Våre kunder

Partnerskapsmodell skaper muligheter for Aibel til å utvikle sin virksomhet

Med ett enkelt kontaktpunkt til alle nødvendige facility management-fagfolk, kan Aibel fokusere på det de kan best. I år feirer vi ti års partnerskap og forbereder oss på å ta fatt på nye, felles prosjekter.

Det norske selskapet Aibel har spesialisert seg på design, bygging og vedlikehold av anlegg i energisektoren. Selskapet har virksomhet på seks lokasjoner i Norge, og Coor har de siste ti årene levert facility management-tjenester til alle Aibels anlegg. Kontrakten omfatter renhold, eiendomsforvaltning, kantine, resepsjon, sikkerhet, posthåndtering, anleggs- og – senest – arbeidsplassrådgivning.

– Nå har vi fått hjelp av Coor Advisory til å designe en moderne arbeidsplass ved ingeniørkontoret vårt i Asker, sier Mette Steinsland, Head of Facility Management i Aibel.

– Det er nettopp dette som skaper størst verdi i samarbeidet med Coor – å ha en bred og profesjonell facility management-organisasjon i ryggen. Vi kan alltid kontakte Coors eksperter for å diskutere bekymringer og ideer, og de kommer ofte med egne initiativer.

Coor og Aibels samarbeid er basert på en partnerskapsmodell der begge parter deler verdier, mål, resultater, risiko og gevinster. Mette Steinsland beskriver samarbeidet som en vellykket reise.
– Partnerskapsmodellen gir oss et spesielt fokus. Coor ønsker bare å gjøre det som er best for oss i Aibel, og som partner er de svært fleksible og forståelsesfulle.

Adam Därnemyr, kontraktssjef i Coor, er enig med henne. – Vi har klart å gjøre store besparelser for Aibel og har vist oss svært fleksible. Aibel stoler på våre beslutninger. Det betyr at vi kan spare penger for dem, men også at de lar oss investere i det vi anser som viktig, sier han.

Coors IFM-leveranse engasjerer 65 medarbeidere og dekker mange av selskapets tjenesteområder, men grensesnittet mot kunden er alltid ett enkelt kontaktpunkt, uansett problemstilling.
– Å ha ett kontaktpunkt har skapt viktige synergier og besparelser for oss, sier Mette Steinsland.

Kontrakten mellom Aibel og Coor ble nylig forlenget med fem år. Beslutningen var basert både på suksessen til samarbeidet så langt og på fremtidige felles utviklingsmuligheter.
– Jeg ser et stort potensial fremover, blant annet i hvordan vi kan bruke Coors kompetanse på energieffektivitet og bærekraft, sier Mette Steinsland.
Den nye kontrakten omfatter den eksisterende leveransen samt en rekke fremtidige forbedringer foreslått av Coor.
– Vi hadde en veldig god dialog med Coor og mente at dette var en så interessant vei å utforske at vi bestemte oss for ikke å invitere til anbud fra andre tilbydere, sier Mette Steinsland.

Bilder: 
Kontor i Oslo: “Olav Heggø / Aibel”
Haugesund verft: “Birger Hovland/Haugesund Luftfoto AS / Aibel”

Fakta om Aibel

Aibel bygger og vedlikeholder plattformer og annen kritisk infrastruktur for energibransjen. Selskapet har en ledende posisjon i den europeiske havvindindustrien, samt innen elektrifisering av offshore olje- og gassinstallasjoner og prosessanlegg på land. Aibel er en av de største tjenesteleverandørene på norsk sokkel og tilbyr et komplett spekter av innovative og bærekraftige løsninger. Over 5000 ansatte jobber ved selskapets kontorer i Norge, Thailand og Singapore. Aibel eier også to moderne skipsverft i Haugesund og i Laem Chabang i Thailand med betydelig kapasitet for prefabrikasjon og bygging.