Hvorfor outsource?

Både store og små virksomheter kan spare tid og penger på å sette bort servicetjenester til kompetente leverandører. Etter hvert som kravene til kvalitet blir større blir det mer vanlig å sette bort flere tjenester.

Ansatte og kunder stiller stadig større krav til omgivelsene. Innen drift av bygninger og kontorer skjer det rask utvikling i bruk av ny teknologi og kompetanse. Veldig mange virksomheter har problemer med å ansette og utvikle den kompetansen som trengs for å ha optimale lokaler å jobbe i. Coor har dette som vår spisskompetanse.

Vi lover våre kunder økt kvalitet på servicen, redusert kostnad og mer fornøyde medarbeidere.

Eksempler på vanlige tjenester man setter ut til ekstern leverandør:


Servicekvalitet og pris styrer valgene

Det er viktig for kundene å kjøpe tjenester til en fornuftig pris. Utviklingen i Norden de seneste fem årene viser at kvalitet overgår pris som det viktigste innkjøpskriteriet for tjenester innen drift av bygg og kontor. Vår erfaring tilsier at etterhvert som kontrakter modnes blir oppmerksomheten rettet enda mer mot produktivitet og servicekvalitet.

Innovasjon bedrer kvaliteten og reduserer kostnader

Innovasjon i drift og utvikling av lokaler blir stadig viktigere. Coor jobber systematisk med kundene for å sikre at nye løsninger prøves ut og tas i bruk. Vi henter erfaringer fra andre virksomheter og byr på beste praksis. Men viktigst er tilbakemeldingene fra brukerne – det er til deres beste vi utvikler tjenestene. Innovasjon i tjenestene bygger på innspill ffra både kunde, bruker og leverandør, der målet er høyere kvalitet og reduserte kostnader.

Du kan lese mer om våre smarte løsninger her.