Whitepapers & guides

Hvit papirer om arbeidsmiljø | Coor

Join the Workplace Revolution 2023

Coor har gjennomført en ny studie basert på beslutningstagere og ansattes perspektiv. Nye innsikter, erfaringer og råd på reisen mot fremtidens arbeidsplass.

Bilde for vår nye rapport | Coor

"Join the Workplace Revolution"

Innsikt, erfaringer og råd på reisen mot fremtidens arbeidsplass – slik oppfylles bedriftenes og medarbeidernes nye behov

Guide fremtidens arbeidsplass

Fremtidens arbeidsplass: Den nye normalen

De fleste arbeidsgivere lurer nå på hvilken vei de skal gå. De vil møte medarbeidernes ønsker om fleksibilitet og mer hjemmekontor, og samtidig opprettholde og maksimere de fordelene som tilstedeværelse på kontoret gir virksomheten. Vi har gjort en undersøkelse blant ca. 500 nordiske virksomheter, og i denne guiden deler vi resultatene.

Magasinomslag for helse og velferd på arbeidsplassen | Coor

Guide: Helse og velferd på jobben

Den nedadgående trenden for hvordan vi egentlig har det på jobb, gjelder ikke lenger bare hver enkelt av oss, men hele samfunnet. Kan løsningen på problemet være varige atferdsendringer i arbeidskulturen vi jobber i?

Magasinomslag for bærekraftig eiendom | Coor

Guide: Smarte bygninger gir smartere arbeidsplasser

Hvilken forskjell kan et bygg gjøre for medarbeidernes helse og for vår evne til å ta ansvar for miljøet på våre arbeidsplasser? Smart Buildings-konseptet er ofte forbundet med nye bygninger, ny teknikk og framfor alt byggautomatisering. Det innebærer automatiserte prosesser for overvåkning og kontroll av bygningens installasjoner, som ventilasjon, belysning og sikkerhetssystem. Men et smart bygg kan være mye mer enn som så. Begrunnelsen for et smart-bygg finnes alltid i behovet hos de som bruker tid i det. Fokus ligger primært på tilgjengelighet og funksjonalitet, samtidig som at bygget må gi en attraktiv brukeropplevelse, et helsefremmende inneklima og tjenester som gir merverdi for ansatte og andre besøkede. Last ned guiden og få gode eksempler på miljøorienterte bygg som huser smarte arbeidsplasser for et mer bærekraftig arbeidsmiljø.

Magasinomslag av partnerskapsmodellen | Coor

Guiden Vested Outsourcing: Ny modell for partnerskap skaper verdi for både kunde og leverandør

Relasjonsbaserte forretningsmodeller er en voksende trend innen Facility Management (FM). Flere har oppdaget at det er vanskelig å skape en langsiktig og innovativ FM-leveranse som bidrar til konkurransefordeler i kjernevirksomheten. Dette kan skyldes at FM-tjenester anskaffes med stort fokus på pris og detaljstyring. I stedet etterspørres det stadig oftere en resultatbasert forretningsmodell der et nøye utarbeidet samarbeid skaper en samstemmig interesse hos både kunde og leverandør. Målet med Vested er å gi kunden lavere kostnader i kombinasjon med inntektsøkende innovasjoner samtidig som leverandøren får muligheten til å oppnå bedre lønnsomhet enn vanlig.