Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Konsernledelse

Coors CEO er underordnet styret og ansvarlig for selskapets forvaltning og den daglige driften. Arbeidsfordelingen mellom styret og CEO beskrives i respektives arbeidsinstrukser.

Her finner du linker til konsernledelsen, ledelsen til Coor i Sverige, Danmark og Finland

Konsernledelsen 
Ledelsen for Coor Sverige 
Ledelsen for Coor Danmark
Ledelsen for Coor Finland