Bærekraft

Envirosense – Muliggjør overgangen til grønnere arbeidsplasser

Miljømessig bærekraft er høyt oppe på agendaen til mange bedrifter, og nå får også utslipp fra kontorer og bygninger økt oppmerksomhet. Coors nye konsept Envirosense gir bedrifter mulighet til å iverksette tiltak for å redusere klimautslippet på arbeidsplassen.

Kontakt oss

Med vårt unike og datadrevne konsept Envirosense hjelper vi våre kunder iverksette tiltak for å redusere miljøbelastningen på deres arbeidsplasser.

Vi har utviklet en metodikk for å hjelpe kundene våre med å forstå kontorets klimaavtrykk og kontinuerlig måle og rapportere hvordan det utvikler seg over tid. Vi kan sette mål for reduksjon av utslipp og identifisere tiltak som reduserer klimaavtrykket og optimaliserer bruken av kontoret.

For å oppnå dette har vi identifisert syv innsatsområder som er viktige å jobbe med i overgangen til en grønnere arbeidsplass. Disse er identifisert gjennom grundig analyse av data fra flere ulike områder knyttet til daglig arbeid på kontoret. Les mer om temaene nedenfor og ta kontakt med våre Workplace-strateger hvis du har flere spørsmål; Vi hjelper deg gjerne på reisen mot et mer bærekraftig kontor.

Syv innsatsområder som kan hjelpe med å redusere kontorets klimaavtrykk

EUs mål er at 60 prosent av kommunalt avfall skal gjenbrukes og resirkuleres fra år 2030 (65 % fra år 2035) og EU-landene må redusere mengden kommunalt avfall som sendes til deponi til 10 % eller mindre av den totale mengden kommunalt avfall senest i 20351. Kontoravfall kommer i mange former og fasonger, og ved å gjøre det mulig for og gi folk mulighet til å sortere avfallet på riktig måte på arbeidsplassene sine, kan organisasjoner maksimere gjenbruk eller resirkulering.

 • Hvor mye avfall genererer arbeidsplassen din og hva er gjenvinningsgraden?
 • Hva kan du gjøre for å redusere avfall og legge til rette for mer resirkulering på arbeidsplassen din?


Med vårt Environsense-konsept har vi som mål å støtte våre kunders overgang til grønnere arbeidsplasser.

Kilde:
1) Europaparlamentet, Avfallshåndtering i EU

Dette er en utfordring i dag ettersom antall sekundære materialer som føres tilbake til den globale økonomien har krympet fra 9,1 % av den totale materialtilførselen i 2018 til 7,2 % i 20231. Som et eksempel, 80 % til 90 % av møbelavfallet i EU forbrennes eller sendes til deponi, med bare 10 % resirkulert2.

De vanligste produktkategoriene på kontorer er kontorinteriør, kontorutstyr, hygienemateriell og kontorrekvisita, og de vanligste tjenestene er renhold og serveringstjenester. Ved å praktisere en sirkulær tankegang når de anskaffer og administrerer produkter og tjenester, kan organisasjoner redusere sin miljøpåvirkning.

 • Hvordan påvirker produktene og tjenestene du bruker på arbeidsplassen miljøet?
 • Hvordan kan du, ved å praktisere en sirkulær tankegang, redusere denne påvirkningen?

Med vårt Envirosense-konsept har vi som mål å støtte våre kunders overgang til grønnere arbeidsplasser.

Kilder:
1) The Circular Gap Report, 2023
2) Researchgate, 2021, Circular Economy & the Furniture industry: State-of-the-art i EU og Sverige

Hvordan vi forbruker vann påvirker miljøet også på flere andre måter, for eksempel energi til oppvarming av vann og mikroplast fra vaskevann. Ved å gjøre folk i stand til å bruke vann ansvarlig på arbeidsplassene sine, kan organisasjoner ikke bare redusere vannforbruket, men også redusere miljøpåvirkningen.

 • Hvor mye vann bruker du på arbeidsplassen din?
 • Hva kan du gjøre for å redusere vannforbruket og redusere miljøbelastningen fra vannbruk?

Med vårt Environsense-konsept har vi som mål å støtte våre kunders overgang til grønnere arbeidsplasser.

Med en stor og økende andel av mennesker som velger å pendle til jobb med bil, vil fortsatt elektrifisering av bilflåten spille en avgjørende rolle for å redusere karbonutslippene betydelig i årene som kommer. Og det vil også en økt andel alternative transportmidler, som kollektivtransport, sykkel, gange og bruk av andre typer elektriske kjøretøy, som for eksempel elsykler og e-scootere.

