Godt innarbeidet partnerskap letter en krevende tid

Et sterkt partnerskap bygget på tillit gjør det enklere for begge parter å stole på at smittevernstiltak og tilpasninger i en ukjent tid er de riktige.

Aibel AS is a leading service company working in oil, gas and renewable energy | Coor
Hans-Jakob Berge | Section Manager, Real Estate & Facilities Management, Aibel

"Partnerskapet som Aibel og Coor har hatt gjennom flere år har fungert veldig bra. Samarbeidet, som startet i 2014, står seg godt den dag i dag.  I Aibel har vi opplevd å ha en partner som innehar solid kunnskap, og en organisasjon med de nødvendige ressursene som skal til for å håndtere en pandemi."

-Aibel har opplevd å ha en partner med solid kunnskap, og en organisasjon med nødvendige ressurser for å håndtere en pandemi. Spesialister fra Coor sine fagmiljø har kommet på banen i vanskelige spørsmål og gode løsninger er blitt presentert. Coor har til enhver tid vært i forkant av situasjonen, oppsummerer FM-ansvarlig i Aibel, Hans-Jakob Berge, når han ser tilbake på et år preget av unntakstilstand.

Samarbeidet mellom Aibel og Coor nyter godt av et grunnlag preget av tillit opparbeidet gjennom mange år, siden starten av kontrakten i 2014. Det ble en rufsete start preget av nedgang i norsk olje- og gassektor, og av det faktum at den ble startet opp samtidig med at Coor gikk i gang med en krevende oppskalering som følge av den større Equinor-kontrakten.

-Det finnes et bilde fra tidlig oppstart hvor teamet står iført dykkermaske, og det var vel omtrent sånn vi følte oss, forteller Gry Thu, som har vært Coors kontraktsjef for Aibel-kontrakten siden start. Kontrakten møtte tidlig røde resultat-tall, men man kom ut av nedgangstidene med et styrket tillitsforhold. De har også fått det å jobbe fleksibelt under huden: med omlag 650 (!) endringer som har blitt gjort i kontrakt og kundeforhold fra start til nå. Regelen er den samme da som nå:

- Vi spør oss selv hva er det kunden trenger. Aibel vet at vi ikke prøver å selge dem mer enn det de har behov for. Det gir tillit. Dermed vet de at vi har strukket oss så langt vi kan. Vi kommer ikke med forslag som vi mener ikke er nødvendig, forteller Gry om lærdommene fra det nære samarbeidet, både før og nå.

Gry tror at tidlig erkjennelse av krisen var en viktig faktor i krisehåndteringen Aibel og Coor mellom. Coor sin soft FM-ansvarlige i Aibel-kontrakten ble raskt utnevnt “korona-koordinator”. Med én koordinator fikk begge parter tidlig ett kontrollpunkt for informasjonsflyten – og de kom lettere overens om bildet over hva som var i ferd med å skje. Aibel sendte en henvendelse til Coor allerede i februar: Hva mener Coor? Hva må vi forberede oss på? Sammen klarte de å skape et handlingsrom før nedstengingen av Norge, som gjorde at de rakk å gjøre flere forberedelser før nedstengingen startet.

Et godt partnerskap letter en krevende tid

- Den store “hemmeligheten” er å få til et partnerskap. Det vil si at begge parter har en omtanke for hverandre. Midt i krisehåndteringen har vi også klart å videreføre litt normalitet. Vi har beholdt humoren, og vi har fortsatt med planlagte innovasjonsmøter og strategiske møter. Vi har for eksempel et splitter nytt kantinekonsept liggende klart, sier Gry.

Den største lokasjonen hos Aibel finnes i Haugesund, der Aibel driver en skips-yard med ca. 5000 ansatte. Når yarden er i aktivitet, kan det bety opp mot 3000 besøkende pluss. Kontrakten må derfor være god på å følge økning og fall i aktivitet etter kundens planlagte arbeid.

- Det er svært viktig at vi skaper trygghet for de ansatte, som bidrar til at flest mulig kan møte på jobb uten å være engstelig for smitte. Utfordringene har stått i kø for å redusere smitte og samtidig opprettholde daglig drift. Jeg synes at Coor har lykkes svært godt med å opprettholde daglig drift i samarbeid med FM-avdelingen i Aibel, de fremstår fleksible og endringsvillige, sier Hans-Jakob.


Bildekreditering: Øyvind Sætre / Aibel
Intervjuet ble foretatt uken før ny smittebølge og påfølgende sosial nedstenging og pålegg om hjemmekontor i november 2020.

Fakta om Aibel

Aibel AS er et ledende serviceselskap som jobber innen olje, gass og fornybar energi. Coor har siden 2014 levert integrerte facility management-tjenester på samtlige av Aibel sine lokasjoner i Norge. Avtalen har en forventet årlig verdi på omtrent 63 MNOK, og den ble i 2019 fornyet frem til 2022.

Antall Coor-ansatte hos Aibel: ca. 60 Coor-ansatte som yter service til 3700 sluttbrukere.