Virksomhetstyring

Coor har konsernledelse i Sverige. Selskapet har vært notert på børsen Nasdaq Stockholm siden juni 2015.

Kontakt oss i dag!

Coor følger Coor Nasdaq Stockholms Regler for ustedere, samt den svenske Kodeks for virksomhetsstyring (Kodeksen). Kodeksen skal brukes av alle svenske virksomheter med aksjer tatt opp til handel på et regulert marked i Sverige, fra datoen for første årsmøte som holdes året etter notering.

Finn øvrig selskapsinformasjon på Coor sine engelskspråklige konsern-nettsider.

Ønsker du kontakt med oss? Du kan enkelt fylle inn skjema nedenfor så tar vi kontakt.