Læringsplattform: Trygge ansatte med spillbasert trening

Deler av Coors kompetanseutvikling skjer via mobil og pc-spilling. I den digitale læringsplattformen Coor My Learning har de ansatte tilgang på viktig HMS- og annen type trening der de befinner seg - når de trenger det.

For å endre atferd må du se konsekvensen av å gjøre feil. Spillet og læringen må foregå i et realistisk miljø tett opp mot de ansattes hverdag, slik at de møter samme dilemmaer og tar samme beslutninger som de ville gjort i det virkelige liv. Det er slik vi lærer, forteller Bjarne Johnson, partner i Attensi.

Sammen med Coor har Attensi utviklet opplæring som benytter konkurranse, adferds-belønning og 3D-miljø som middel for læring. Dette kalles gamification, eller spillbasert læring. Coor-ansatte fra Coor sine hovedtjenester renhold, eiendomsdrift og kantine, har vært involvert i å melde inn scenarier og dilemma fra egen hverdag. Hovedfokus har vært på HMS-relatert opplæring, men plattformen benyttes også til annen type opplæring. 

Etter halvannet år hadde opplæringsplattformen vært i bruk hele 120.000 minutter, med over 50.000 gjennomspillinger. 94 % av brukerne rapporterte tilbake at de synes treningen er direkte relevant for egen arbeidshverdag. Plattformen ber jevnlig om tilbakemeldinger på innhold når en ansatt spiller, noe som gjør at man får umiddelbar respons på om innholdet treffer de ansattes arbeidshverdag. Så langt viser analysene at 84 % av kunnskapsgapet den ansatte har ved første gjennomspilling lukkes med spillingen.

Resultatene viser at de ansatte spiller i snitt 9,6 ganger, selv om det i gjennomsnitt må bare tre gjennomspillinger til for å få en kursmodul godkjent.

Coor my learning - tilgjengelig online læring for ansatte | Coor

Hva er forskjellen på opplæring og trening?

Spillbasert læring springer ut fra pedagogisk teori om at man lærer bedre ved å løse praktiske, virkelighetsnære oppgaver, og ved at man får tydelig respons og belønning når en oppgave er løst.

Opplæring handler om å lære noe nytt, i den hensikt å gi den ansatte forutsetning for å gjøre ting på riktig måte. Trening på sin side handler om å øve på og å repetere riktig adferd. Et 3D-basert spillmiljø gir dels ny kunnskap (opplæring), men er primært utviklet for trening. Det kan sammenlignes med pilotens øving i flysimulator; hensikten er å sette spilleren i en situasjon som er virkelighetsnær nok til at treningen er overførbar til den virkelige verden. Bruk av 3D-spillmiljøer har vist god effekt på å skape rett adferd også i den virkelige verden.

Gamification har også hatt suksess for bedrifter i andre bransjer. Store aktører som Google, DNB og Meny har benyttet konkurranseelement i sin opplæring til å sikre at de ansatte har bedre produktkunnskap. Helseforetak tar i bruk rollespill i 3D-miljø tilsvarende virkelighetsnære situasjoner, slik at de ansatte kan trene på oppfølging av bl.a. yngre pasienter og pasientomsorg.

Coor my learning - bruk av munnbind under covid-19 pandemien | Coor

Koronatilpasset opplæring

I mars 2020 spilte 304 medarbeidere gjennom ekspress-produserte smitterenhold-moduler. At de ansatte fikk tilgang på opplæring så tidlig i epidemi-forløpet, opplevde renholdsleder i Coor, Perica Milicevic, som en lettelse. Appen spilte en stor rolle i å trygge medarbeiderne i møtet med et ukjent smittebilde.

En uke etter utrulling 12. mars 2020, hadde allerede 51 renholdere i Coor gjennomført digital opplæring i korrekt smitterenhold og smittevern på arbeidsplassen. "Det at modulene ble tilgjengelig for de ansatte såpass raskt gjorde at de fikk et lite forsprang og flere gjennomganger av det de hadde lært seg. Gjennom appen fikk de retningslinjer for hvordan de skal forholde seg til korona både på arbeidsplassen og hjemme. Det ble lettere for dem å skille mellom alt som ble skrevet i media og om hva som faktisk gjelder for dem. Vi så også at enkelte av våre ansatte ble "villedet" eller usikre av noe av informasjonen de leste i media", sier Milicevic.

