Organisasjon

Coor Service Management er delt inn i markedssegmenter, noe som gir et sterkt markeds- og kundefokus. Selskapet har også sentrale spesialfunksjoner for forretningsutvikling, virksomhetsutvikling, økonomi, jus, HR, kommunikasjon og IT.

Coors organisasjon på konsernnivå er beskrevet nedenfor. Den svenske virksomheten inkluderer små enheter i Belgia, Ungarn og Polen, og den finske virksomheten inkluderer en mindre enhet i Estland.

Organisasjonskart konsern