Hvordan fungerer det Coor

Kort om Coor

Coor Service Management er en av Nordens ledende Facility Management-leverandører og tilbyr samtlige servicetjenester som kreves for at et selskap eller offentlig virksomhet skal fungere godt og effektivt.

Ved å kombinere ulike tjenester fra alle eller noen av disse serviceområdene, tilbys unike, effektive og fleksible løsninger som skaper verdi for våre kunder. Vi kaller det smart service – SERVICE med IQ.

Vi har markedets bredeste tilbud av servicetjenester og spesialistkompetanse innenfor tre områder:

Coor ble grunnlagt i 1998 og børsnotert på Nasdaq Stockholm i juni 2015.

Blant Coors kunder finnes et stort antall selskaper og offentlige virksomheter i Norden, i ulike bransjer og størrelser. Coor tar stort ansvar for sin virksomhet med hensyn til selskapets kunder, men også med hensyn til ansatte, leverandører, miljøet og samfunnet generelt. Vi er nå hele 10.000 personer på jobb for Coor i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Belgia. Konsernet omsatte for omtrent 7 100 millioner NOK i 2016.