Læringsplattform: Trygge ansatte med spillbasert HMS-trening

Kompetanseutvikling i Coor skjer også via mobil og pc-spilling. I den digitale læringsplattformen Coor My Learning har de ansatte tilgang på HMS-trening der de befinner seg - når de trenger det.

-For å endre atferd må du se konsekvensen av å gjøre feil. Spillet og læringen må foregå i et realistisk miljø tett opp mot de ansattes hverdag, slik at de møter samme dilemmaer og ta samme beslutninger som de ville gjort i det virkelige liv. Det er slik vi lærer, forteller Bjarne Johnson, partner i Attensi.

Sammen med Coor har Attensi utviklet HMS-opplæring som benytter konkurranse, adferds-belønning og 3D-miljø som middel for læring. Dette kalles gamification, eller spillbasert læring. Coor-ansatte fra Coor sine hovedtjenester renhold, eiendomsdrift og kantine, har vært involvert i å melde inn scenarier og dilemma fra egen hverdag. Slik er de med på å forme egen læring.

Etter halvannet år har opplæringsplattformen vært i bruk hele 120.000 minutter, med over 50.000 gjennomspillinger. 94% av brukerne rapporterer tilbake at de synes treningen er direkte relevant for egen arbeidshverdag.

Opplæringsplattformen ber jevnlig om tilbakemeldinger på innhold når en ansatt spiller, noe som gjør at arbeidsgiver og spillutvikler får umiddelbar respons på om innholdet i opplæringen treffer de ansattes arbeidshverdag.

Så langt viser analysene at 84% av kunnskapsgapet den ansatte har ved første gjennomspilling lukkes med HMS-spillingen. Repetisjon er vesentlig. Resultatene viser at de ansatte spiller i snitt 9,6 ganger, selv om det i gjennomsnitt må bare tre gjennomspillinger til for å få en kursmodul godkjent (tall fra Q4 2020).

“Level up” i møtet med arbeidshverdagen 3D

Tross koronaforsinkelser er Coor nå i gang med utrulling av en ny opplæringsmodul som spilles på nettbrett eller PC. Her tar den ansatte rollen som en spillfigur og beveger seg rundt i realistiske 3D-arbeidsmiljøer. Gjennom ulike oppgaver og dialoger trener den ansatte på rett adferd innen sikkerhet (safety) og sikring (security).

Hva er forskjellen på opplæring og trening?

Spillbasert læring springer ut fra pedagogisk teori om at man lærer bedre ved å løse praktiske, virkelighetsnære oppgaver, og ved at man får tydelig respons og belønning når en oppgave er løst.

Opplæring handler om å lære noe nytt, i den hensikt å gi den ansatte forutsetning for å gjøre ting på riktig måte. Trening på sin side handler om å øve på og å repetere riktig adferd. Et 3D-basert spillmiljø gir dels ny kunnskap (opplæring), men er primært utviklet for trening. Det kan sammenlignes med pilotens øving i flysimulator; hensikten er å sette spilleren i en situasjon som er virkelighetsnær nok til at treningen er overførbar til den virkelige verden. Bruk av 3D-spillmiljøer har vist god effekt på å skape rett adferd også i den virkelige verden.

Gamification har også hatt suksess for bedrifter i andre bransjer. Store aktører som Google, DNB og Meny har benyttet konkurranseelement i sin opplæring til å sikre at de ansatte har bedre produktkunnskap. Helseforetak tar i bruk rollespill i 3D-miljø tilsvarende virkelighetsnære situasjoner, slik at de ansatte kan trene på oppfølging av bl.a. yngre pasienter og pasientomsorg.

Et godt lederverktøy

Plattformen er også et enkelt oppfølgingsverktøy, der leder mottar ukentlige rapporter på progresjon og kunnskapsnivå hos de ansatte. En leder vil også spare mye tid og ressurser med et digitalt verktøy som alltid er tilgjengelig for den ansatte, i stedet for å bruke tid på fysisk organisering, styring og gjennomføring i tradisjonell kursopplæring.

I mobil-versjonen av HMS-treningen har de ansatte tilgang på 27 ulike opplæringsmoduler som de skal spille gjennom i eget tempo. Poengsanking og konkurranseelement brukes for å drive kontinuitet i opplæringen. Treningsplattformen gjør det mulig å sammenligne seg selv eller sitt team med andre lokasjoner, kolleger og ledere. Det gjør at hver enkelt har sjansen til å bli lokasjonen eller teamets suverene HMS-ekspert – eller til og med utkonkurrere sjefen.

Koronatilpasset opplæring

I mars måned 2020 spilte 304 medarbeidere (ikke bare renholdere) gjennom ekspress-produserte smitterenhold-moduler, i gjennomsnitt 26 minutter hver. At de renholds-ansatte fikk tilgang på opplæringsmateriell så tidlig i epidemi-forløpet, opplevde renholdsleder i Coor, Perica Milicevic, som en lettelse. Appen spilte en stor rolle i å trygge medarbeiderne i møtet med et ukjent smittebilde.

En uke etter utrulling 12. mars, hadde allerede 51 renholdere i Coor gjennomført digital opplæring i korrekt smitterenhold og smittevern på arbeidsplassen.

-Det at modulene ble tilgjengelig for de ansatte såpass raskt gjorde at de fikk et lite forsprang og flere gjennomganger av stoffet de hadde lært seg. Gjennom appen fikk de retningslinjer for hvordan de skal forholde seg til koronasituasjonen både på arbeidsplassen og hjemme. Det ble lettere for dem å skille mellom alt som ble skrevet i media og om hva som faktisk gjelder for dem. Vi så også at enkelte av våre ansatte ble "villedet" eller usikre av noe av informasjonen de leste i media, sier Milicevic.

I november ble smitterenhold-modulene igjen oppdatert etter krav og retningslinjer formidlet fra myndigheter og fagmiljø renhold gjennom korona-året. Det viser noe av potensialet HMS-treningsplattformen har for å formidle oppdatert kunnskap ut i en desentralisert organisasjon.