Carbon Insight: Start din datadrevne reise for å oppnå netto nullutslipp

I en tid med økt fokus på bærekraft er det viktigere enn noen gang å kjenne til ditt CO2-avtrykk. Vår Carbon Insight-rapport gir deg detaljert innsikt i CO2-utslippene fra dine innkjøp av varer og tjenester, slik at du kan ta bevisste valg for å redusere din miljøpåvirkning.

I takt med at rapporteringskravene for karbonutslipp i verdikjeden øker, drevet av krav fra både kunder, myndigheter og investorer, er det avgjørende å gjøre dataene synlige og forståelige. Du vil få klimadata for tjenestene vi leverer som er avgjørende for effektivt å adressere og redusere karbonavtrykket knyttet til dine innkjøp av varer og tjenester. Tjenesten gir grunnlaget for omfattende og nøyaktige regnskap. Du vil motta ikke bare de totale utslippene, men også en grundig analyse av hvordan de er fordelt på våre ulike tjenester og underkategorier.

Hvem passer denne tjenesten for?

Coors kunder som er opptatt av bærekraft og interessert i å måle sitt karbonavtrykk innenfor Scope 3 for å forstå og redusere sin miljøpåvirkning.

"Carbon Insight vil gjøre det mulig for deg å redusere ditt miljøavtrykk."


Verdifulle innsikter om Scope 3-utslipp for DSB

DSB har lenge jobbet med å redusere sine CO2e-utslipp, og da selskapet meldte seg på initiativet Science Based Targets (SBTi), begynte det å legge større vekt på utslipp fra leverandører, kjent som Scope 3-utslipp.

"Vi har forpliktet oss til vitenskapsbaserte klimamål i tråd med Parisavtalen, og Coors tjeneste gir oss verdifulle innsikter i våre Scope 3-utslipp, slik at vi kan identifisere områder for forbedring og prioritere tiltak ved hjelp av konkrete og detaljerte data. Dataene viser for eksempel at mer enn halvparten av våre CO2e-utslipp knyttet til leveranser fra Coor kommer fra mat- og drikkevarekategorien, noe som betyr at vi kan rette innsatsen vår dit for å maksimere effekten," sier Aske Mastrup Wieth-Knudsen.


Kontakt oss

Vi hjelper deg med å skape en grønnere arbeidsplass

La oss i Coor hjelpe deg med overgangen til en grønnere arbeidsplass. Kontakt oss for å få mer informasjon.

 

Statistikk.webp