Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Hvorfor outsource?

Vurderer du å outsource, eller tjenesteutsette, alt eller deler av servicebehovet i din organisasjon? Både store og små virksomheter kan spare tid og penger på å sette bort servicetjenester til kompetente leverandører.

Ansatte og kunder stiller stadig større krav til omgivelsene. Innen drift av bygninger og kontorer skjer det rask utvikling i bruk av ny teknologi og kompetanse. Veldig mange virksomheter har problemer med å ansette og utvikle den kompetansen som trengs for å ha optimale lokaler å jobbe i. Coor har dette som vår spisskompetanse.

Eksempler på vanlige tjenester man setter ut til ekstern leverandør:

 

Hva er outsourcing?

Outsourcing, eller tjenesteutsetting som det også kalles på norsk, er en utsetting av enkelte arbeidsoppgaver eller drift i egen virksomhet til en underleverandør. Ønsket om å fokusere mer på egen kjernevirksomhet, sammen med kostnadsbesparelser, viser seg å være de aller viktigste utløsende faktorene i ønsket om tjenesteutsetting.


Servicekvalitet og pris styrer valgene

Det er viktig for kundene å kjøpe tjenester til en fornuftig pris. Utviklingen i Norden de siste årene viser at kvalitet overgår pris som det viktigste innkjøpskriteriet for tjenester innen drift av bygg og kontor. Vår erfaring er at etterhvert som kontrakter modnes blir oppmerksomheten rettet enda mer mot produktivitet og servicekvalitet.

Innovasjon bedrer kvaliteten og reduserer kostnader

Innovasjon i drift og utvikling av lokaler blir stadig viktigere. Coor jobber systematisk med kundene for å sikre at nye løsninger prøves ut og tas i bruk. Vi henter erfaringer fra andre virksomheter og byr på beste praksis. Men viktigst er tilbakemeldingene fra brukerne – det er til deres beste vi utvikler tjenestene. Innovasjon i tjenestene bygger på innspill fra både kunde, bruker og leverandør, der målet er høyere kvalitet og reduserte kostnader.

Du kan lese mer om våre smarte løsninger her.