Bærekraftige leverandørsamarbeid

Coor tar fullt ansvar også for de tjenestene selskapet utfører ved hjelp av underleverandører. Kjøpte varer og tjenester utgjør en stor del av vår leveranse og påvirker kvaliteten og kostnadene våre. Vi legger derfor stor vekt på å ha et godt og langsiktig samarbeid med leverandørene våre og stiller høye krav til dem.

Bilde av leverandører - Coor | Coor
SBTi-logo
reception, coor

Hva må jeg gjøre, og når, som leverandør til Coor?

Som leverandør til Coor må bedriften din få klimamålene sine godkjent av Science Based Target initiative (SBTi).  Les mer om hvordan du blir med og hvordan du får klimamålene dine godkjent på SBTis nettsider.

Målene må godkjennes innen 2026, noe som betyr at du må starte prosessen med å få målene godkjent innen 2024.

Vil Coor avslutte samarbeidet hvis en leverandør ikke blir med og får sine klimamål godkjent av SBTi?

På lengre sikt vil dette påvirke hvilke leverandører Coor velger å samarbeide med.

Gjelder vår nåværende avtale med Coor fortsatt?

Allerede signerte avtaler er gyldige med uendret vilkår inntil noe annet er avtalt.

Hvordan drar selskapet vårt nytte av å bli med i SBTi?

Ved å bli med i SBTi sørger du for at bedriftens klimamål er i tråd med Parisavtalen og hva vitenskapen sier er nødvendig for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader. Det styrker ditt faktiske bærekraftsarbeid og din bærekraftprofil. I tillegg slutter flere og flere selskaper seg til SBTi, noe som betyr at flere selskaper forventes å stille krav til leverandørkjedene sine, slik som Coor nå gjør. 

Les mer om selskaper som har sluttet seg til SBTi og hvordan det har styrket både selskapets bærekraftsarbeid og virksomhet på SBTis nettsider.

Koster det noe å bli med i SBTi?

Prisen for å bli med i SBTi avhenger av størrelsen på selskapet, basert på antall ansatte.  Hvis du har færre enn 500 ansatte, telles firmaet som SMB, og da koster det USD 1 000 å bli med.  For andre selskaper er kostnaden USD 9 500. 

Stilles det samme krav til store og små selskaper?

Nei, dersom du jobber i et selskap med færre enn 500 ansatte regnes bedriften som en SMB, og da er kravene mindre omfattende. Les mer om dette her. 

Kan Coor hjelpe selskapet vårt med å bli med i SBTi?

Coor kan ikke hjelpe deg med å bli med i SBTi. Det finnes konsulentselskaper som tilbyr selskaper hjelp med dette.

Hvem kontakter jeg hos Coor hvis jeg har spørsmål om SBTi og klimamålene?

Bærekraftsansvarlig i Coor, Nora Løke Thommessen, er den som kan svare på spørsmål om Coors arbeid med SBTi: NoraLoke.Thommessen@coor.com Hvis du har generelle spørsmål om klimamål og vitenskapsbaserte mål, kan du se vanlig stilte spørsmål på SBTis nettsted.

Hva må selskapet vårt gjøre for å bevise at vi har sluttet oss til SBTi?

Informer kontaktpersonen din på Coors innkjøpsavdeling om at bedriften din har sluttet seg til SBTi eller send mail til: innkjop@coor.com

Vårt firma har allerede fått våre klimamål godkjent av SBTi. Hva trenger Coor fra oss?

Hvis du allerede har fått klimamålene dine godkjent av SBTi, trenger du bare å informere Coor.  Hvis du har startet prosessen, trenger vi informasjon om når den forventes å være fullført og også beskjed når den er fullført. Gi beskjed til din vanlige kontaktperson på Coors innkjøpsavdeling eller send mail til: innkjop@coor.com

Det står at 75 % av Coors scope 3-utslipp bør komme fra leverandører som har fått sine klimamål godkjent av SBTi. Kan vårt firma fortsette å levere til Coor som vanlig uten å bli med i SBTi?

Coors innkjøps- og leverandørportefølje varierer over tid og i henhold til kundenes behov. Det er sannsynlig at leverandørene som står for 75 % av Coors scope 3-utslipp i dag ikke vil gjøre det i morgen.  Derfor må alle Coors leverandører til slutt bli med i SBTi. I fremtiden vil dette være nødvendig for å bli leverandør til Coor.

 

Coor jobber med vitenskapsbaserte mål. Dette betyr at Coors klimamål er i tråd med Parisavtalen og det vitenskapen sier kreves for å begrense global oppvarming til 1,5°C.

Ett av Coors mål er å sikre at 75 % av selskapets scope 3-utslipp fra innkjøpte varer og tjenester kommer fra leverandører med mål godkjent av SBTi. Fra høsten 2022 vil vi begynne å informere våre leverandører om hva dette betyr for vårt fortsatte samarbeid.

Bærekraftig innkjøp - hva betyr det i Coor? 

Bærekraftig innkjøp betyr for oss å ta hensyn til Coor sin trippel bunnlinje; virksomhetsmessig, sosiale og miljømessige aspekter i innkjøpsprosesser og leverandørvalg. Det inkluderer også miljøpåvirkning og sosiale aspekter koblet til et produkt eller tjeneste sin opprinnelse gjennom risikokategorisering. Slik kan vi optimalisere kostnader ut fra et Total Cost of Ownership-perspektiv, i tillegg til å levere rett kvalitet og minimalt med risiko.

Les mer i vår innkjøpspolicy.

 

Kort om Coors innkjøpsvilkår

Coor sine innkjøpsvilkår regulerer på en enhetlig måte hvordan vi jobber med innkjøp, i tillegg til at den definerer roller og ansvarsområder. Kjøpte varer og tjenester utgjør en stor del av Coors kostnader, og spiller en sentral rolle i Coors leveranse til kundene. Coor stiller høye krav til at det innkjøpet vi står for skal utføres på en profesjonell måte ut fra selskapets forretnings-, kvalitets- og miljøkrav, samtidig som det også skal følge vår forretningsetiske kodeks - Coor sin Code of Conduct (CoC) for leverandører.

 

Praktisk informasjon til deg som leverandør: