Våre etiske spilleregler

Gjeldende lover og regler i de landene vi har virksomhet er et selvsagt utgangspunkt i Coor sin virksomhet. Som ansvarlig arbeidsgiver og forretningspartner ønsker Coor å legge lista enda høyere.

Kontakt oss i dag
Coode bilde: "Coors etikkodeks" | Coor

Hva er riktig?

For å kunne handle på riktig måte må vi først forstå hva som er riktig. Dette spørsmålet danner grunnlaget for prinsippene som inngår i vår Code of Conduct. Kodeksen omfatter forretningsetiske prinsipp for håndtering av blant annet konkurransespørsmål, interessekonflikter, miljø og arbeidsmiljø, arbeidsbetingelser, konfidensiell informasjon, gaver og godtgjørelser, samt hvordan forholde seg til kunder og leverandører. Det slås også fast at ingen medarbeider skal diskrimineres på grunn av alder, kjønn, religion, seksuell legning, politisk ståsted eller etnisk bakgrunn.

Rett eller galt bilde: "Rett eller galt - Coors etikkodeks" | Coor
Forklaring illustrasjon av to personer som kommuniserer | Coor

Hvordan bruker vi vår Code of Conduct?

Vi pålegger alle våre medarbeidere å følge kodeksen og dermed de lovene som regulerer vår virksomhet. Alle ledere skal gjennomgå Coors Code of Conduct med sine medarbeidere, i tillegg til jevnlige obligatoriske oppfriskningskurs. Kodeksen gjelder for hele konsernet og omfatter også større leverandører.

Varsle anonymt i varslingsportal

Vi er stolte av vår kultur hvor vi tar mennesker på alvor. Derfor har Coor opprettet en varslingsportal som gir alle ansatte og eventuelle tredjeparter en trygg og anonym plattform for å rapportere kritikkverdige forhold.

Hos oss er konfidensialitet en prioritert verdi. Når varslerne sender inn sine rapporter gjennom vår portal, blir informasjonen sendt anonymt til Coors konsernjuridiske avdeling. Her blir hver eneste innsendte melding grundig vurdert og håndtert med største diskresjon.

Vår varslingsportal er ikke begrenset til våre ansatte alene. Den er også tilgjengelig for våre eksterne partnere, inkludert kunder og leverandører samt enhver som kan ha kjennskap til kritikkverdige forhold knyttet til Coors virksomhet. I Coor er vi fast bestemt på å opprettholde høyeste standarder for etikk og integritet, og vi oppfordrer alle som har kjennskap til kritikkverdige forhold om å benytte seg av vår anonyme varslingsportal.

Vi takker deg for ditt engasjement for etisk oppførsel og for å bidra til å opprettholde Coors sterke bedriftskultur.

Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
GDPR
Klikk her for å lese mer om Coors retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.