Våre kunder

Bærekraftig samarbeid: Coor og Aker Solutions

Coor har vært Aker Solutions sin hovedleverandør av facility management-tjenester siden 2015. For Aker Solutions er samarbeidet med Coor en viktig brikke i deres reise mot en mer bærekraftig og fleksibel arbeidsplass.

Vi har intervjuet Tord Ekeland, Vice President Workplace, og Ingve M. Olsen, Office Manager West, i Aker Solutions for å høre deres tanker om bærekraftsarbeid og grønne initiativer som gjennomføres i partnerskapet.

Samarbeid som driver suksess

Coor og Aker Solutions har et godt partnerskap der grunnmuren består av tett samarbeid, datadrevet innsikt og en felles forpliktelse til bærekraft.

Tord Ekeland, global leder for Workplace hos Aker Solutions, uttrykker begeistring for samarbeidet: "Coor har en betydelig del av facility management-tjenester hos Aker Solutions i Norge, og det fungerer veldig bra. Vi jobber profesjonelt sammen, og det handler ikke bare om tjenestene, men også om kjemien mellom menneskene og våre felles, løsningsorienterte tilnærminger."

Ingve M. Olsen, som har hovedansvar for Coor-avtalen på nasjonalt nivå, legger til: "Vi jobber strukturert og har et ekte partnerskap. Fokus ligger ikke bare på å utføre tjenestene, men også på bærekraft og klimabevissthet. Dette er integrert i alt vi gjør."

Bærekraft i høysetet: Aker Solutions ambisjoner

Aker Solutions setter høye mål for bærekraft, med en tydelig Nordstjerne som veiviser. Tord Ekeland forklarer: "Aker Solutions har en 180-årig historie, og vi ønsker å være med å løse globale energiutfordringer for dagens generasjon og morgendagens. Vi vil gjøre en forskjell. Innen 2030 er vårt mål at 2/3 av vår omsetning skal komme fra lavkarbon- og fornybar energi-leveranser. I alt Aker Solutions gjør, er dette en naturlig del av våre vurderinger. Hva gjelder kontoret, så er ikke bærekraft bare strøm og energi, det handler også om riktig bruk av kontorlokalene og støtte til oppgavene som skal utføres."

Kantinen som bærekraftig frontløper

I kantinen i Stavanger har det vært jobbet ekstra godt med bærekraft over tid. Mye handler om å ha et godt datagrunnlag, slik at vi kan ta faktabaserte valg. 

Ingve M. Olsen deler: "Vi har jobbet målrettet med Coor for å redusere avfall og CO2-utslipp. Coors fokus på å synliggjøre miljøavtrykket til hver matrett har gitt oss muligheten til å ta kloke valg i innkjøp av råvarer og oppmuntre brukerne av kantinen til å ta bevisste miljøvalg. Det er også jobbet mye med produksjon, og kantinen produserer etter forventet salg. Ettersom vi har gode erfaringstall på hva som selger og ikke selger, er produksjonen på rett nivå."

Coor har også vært oppmerksom på å tilby grønne alternativer, som fisk og supper, for å balansere kostholdet. I kantinen i Stavanger selger man nå lik andel kjøtt og fisk.  

Gjennom målrettede tiltak, som bruk av bordryttere og informasjonsdisplay, jobber Coor aktivt med å bevisstgjøre kantinenes brukere om deres CO2-avtrykk for å oppmuntre brukerne til å ta grønnere valg i sitt daglige liv.

En sammenvevd suksesshistorie

For Aker Solutions er Coor ikke bare en leverandør, men en viktig partner i veien mot en mer bærekraftig fremtid. Tord Ekeland understreker viktigheten av Coors gode serviceinnstilling: "Coor bidrar som et viktig element i vårt arbeid med å tiltrekke folk tilbake på kontoret. Det at vi har servicemedarbeidere som bistår der det trengs, har godt humør og god innstilling, det er viktig for oss. Partnerskapet er avgjørende for å skape en smidig og bærekraftig arbeidsplass."

Coor og Aker Solutions har ikke bare et effektivt samarbeid, men viser også hvordan et godt partnerskap og bevisstgjøring kan drive endringer mot en mer bærekraftig fremtid. Det er ikke bare en vinn-vinn-situasjon for begge selskapene, men også et skritt i riktig retning for miljøet og samfunnet som helhet.

Om Aker Solutions

Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energibransjen. Selskapet muliggjør lavutslippsproduksjon av olje og gass og utvikler fornybare løsninger for å imøtekomme fremtidige energibehov.

Ved å kombinere innovative digitale løsninger og forutsigbar prosjektutførelse akselererer Aker Solutions overgangen til bærekraftig energiproduksjon.Les mer om våre kunder