ISO 45001-sertifisert ansatt utfører renhold| Coor

Coor er først i Norden med ny ISO-sertifisering

Coor er første store selskap i Norden som blir sertifisert innen ISO-standarden for arbeidsmiljø.

Coor har, som det første store selskapet i Norden, fått sertifisering som overholder ISO 45001-standarden. Arbeidsmiljøstandarden settes for helse, miljø og sikkerhet. Coor har en nullvisjon for arbeidsulykker og arbeider for at alle medarbeidere skal ha et godt og sikkert arbeidsmiljø. Som et ledd i arbeidet med å utvikle og styrke arbeidsmiljøet har Coor valgt å gå i bresjen på dette området og bli sertifisert. Formålet er å sikre at selskapet kan fortsette å utvikle seg i arbeidsmiljøspørsmål.

Sertifiseringen er et bevis på Coors systematiske måte å lede, styre og utvikle arbeidsmiljøarbeidet på, og den hjelper ledere og medarbeidere videre i innsatsen med å sikre en enda tryggere og sikrere arbeidsplass. Arbeidet retter seg mot både det fysiske og det sosiale arbeidsmiljøet. Det går blant annet ut på å kunne kontrollere risiko knyttet til arbeidsoppgaver, antall arbeidstimer og arbeidsbelastning, slik at det er minst mulig risiko for at det oppstår arbeidsrelatert stress og dårlig psykososial helse.

Coors mål om å skape verdi i tre dimensjoner – forretningsmessig, sosialt og miljømessig – har hatt stor betydning og merverdi i arbeidet med sertifiseringen. Det krever betydelig innsats å bli sertifisert i samsvar med ISO 45001:2018. Også Coors fokus på risikoobservasjon, det planmessige arbeidet med oppfølging av medarbeidernes trivsel, ledelsens engasjement og arbeidet med medarbeiderengasjement blir nevnt som særlig viktige aspekter ved sertifiseringen.

«Sertifiseringen hjelper Coor med å ta et steg nærmere målet om å gi alle medarbeidere i hele Norden et enda bedre og tryggere arbeidsmiljø. Sikkerheten er ekstremt viktig for oss. Målet er at alle medarbeidere skal føle seg ivaretatt ved arbeidsdagens slutt, føle at de har balanse i livet og oppleve arbeidet som meningsfylt. Med et sertifisert ledelsessystem for arbeidsmiljøet viser vi at vi tar arbeidsmiljøarbeidet på alvor, også når det gjelder kundene.»
- Mikael Stöhr, administrerende direktør og konsernsjef i Coor.

Coor har nå tre ISO-sertifiseringer: 9001:2015 (kvalitet), 14001:2015 (miljø) og 45001:2018 (arbeidsmiljø).


RELATERT
• Les mer om den nye ISO-standarden 45001 på standard.no

I desember samlet vi for første gang kunder og leverandører til et bransjetreff om HMS:
• Rapport fra selve dagen (inneholder også video med uttalelser fra strategiske leverandører og kunder): https://www.coor.no/hms/hms-partnerforum/
• Videre arbeid etter innspill fra workshop om HMS: https://www.coor.no/hms/hms-partnerforum-veien-videre/
• Et viktig ledd av vårt HMS-fokus er å løfte fram enkelttiltakene, og å gi våre medarbeidere gode tilbakemeldinger på HMS-fokuset de har. Hver måned kårer vi et HMS-forbilde, som får donere pengeprisen til et veldedig formål: https://www.coor.no/hms/coors-hms-forbilder/