Søke
Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Bærekraftige leverandørsamarbeid

Coor tar fullt ansvar også for de tjenestene selskapet utfører ved hjelp av underleverandører. Kjøpte varer og tjenester utgjør en stor del av vår leveranse og påvirker kvaliteten og kostnadene våre. Vi legger derfor stor vekt på å ha et godt og langsiktig samarbeid med leverandørene våre og stiller høye krav til dem.

Bærekraftig innkjøp - hva betyr det i Coor? 

Bærekraftig innkjøp betyr for oss å ta hensyn til Coor sin trippel bunnlinje; virksomhetsmessig, sosiale og miljømessige aspekter i innkjøpsprosesser og leverandørvalg. Det inkluderer også miljøpåvirkning og sosiale aspekter koblet til et produkt eller tjeneste sin opprinnelse gjennom risikokategorisering. Slik kan vi optimalisere kostnader ut fra et Total Cost of Ownership-perspektiv, i tillegg til å levere rett kvalitet og minimalt med risiko.

 

Kort om Coors innkjøpsvilkår

Coor sine innkjøpsvilkår regulerer på en enhetlig måte hvordan vi jobber med innkjøp, i tillegg til at den definerer roller og ansvarsområder. Kjøpte varer og tjenester utgjør en stor del av Coors kostnader, og spiller en sentral rolle i Coors leveranse til kundene. Coor stiller høye krav til at det innkjøpet vi står for skal utføres på en profesjonell måte ut fra selskapets forretnings-, kvalitets- og miljøkrav, samtidig som det også skal følge vår forretningsetiske kodeks - Coor sin Code of Conduct (CoC).

 

Praktisk informasjon til deg som leverandør: