Kontaktinformasjon for leverandører

Ønsker du å bli leverandør av Coor?

Navn

Ansvar

Liv Salvesen

 Purchasing Manager | Coor

Innkjøpssjef

 • Sikkerhet (vakthold og adgangskontroll)
 • Bemanning
 • Bedriftshelsetjenester
 • Rekruttering

liv.salvesen@coor.com

Ketil Skjæveland

 


Kategoriansvarlig for:


 • F&B (inkl jobbfrukt, kaffe-, vann-, og vareautomater)
 • Renhold
 • Arbeidsklær

ketil.skjaeveland@coor.com

Gunnar Fagervoll Kategoriansvarlig for:

 • Eiendom
 • Brannsikkerhet
 • Avfall
 • Lift og stilas

gunnar.fagervoll@coor.com 

Victoria Vehre

Forretningsenhetinnkjøper for Business Unit III og V

Kategoriansvarlig for: 

 • Arbeidsplasservice (post, flytt, planter, print)

victoria.vehre@coor.com

Mariel Olsen

Innkjøpskoordinator/support

 • Kontraktsutforming, maler og støtteverktøy
 • Innsamling av informasjon og analyse
 • Driftsbiler

marielann.olsen@coor.com      

Generelle henvendelser sendes til innkjop@coor.com