du trenger å vite for å kunne utføre slike oppgaver på en sikker og forsvarlig måte.

Sikkerhet for leverandører | Coor

2. Beskytt deg selv

Bruk alltid nødvendig vernebekledning og -utstyr.

Arkiv for leverandører | Coor

3. Rapporter

Rapporter alltid risikoobservasjoner samt eventuelle hendelser og uhell. Det er slik vi lærer av hverandre, og gjør det som må til.

ANS for leverandører | Coor

4. Ta ansvar

Minn hverandre på betydningen av å fokusere på sikkerheten i det daglige arbeidet. Vis også omsorg for kundene våre og besøkende ved å holde dem orientert om risikoer og sikkerhetsrutiner.

 

 

Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
GDPR
Klikk her for å lese mer om Coors retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.