Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Kontaktinformasjon for leverandører

Ønsker du å bli leverandør av Coor? Kontakt våre ansvarlige under per innkjøpskategori.

Navn

Ansvar

Liv Salvesen

 Purchasing Manager | Coor

Innkjøpssjef

 • Sikkerhet (vakthold og adgangskontroll)
 • Bemanning
 • Bedriftshelsetjenester
 • Rekruttering

liv.salvesen@coor.com

Ketil Skjæveland


Kategoriansvarlig for:


 • F&B (inkl jobbfrukt, kaffe-, vann-, og vareautomater)
 • Renhold
 • Arbeidsklær

ketil.skjaeveland@coor.com

Gunnar Fagervoll

Kategoriansvarlig for:

 • Eiendom
 • Brannsikkerhet
 • Avfall
 • Lift og stilas

gunnar.fagervoll@coor.com 

Njål Ottestad

Kategoriansvarlig for:

 • Arbeidsplasservice (post, flytt, planter, print)
 • Driftsbiler (Fleet)

njal.ottestad@coor.com

Roger Bruarøy

Forretningsenhetinnkjøper for Business Unit III og V


roger.bruaroy@coor.com

 

Noreen Chaudhry

(vikar for Mariel Olsen)

Innkjøpskoordinator/support

 • Kontraktsutforming, maler og støtteverktøy
 • Innsamling av informasjon og analyse
 • Driftsbiler 

noreen.chaudry@coor.com 

Generelle henvendelser sendes til innkjop@coor.com