Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Organisasjon

Coor Service Management er et nordisk konsern, der ledelsen sitter i Sverige. I Norge har Coor hovedkontor på Lysaker, med sentrale spesialfunksjoner for forretningsutvikling, salg, økonomi, jus, HR og kommunikasjon.

Coors organisasjon på konsernnivå er beskrevet nedenfor. Den svenske virksomheten inkluderer små enheter i Belgia, Ungarn og Polen, og den finske virksomheten inkluderer en mindre enhet i Estland.

Se øvrig selskapsinfo, som årsrapporter og investor-informasjon, på Coor sine engelskspråklige konsern-nettsider.

Organisasjonskart konsern