Kontaktinformasjon for leverandører

Ønsker du å bli leverandør til Coor? Kontakt våre innkjøpere. Kontaktdetaljer og ansvarsområder finner du her.

Generelle henvendelser sendes til innkjop@coor.com

Navn

Ansvar

Liv Salvesen

 Purchasing Manager | Coor

Innkjøpssjef

 • Bemanning og rekruttering
 • Sikkerhet (vakthold)
 • Bedriftshelsetjenester
 • Konsulenter
 • Markedsføringstjenester
 • Reisebyrå– og operatører
 • Firmakort
 • Konferanse

LivJennyLindberg.Salvesen@coor.com

Ketil Skjæveland


Kategoriansvarlig for:
 • F&B (kaffemaskiner, vanndispenser, salgsautomater, jobbfrukt, kjøkkenutstyr, mat, non-food, alkoholholdig drikke)
 • Renhold (renholdsbyrå, gulvpleie, vindusvask, matter, vaskeservice, hygieneartikler, renholdsartikler, renholdsmakiner, vaskemaskiner)
 • Arbeidsklær

ketil.skjaeveland@coor.com

Gunnar Fagervoll

Kategoriansvarlig for:

 • Eiendom og Sikkerhet (EL, VVS, teknisk installasjon; kjøling, ventilasjon, varme og sanitær, nødstrøm, alarmer, byggmateriale; ventilasjon, varme-, sanitær og -kjølingsmateriell, belysning)
 • Driftsbiler

gunnar.fagervoll@coor.com 

Karin Gjesdahl Rebne

Kategoriansvarlig for:

 • Arbeidsplass; (post, flytt, planter, møbler & interiør, kontormaskiner, kontorsmateriell)
 • Verktøy
 • Avfallshåndtering og skadedyr

karin.rebne@coor.com

Roger Bruarøy

Kategoriansvarlig for:

 • Eiendom og Sikkerhet; (Vedlikehold, Bygg og Anlegg, snømåking, maling, utendørs vedlikehold, byggmateriell, dekontaminering)
 • Heis, dører og rulletrapper
 • Brannsikkerhet
 • Media

roger.bruaroy@coor.com

Generelle henvendelser sendes til innkjop@coor.com