Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Våre kundeløfter

Med tydelige fokusområder som helhetssyn og lang erfaring fra komplekse serviceløsninger kan Coor tilby en fleksibel og kostnadseffektiv serviceleveranse - tilpasset dine behov.

Vi tilpasser oss dine behov

Vi skreddersyr drifts- og serviceløsninger til hver enkelt kunde. Du forholder deg kun til én kundekontakt som kjenner dine behov. Dermed kan vi på en enkel og smidig måte tilpasse våre leveranser til det du trenger.

For oss i Coor er kundetilpasning mer enn bare ord. Vi har en vilje og dedikasjon til å møte kundens behov og bygger lange og sterke relasjoner til våre kunder. Gode relasjoner gir bedre forståelse av hva kundene ønsker å oppnå. Denne forståelsen bruker vi til å tilpasse våre tjenester til kundenes behov.

Vi skreddersyr drifts- og serviceløsninger til hver enkelt kunde. Sammen definerer vi mål og nøkkeltall som avtalen skal levere og evalueres på. Vi er fleksible og tilpasser leveransen i tråd med endrede behov og ønsker.

Alle kommer trygt hjem

Sikkerheten til ansatte og kunder er viktig for oss. Derfor skal alle våre ansatte skal stanse arbeid som kan føre til skader på personer, bygg eller miljø. Vårt mål er at alle skal komme trygt hjem etter endt arbeidsdag.

Vi jobber med ting som kan være farlige. Våre ansatte klatrer på tak og kutter med skarpe kniver. Våre kunder må vite om maten inneholder ingredienser som kan gjøre dem syke. For å sørge for at alle er trygge, må sikkerheten gå foran alt annet.

Det betyr at ingen skal sette i gang arbeid uten å være sikre på at de har gjort det som trengs for å beskytte seg og andre. Dette jobber vi med gjennom kurs, og gjennom den daglige virksomheten. Målet vårt er at vi ikke skal skade mennesker, bygg eller miljø.

Vi hjelper deg å spare penger

Med bred erfaring, kvalitetssikret arbeidsform og dyktige mennesker gir vi deg lavest mulig kostnader. Vi kan dokumentere 30 prosent besparelser.

Våre arbeidsmåter og prosesser er utviklet gjennom mer enn 15 år, og gjennomgår jevnlige standardrevisjoner. Men de tilpasses også hver enkelt kundes behov. Denne fleksibiliteten gir effektiv drift gjør at du sparer penger.

Den viktigste årsaken til at bedrifter setter bort drift av bygg og servicetjenester er ønsket om å spare penger. I tillegg kommer muligheten til å fokusere på egen kjernevirksomhet. Dette tar vi på alvor. Derfor tar vi med oss beste praksis og solid metodikk, og setter ut i fra dette tidlig rammer for kostnader og budsjett sammen med kunden.

 

Vi blir stadig bedre

Når vi jobber sammen er det for å bli bedre. Vi blir utfordret av kundene og vi utfordrer kundene våre. Vi tar med oss beste praksis fra andre kunder, og kan derfor foreslå forbedringer som er prøvd hos andre.

Vi vet at de som bruker våre tjenester forventer at vi blir bedre hele tiden. Ny teknologi og digitalisering er den viktigste faktoren som vil endre drift av bygninger og kontorer fremover. Derfor jobber vi med forbedringer i alle ledd av våre tjenestetilbud og leveranse, og leverer smarte løsninger som gjør deg rustet for fremtidens arbeidplass.

Hvert år gjennomføres kundemålinger, resultatet av disse danner grunnlaget for utviklingsarbeid. I Coor legger vi stor vekt på kompetanseutvikling, og utvikler egne konsepter og løsninger som kommer kundene til gode. Ved å fange opp idèer og forslag fra alle våre medarbeidere og drive tjenesteutvikling i egen regi er Coor i stand til å skape betydelig merverdi for våre kunder.

Vi strekker oss lengre for deg

God service er vår viktigste leveranse. Våre medarbeidere gir litt ekstra for å møte kundenes forventninger. Vi jobber strukturert og metodisk slik at alt ligger til rette for å kunne tilby den beste servicen.

Fra første telefon, til siste evaluering, ønsker vi å være best på service. For å lykkes må hver enkelt medarbeider levere sitt beste hele tiden. Derfor investerer vi i å utvikle våre medarbeidere gjennom interne kurs og kompetanseutveksling. Dette sikrer dedikerte og kunnskapsrike medarbeidere.

God service handler også om å ta ansvar for hverandre og verdiene vi forvalter. Det eneste som av og til står i veien for den umiddelbare servicen er sikkerhet. Våre ansatte vet at de når som helst kan stoppe en oppgave dersom de frykter at mennesker, bygg eller miljøet kan bli skadet.