Senere ble smitterenhold-modulene oppdatert etter krav og retningslinjer formidlet fra myndigheter og fagmiljø renhold gjennom korona-året. Det viser noe av potensialet HMS-treningsplattformen har for å formidle oppdatert kunnskap ut i en desentralisert organisasjon.

Coor My Learning Processes

Coor My Learning inneholder imidlertid ikke bare HMS-trening. De siste årene har Coor-ansatte i renholdsleveransen også fått bryne seg på simuleringsbasert systemtrening. Sammen med Attensi har Coor utviklet neste generasjons systemtrening ved bruk av gamification – vi kaller det Coor My Learning Processes. Skjermbilder settes sammen til en realistisk simulering, slik at brukerne kan trene på utvalgte og relevante prosesser i et nytt system vi har innført for deler av organisasjonen. 

Coor My Learning Processes er en ny mulighet for å trene opp brukere i system uten at de risikerer å gjøre noe feil, fordi man kan klikke rundt og teste og løse oppgaver i spillet. Etter et år med prosjektutrulling og øving i systemet, ser vi at det er en helt tydelig sammenheng mellom de som har spilt mye og de som mestrer systemet best i virkeligheten. På samme vis som med HMS-treningen, vil Process generere rapporter på fremgang i treningen, slik at for eksempel prosjektleder kan følge med på progresjon hos nye brukere.

-Det at vi kan vise overfor våre ansatte som bruker systemet at Coor virkelig satser på dem ved at vi legger ned såpass mye jobb i en brukerorientert opplæring, har vært utrolig godt å se. Som prosjektleder og konkurransemenneske har jeg også latt meg rive med i den vennskapelige kampen om topp-plasseringer: er det Bergen eller Oslo, Norge eller Sverige, drift eller salg som gjør det best denne uka?, sier Asbjørg Torpe, som har vært prosjektleder for implementeringen av systemet i Coor.

Veldig mange av de nye brukerne sier at de gjerne sitter med spillet på én skjerm og sine faktiske oppgaver i systemet de læres opp i på en annen skjerm, for å sikre at de gjør oppgavene på rett måte. Det er en del oppgaver man kanskje ikke gjør til daglig i enkelte systemer, så å kunne «slå opp» og få alle klikk demonstrert i Cooy My Learing Processes er en stor fordel. 

Et godt lederverktøy

Plattformen er også et enkelt oppfølgingsverktøy, der leder mottar ukentlige rapporter på progresjon og kunnskapsnivå hos de ansatte. En leder vil også spare mye tid og ressurser med et digitalt verktøy som alltid er tilgjengelig for den ansatte, i stedet for å bruke tid på fysisk organisering, styring og gjennomføring i tradisjonell kursopplæring.

I mobil-versjonen av HMS-treningen har de ansatte tilgang på alle de ulike opplæringsmodulene som de skal spille gjennom i eget tempo. Poengsanking og konkurranseelement brukes for å drive kontinuitet i opplæringen. Treningsplattformen gjør det mulig å sammenligne seg selv eller sitt team med andre lokasjoner, kolleger og ledere. Det gjør at hver enkelt har sjansen til å bli lokasjonen eller teamets suverene HMS-ekspert – eller til og med utkonkurrere sjefen.

 

“Level up” i møtet med arbeidshverdagen

Coor benytter også opplæringsmoduler i realistiske 3D-miljøer. Her tar den ansatte rollen som en spillfigur og beveger seg rundt i realistiske 3D-arbeidsmiljøer. Gjennom ulike oppgaver og dialoger trener den ansatte på rett adferd innen sikkerhet (safety) og sikring (security).

Ta en titt på videoen for å få en smakebit på hvordan det ser ut. 


Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
GDPR
Klikk her for å lese mer om Coors retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.