Coors generelle innkjøpsvilkår

Coors generelle vilkår ved kjøp av produkt og/eller Coors generelle vilkår ved kjøp av tjenester skal gjelde for alle kjøp og er en forutsetning for avtaleinngåelse med Coor.