Hvilken FM-kunde er du - integrert eller singel?

Behovene for FM-tjenester har utviklet seg med årene og leverandørene har tilpasset seg en bransje preget av stadige og raske endringer. Coor forklarer hvilken FM-løsning som passer best for din bedrift.

Et bilde av en kunde innen FM: "FM-kunde" | Coor

Dette er et av de vanligste spørsmålene Coor møter ved innkjøp av FM-tjenester: Er jeg en IFM eller singelkunde? For å kunne svare på det spørsmålet må vi først forklare hva forskjellene er.

Erik Sörnäs, Vice President i Coor, forteller at Coors FM-reise begynte med det som kalles nettopp Integrated Facility Management (IFM). En løsning som tar helhetsansvar for et stort antall tjenester og behov som finnes integrert på en arbeidsplass. Med denne ekspertisen skapte Coor sitt grunnlag og begynte å utvikle hvordan arbeidsmiljøet i bedrifter kan vokse og forbedres.

– Vi kommer fra en verden der vi nesten utelukkende jobbet med integrerte leveranser, såkalte IFM-løsninger, men de seneste årene har vi begynt å fokusere mer og mer på det vi kaller for singeltjenester, altså avtaler for enkeltvise tjenester. Den forandringen vi har gjennomgått som selskap, handler om at vi må befinne oss der kundene er. Det handler ikke om at den ene løsningen er bedre enn den andre, men å møte kundenes spesifikke behov og de kan være svært ulike avhengig av en rekke forskjellige variabler. En stor bedrift med mange ulike kontorer i flere land vil f.eks. ha helt andre behov enn en mindre produksjonsfabrikk, som dessuten kan ha veldig spesifikke behov.

Hva er fordelene med en IFM-avtale?

– Det finnes en rekke fordeler, men den største fordelen er at man kan skape en effektiv leveranse ettersom man lett kan finne synergier mellom tjenestene. Det innebærer at når f.eks. resepsjonistene tar lunsjpause, kan andre Coor-ansatte på huset steppe inn. Renholdere kan sjekke om kaffemaskiner trenger påfylling i stedet for at man benytter seg av en separat kaffeleverandør. Det skaper en oversiktlig og letthåndtert flyt som også gir rom for økt innovasjon på arbeidsplassen. I tillegg til dette får kundene en leverandør som tar helhetsansvar, de får et system for oppfølging og har bare én leverandør å kommunisere og forhandle med.

Hvilke kunder bør vurdere anskaffelse av singeltjenester?

– Det er en stor prosess å tegne en IFM-avtale og man klarer kanskje ikke å inngå avtaler om alt på en gang. Mange bedrifter betrakter dette som en reise der man begynner med å se over enkeltvise tjenester for deretter å outsource de som man ikke anser som en del av sin kjernevirksomhet. Dessuten handler det også om at man kan ha veldig spesifikke behov fordi man befinner seg i en veldig nisjepreget bransje. Da må vi kunne møte kundene med like spesifikke singeltjenester.

 

Hvilke behov har du som bedriftskunde?

Dine behov som IFM-kunde

 • Du har en stor bedrift. Dere har mange ansatte og eventuelt flere kontorer som har lignende behov for FM-støtte.
 • Du ønsker å ta et samlet grep om dine Facility Management-tjenester. Når de fordeles på flere ulike aktører, har det en tendens til å vokse og bli tungmanøvrert. Dette trenger du hjelp med å håndtere.
 • Bedriften ser et stort behov for å optimere arbeidsplassen og dere ønsker å utvikle arbeidsmiljøet med innovative FM-løsninger.
 • Du vil ta et helhetsgrep og unngå å ha flere avtaler med ulike leverandører.
 • Du ønsker å kunne følge opp prestasjonene, KPI-er og utviklingen i et system.

Dine behov som singel-kunde

 • Du ser bedriften din som litt mindre eller mellomstor, og det er lett ha oversikt over den FM-tjenesten dere har bestilt.
 • Dere har eventuelt veldig spesifikke behov for nisjepreget ekspertise.
 • Du ønsker å bygge opp et trivelig og bærekraftig arbeidsmiljø, slik at det også blir lettere å få oversikt over små tjenester og tiltak som bedrer arbeidsmiljøet.
 • Du har ikke mulighet eller ressurser til å iverksette en IFM-anskaffelse ennå, men vil se på hvordan innovative singeltjenester kan forbedre arbeidsmiljøet gradvis.
 • Volumet for de enkeltvise innkjøpte tjenestene er ikke så stort, så kontroll av leveransen utføres av en person som du har ansatt.
 • Du trenger leveranser basert på bedriftens åpningstider.

 

Avslutningsvis poengterer Erik at det finnes felles fordeler med begge løsningene ovenfor. Bedrifter som outsourcer FM-tjenester, en eller flere, kan:

 • som oftest regne med en kostnadsbesparelse,
 • få større fleksibilitet enn ved å levere tjenestene med eget personale,
 • personalet som utfører tjenestene, arbeider i en bedrift der FM-tjenester tilhører kjernevirksomheten og dermed får de større utviklingsmuligheter.

Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
GDPR
Klikk her for å lese mer om Coors retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.