Beregning av klimapåvirkning gir store gevinster

Få bedrifter vet hvilke utslipp som genereres av kontordriften. I et pilotprosjekt har Coor derfor hjulpet både Deloitte og andre kunder med å beregne klimapåvirkningen fra serviceleveransen.

Nordiske selskaper er opptatt av å forbedre sine bærekraftsresultater, men få er klar over hvilken innvirkning deres kontorvirksomhet har på klimaet. I et pilotprosjekt i 2022 har Coor målt klimapåvirkningen av tjenestene de leverer hos noen få utvalgte kundebedrifter rundt om i Norden. En av dem er Deloitte i Norge:

– I Deloitte er vi opptatt av å gjøre en forskjell, sier Tone Indrebø Næs, direktør for samfunnsansvar og bærekraft. "Vårt mål er å gi et positivt bidrag til samfunnet og fremme bærekraftig utvikling." Hun nølte derfor ikke da Coor kontaktet henne og spurte om Deloitte ville være med på piloten.

– For Deloitte har dette vært et viktig tilskudd til vår egen innsats for å bekjempe klimaendringer, og vi har iverksatt tiltak for å redusere karbonavtrykket til kontoret vårt som et direkte svar på Coors beregninger, sier Tone Indrebø Næs.

Ett av tiltakene er at Deloitte nå har betydelig færre kjøttretter på menyen i personalrestauranten, og når kjøttet serveres blir porsjonene nesten halvert sammenlignet med tidligere. Resten av tallerkenen er fylt med grønnsaker, som er bra for både helse og miljø. Nikolai Utheim, administrerende direktør Coor i Norge, påpeker at det å holde oversikt over bedriftens utslipp har blitt et konkurransefortrinn.

– Så langt har vi kjørt piloten for tre kunder i Norge, og i dag kan vi si nøyaktig hvor klimautslippene fra kontordriften kommer fra, noe som bidrar til bevisstgjøring. De vet nå hvilke endringer som kreves.

Han er overbevist om at klimarapportering i fremtiden vil være like naturlig som å rapportere selskapenes finansielle tall, og etterlyser større grad av offentlig styring.

– Myndighetene må komme opp med klare retningslinjer for klimarapportering. Vi trenger offentlige standarder som vi kan forholde oss til, sier Nikolai Utheim.

Fakta om Deloitte

Deloitte er en markedsledende leverandør av revisjon, juridisk, finansiell rådgivning, risikoanalyse og konsulenttjenester. Selskapet ble grunnlagt i 1845 og har i dag rundt 345 000 ansatte i 150 land. Siden 2016 har Coor levert FM-tjenester, inkludert restaurant-, resepsjons- og sikkerhetstjenester, til Deloitte ved selskapets norske hovedkontor i Oslo