Søke

Selskapets historie

I 2019 feiret Coor 15 år i Norge. I løpet av denne tiden har vi etablert oss som en av de største og raskest voksende aktørene her i landet og vi er størst i Norden innen integrerte FM-tjenester.

Kontakt oss i dag
Historie bilde av en bygning i gammel arkitektur | Coor

2020

AnnaCarin Gradin tiltrer som ny konsernsjef. Equinor Offshore, Telia og Det Norske Veritas Eiendom er blant kundene som fornyer sin kontrakt med Coor i Norge. Coor inngår en ny renholdsavtale med Olav Thon Gruppen, med om lag 46 millioner årlig kontraktsverdi.

2018

Som første selskaper i Norge har Storebrand Asset Management og Coor inngått en Vested-kontrakt. Partene blir enige om målsettinger og forbedringer over tid. Nye og innovative løsninger belønnes ekstra.

2. juli blir oppkjøpet av West Facility Management gjennomført. Med over 300 kompetente nye kollegaer styrker vi vår posisjon innen renholdstjenester. Coor kjøper også OBOS Eiendomsdrift AS. 

2015

16. juni blir Coor notert på Nasdaq-børsen i Stockholm. Det signeres nordisk avtale med EY og Aker Solutions. I Norge starter vi innen et nytt markedssegment med serviceleveranse til Statoil Offshore, hvor vi blant annet leverer renholdkantine, losji og resepsjon.

2014

Coor undertegner den største IFM-avtalen i Norden noensinne med avtale om å levere og utvikle et stort antall FM-tjenester til Statoil i Norge. Flere nye Smart Consept-løsninger lanseres i tillegg til en ny webportal for leveranseoppfølging, Coor Performance Portal. I tillegg signeres avtale med Aibel og nordisk avtale med TeliaSonera. 

 

2013

Mikael Stöhr tiltrår som konsernsjef. Konsernstrukturen blir endret slik at de fire nordiske landene får en egen enhet for industriservice. Et ledd i selskapets nye strategi er å utvide kundebasen gjennom å satse på mindre virksomheter og strategiske tjenesteområder.

I Norge forlenger vi avtalen med Statoil Fuel & Retail. Vi signerer nye serviceavtaler med Veidekke, Orkla og Deloitte.

2012

Omsetning og sysselsetting fortsetter å stige, spesielt i Danmark gjennom en rekke store avtaler innen offentlig sektor. Coor lanserer Coor ID-card Management System. I siste halvdel av året overtar Coor tjenesteselskapet Addici, med FM-virksomhet hovedsakelig i Sverige, men også i øvrige nordiske land.  Coors produktvaremerke for kantiner, FOOD by Coor, lanseres. Designet vinner senere sølv i Svenska Designpriset. 

 

2011

Coor får nye kunder og fortsetter å vokse. Den største veksten er i Finland som dobler sin virksomhet. I Sverige etableres en ny industriserviceorganisasjon med fem servicesentre.

 

2010

Coor innleder og fornyer eksisterende samarbeid. En av de nye banebrytende kontraktene er å utforme, utvikle og utføre FM-tjenester for det nye universitetssykehuset Nya Karolinska Solna (NKS) i Stockholm. Avtalen er en offentlig-privat-samarbeidsavtale (OPS) og den gjelder til og med 2040. For første gang blir det gjennomført en revisjon i henhold til Coor Green Services. 

 

Tidlig 2000-tall

Ericssons interne ­serviceselskap ­kjøpes ­opp.­ Handelen blir en av de største som er foretatt innen outsourcing av service virksomhet i Norden. I 2001 etableres Coor i Danmark, i 2002 i Finland og i 2004 i Norge. I 2005 bytter vi navn til Coor Service Management. Coor satser på produksjonsservice i Sverige ved å kjøpe opp Volvos serviceselskap.

I Sverige styrker Coor sin ­posisjon­ innen­ atom-, prosess-­ og ­produksjonsindustrien gjennom oppkjøp. I 2009 lanserer Coor lanserer miljømerking for egne tjenester - Coor Green Services.­

Coor vinner en omfattende skandinavisk avtale med SAS i tillegg til avtaler med NetCom og to OPS-avtaler gjennom Skanska og Oslo kommune.

I Norge overtar vi serviceselskaper ­som­ gir ­Coor ­en ­bedre­ geografisk ­dekning. Vi tegner avtaler med bl.a EVRY, Skanska, Norwegian, DNB Nor, Skattedirektoratet og Telenor Eiendom.  I 2010 blir Coor Norge kåret til årets Gaselle-bedrift og etablerer retningslinjer for bærekraft.  

Svart Coor-logo logoen til Coor i svart | Coor
Klokke bilde av en klokke som viser tiden | Coor

1998

Coor Service Management dannes, under daværende navn ­Skanska ­Facilities­ Management, som en del av byggkonsernet Skanska.  

Les en mer detaljert historie om Coor på våre svenske hjemmesider.