Kategoristyring i Coor

Avtalelojalitet


For å kunne styre innkjøpsatferden analyserer og måler Coor avtalelojalitet, det vil si hvor stor del av innkjøpene gjøres mot de leverandørene vi har avtale med.

Hensikten med å måle avtalelojaliteten er å sørge for at Coor benytter de leverandørene som vi har avtale med for å sikre gode priser og vilkår, samt for å redusere risikoen ved bruk av leverandører.

Alle leverandørene er markert med en farge basert på hvilken type avtale som er inngått. Leverandører med en sentral rammeavtale vises som grønne i Coors system og er de leverandørene driften først og fremst skal benytte.

Rammeavtaler

Coor er leverandøruavhengig, men inngår overgripende rammeavtaler med leverandører av bestemte tjenester som Coor betrakter som strategisk viktige.
Rammeavtalene håndteres og utvikles av kategoriansvarlige i Coors sentrale innkjøpsavdeling.

«Coor har et sterkt fokus på forbedring og utvikling av serviceleveransen for å kontinuerlig kunne tilføre verdi til våre kunder. Vi forventer at våre strategiske leverandører deltar i denne prosessen for å forbedre tjenestene til våre kunder i nært samarbeid med Coor»

-Liv Salvesen, Innkjøpssjef i Coor Norge