Konsernledelse

Coors CEO er underordnet styret og ansvarlig for selskapets forvaltning og den daglige driften. Arbeidsfordelingen mellom styret og CEO beskrives i respektives arbeidsinstrukser.

Vastaanottovirkailija ja kiinteistönhuoltaja kuva

Her finner du linker til konsernledelsen, ledelsen til Coor i Sverige, Danmark og Finland:

Ledelsen for Coor Sverige 
 
Ledelsen for Coor Danmark

 

Ledelsen for Coor Finland