Søke

Fakturaadresse og merking av faktura

Som en del av vår miljøsatsning ønsker vi i størst mulig grad at våre leverandører benytter EHF-fakturering.

Fakturaadresse til enhetene i Coor Norge (Coor Service Management AS) er:

Coor Service Management AS

A 310
Postboks 424
3002 Drammen

Org.nr. NO 983 219 721 MVA

Fakturareferanse

  1. Hvor det finnes innkjøpsordrenummer (IO-nr.): faktura må merkes med avdelingsnummer og IO-nr. Eksempel: 5210-41033159
  2. Hvor det ikke finnes IO-nr.: faktura må merkes med avdelingsnummer og navn. Eksempel: 4110 Ola Nordmann

Fakturareferanse må alltid stå i "Deres refereanse"-feltet. 


Faktura pr e-post

Fakturaer kan sendes via e-post til følgende adresse:

Coor.A310@coor.com

PDF-fakturaer via e-post skal sendes som én PDF-fil (dvs. fakturaer og vedlegg må være i samme fil) og e-posten kan ikke inneholde informasjon eller bilder for øvrig.

Det er kun tillatt med én faktura per e-post. Som emne (subject) i e-posten skal fakturanummer oppgis (feltet kan ikke stå tomt).


E-faktura

Som en del av vår miljøsatsning oppfordrer Coor alle sine leverandører til å benytte seg av EHF-faktura. På denne måten sikres en effektiv fakturaprosess både for deg som leverandør og oss som kunde.

Coor har standardisert EHF (ElektroniskHandelsFormat) som sitt elektroniske fakturaformat. Du kan produsere dine fakturaer i EHF fra eget fakturasystem, benytte formidlingstjenester eller bruke en nettbasert fakturaportal.

Se nærmere informasjon om EHF og elektronisk faktura på DIFI's hjemmesider her

Ta kontakt med Coor sine samarbeidspartner InExchange AB for å få hjelp til å komme i gang med elektronisk faktura. Har du allerede en avtale med annen operatør/ formidlingssentral kan du naturligvis bruke denne videre, forutsatt at denne har samtrafikavtale med InExchange.

InExchange AB
Telefon: +46 500 44 63 60
Epost: support@inexchange.se


Spørsmål?


Dersom du har spørsmål om bestillinger mottatt fra Coor Service Management, ber vi om at vedkommende som står som bestiller kontaktes.  Alternativt kan du kontakte oss på e-post: vendor.no@coor.com