Science Based Targets

Coor jobber med vitenskapsbaserte mål. Dette betyr at Coors klimamål er i tråd med Parisavtalen og det vitenskapen sier kreves for å begrense global oppvarming til 1,5°C. Coors klimamål ble validert av Science Based Targets initiative (SBTi) 26. april 2022.

woman with sustainability sign

Coors klimamål

Forklaring av scopes

Coor styrker kontinuerlig sin bærekraftskultur, som vi ser på som en måte å fremtidssikre selskapet på.

AnnaCarin Grandin, CEO og president i Coor-gruppen
SBTi-logo

Science Based Targets initiative viser organisasjoner hvor mye og hvor raskt de trenger for å redusere sine klimagassutslipp for å forhindre de verste effektene av klimaendringene. Mål betraktes som "vitenskapelig baserte" hvis de er i tråd med det den siste klimavitenskapen anser som nødvendig for å oppfylle målene i Paris-avtalen – begrense global oppvarming til godt under 2 °C over førindustrielt nivå og arbeide for å begrense oppvarming til 1,5°C.