Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Virksomhetsansvar

For å være bærekraftig på lengre sikt må lønnsomheten balanseres med hensynet til interessentene i selskapet og samfunnet ellers. Økonomisk bærekraft dreier seg om å ta ansvar for en stabil, lønnsom og etisk forsvarlig fremgang over tid.

Tog som passerer stasjonen | Coor

Overordnet målsetning og strategi

Coors langsiktige målsetning innenfor en bærekraftig forretningsdrift er å utvikle stabilitet og lønnsomhet over tid, samtidig utvise god forretningsskikk. Dette oppnås ved at vi tilbyr en konkurransekraftig og verdiskapende tjenesteleveranse som kundene er fornøyd med. Slik sikres god etterspørsel etter selskapets tjenester og langvarige partnerskap, som sammen utgjør grunnlaget for en stabil utvikling av selskapets inntekter. Det er også viktig med et sterkt fokus på resultater, samtidig som lover og bestemmelser overholdes og god forretningsskikk etterleves.

Arbeidet for økonomisk bærekraft

Coor arbeider mot en langsiktig bærekraft og økonomisk fremgang ved å ha fokus på fire områder:

  1. Økt kundetilfredshet ved å tilby verdiskapende tjenester
  2. Stabil og positiv margin
  3. God etikk og moral i hele selskapet
  4. Presis kommunikasjon og rapportering.

Arbeidet med disse fokusområdene blir rapportert årlig i et konsernfelles «Sustainability Review», som du finner på våre svenske nettsider.