 • Hvordan pendler folkene dine til kontoret, og hvordan påvirker det miljøet?
 • Hvordan kan vi sammen gjøre det mulig for og engasjere dine folk til å pendle på en mer miljøvennlig måte?

Med vårt Environsense-konsept har vi som mål å støtte våre kunders overgang til grønnere arbeidsplasser.

Kilde:
1) WSP, Mobilitetsstudien 2022, Reisevaner før og etter pandemien

Det er velkjent at ernæring har en enorm innvirkning på folks helse og velvære, men det har også en innvirkning på miljøet. Det globale matsystemet slipper ut ~20 GtCO2e per år og omtrent 1/3 av maten som produseres for menneskelig konsum i verden går tapt eller kastes. Dette betyr at matsvinn alene genererer om lag 8 % - 10 % av globale klimagassutslipp2. Ved å tilby bærekraftig ernæring og gi folk mulighet til å ta bærekraftige valg, har organisasjoner en flott mulighet til å forbedre folks liv og gjøre planeten til et bedre sted å leve.

 • Hvor bærekraftig er maten som tilbys på din arbeidsplass?
 • Hva kan du gjøre for å gi mer attraktiv og sunn mat og samtidig redusere belastningen på miljøet?

Med vårt Environsense-konsept har vi som mål å støtte våre kunders overgang til grønnere arbeidsplasser.

Kilder:
1) Coor, 2023, Join the workplace revolution
2) Scientific Reports, Veikart for å oppnå netto-nullutslipp i globale matsystemer innen 2050

Hele 77 % av nordiske beslutningstakere sier at de vil gjennomføre eller planlegger generelle renoveringer eller omfordelinger av kontorlokalene sine i 2023 og 20241. Bortsett fra å gjøre arbeidsplassene mer attraktive og kostnadseffektive, blir også miljøperspektivene knyttet til arbeidsområder og det bygde miljøet mer og mer viktig. Evnen til å planlegge for og bruke arbeidsrom etter hensikten vil være nøkkelen til å redusere miljøpåvirkningen fremover.

 • Hvor godt støtter arbeidsplassen din organisasjonen og dine folks behov, og hvordan påvirker arbeidsplassen miljøet?
 • Hvordan kan du fremtidssikre arbeidsplassen din ikke bare fra et forretnings- og menneskeperspektiv, men også fra et miljøsynspunkt?

Med vårt Environsense-konsept har vi som mål å støtte våre kunders overgang til grønnere arbeidsplasser.

Kilde:
1) Coor, 2023, Join the workplace revolution

Med høye nivåer av elektrifisering i kommersielle og offentlige bygninger og 87 % av elektrisitet og oppvarming i Norden som kommer fra lavutslippskilder, settes høyt fokus på energieffektivitet i eksisterende bygninger og innføring av byggeforskrifter for å bygge nye og ettermontere eksisterende bygninger2. I tillegg til bygningsrelatert energiforbruk kan organisasjoner også redusere sitt forretningsrelaterte energiforbruk på kontorer.

 • Hvor energieffektiv er bygningen kontoret ditt ligger i og hvor energieffektivt er det forretningsrelaterte forbruket ditt?
 • Hva kan du gjøre for å bli mer energieffektiv totalt sett?

Med vårt Environsense-konsept har vi som mål å støtte våre kunders overgang til grønnere arbeidsplasser.

Kilder:
1) International Energy Agency, 2021, Buildings Tracking Report
2) International Energy Agency, 2021, Key energy statistics


 

 

Kontakt våre
Workplace-spesialister

Portrett mann

Oskar Lindbäck

Senior Advisor

FOTO: ROBERT EIK

Om Coor

Coor er en av de ledende leverandørene av facility management-tjenester i Norden, og tilbyr alle tjenestene som er nødvendige for at en offentlig eller privat bedrift skal fungere godt og effektivt.

Vi tilbyr løsninger for eiendommer og arbeidsplasser som lar våre kunder fokusere på sin kjernevirksomhet.

I tillegg til vår egen reise for å nå netto-null klimagassutslipp innen 2040, hjelper vi også kundene våre med å redusere deres klimapåvirkning.

Grunnlagt: 1998. Til stede i Norge siden 2004.

Ansatte: ca. 13 000 i Norden, hvorav ca. 2000 i Norge. 

Virksomhet i: Sverige, Danmark, Norge, Finland og Belgia