Kontaktinformasjon for leverandører

Ønsker du å bli leverandør av Coor?

Navn

Ansvar

Liv Salvesen

 

Innkjøpssjef

 • Sikkerhet og vakthold

Kjetil Skjæveland

 

Forretningsenhetsinnkjøper for Single Services

Kategoriansvarlig for:


 • Kantine og næringsmiddel
Morten Johansen Kategoriansvarlig innkjøper

 • Eiendom og installasjoner
 • Brannsikkerhet
Oskar Hurley Forretningsenhetsinnkjøper for FM

Kategoriansvarlig for: 

 • Konsulenter og bemanning
 • Avfallshåndtering
 • Biladministrasjon og leasing
 • Kaffe-, vann- og vareautomater
 • Kontorservice
 • Post, flytt og transport
Victoria Vehre

Forretningsenhetinnkjøper for Statoil-kontrakten

Mariel Olsen

 Innkjøpskoordinator/support

 • Kontraktsutforming, maler og støtteverktøy
 • Innsamling av informasjon og analyse

Generelle henvendelser sendes til innkjop@coor.com