Cleaning employee cleaning the office partitions to maintain a healthy workplace | Coor

Pandemien setter renhold i første linje

I pandemiens kjølvann betraktes renhold nå som en av de viktigste tjenestene i en FM-leveranse. Profesjonelle renholdstjenester bidrar til økt trygghet, helse og sikkerhet på arbeidsplassene.

Pandemien har virkelig satt profesjonelt renhold på kartet. Det som før var en usynlig servicetjeneste er nå en nøkkelrolle i samfunnet for å holde befolkningen friske og smittefrie. Renhold betraktes nå som et samfunnskritisk yrke. En positiv effekt av dette er stolte medarbeidere som ser at de gjør en forskjell.

-Coronaviruset har helt klart vært en utløsende årsak til at renhold har fått høyere status og at det nå tas med større alvor ute hos kundene. Bedriftene må rett og slett stenges ned dersom ingen rengjør der.

Det er fagspesialistene Renate Haugland og Astri Benum samstemt om. Renate Haugland jobber som fagspesialist innen renhold tilknyttet Equinor-kontrakten, og kollega Astri Benum er renholdskonsulent tilknyttet fagmiljøet for renhold i Coor.

Les mer: Spillteknologi sikrer opplæring i smitterenhold

Enda viktigere å vaske det som ikke synes
For å redusere risken for smittespredning så må man ta hensyn til hvilken type arbeidsplass og lokaler man har, i tillegg til hvordan den er møblert:

Begynn med å gjøre en behovsanalyse. Hvordan ser arbeidsplassen din ut, hvor mange mennesker beveger seg i visse områder? Noen områder av lokalene må kanskje kontaktflater rengjøres eller desinfiseres oftere enn andre.

I dag finnes det en rekke ulike sensorer og måleinstrument som kan ligge til grunn for ulike løsninger. Sensorer kan for eksempel følge med på hvor mange folk som bruker et rom i løpet av en dag. Det er et eksempel på en stor forandring at man nå oftere rengjør også det som ikke synes, fra da man tidligere nesten kun fokuserte på de flater som synes.

Nye bemanningsløsninger og “trivselsrengjøring”
Normalt utfører man renhold etter ønsket resultat, en standard eller en frekvens. Men i lys av pandemien har det blitt en større etterspørsel etter bemanningsløsninger der fleksibilitet og lokale tilpasninger vektlegges. Det blir et økt behov for å kunne gjøre omdisponeringer i renholdsleveransen.

Fagspesialistene i Coor opplever en økt etterspørsel etter tidsstyrte bemanningsløsninger i stedet for enkeltstående oppdrag eller abonnementsløsninger på renhold. Dette i kombinasjon med at mange kunder ønsker renhold på dagtid slik at medarbeiderne skal kjenne seg trygge når de benytter arbeidsplassen i samme tidsrom. Nå vil man at renholderne skal synes, men også at de er med og aktivt reduserer smittespredningen. De som har renhold planlagt kveldstid eller en gang per dag ønsker økning i frekvenser på dagtid.

Patruljerende renhold kan da planlegges til å konsentrere seg mer om utsatte overflater, som dørhåndtak, lysbrytere, armlener, bord, gelender, kaffemaskiner, med mer. Alt som man kan ta på med hånden. Dette er trolig ikke tilfeldige forespørsler, men en tendens som vil vedvare også etter pandemien.

Renhold antas å bli mer automatisert, sammen med en tydeligere rådgiving
-Framtidens renhold vil komme til å bli mye mer automatisert og robotisert. Roboter vil bli tatt i bruk i større utstrekning. Den frigitte tiden renholderen får vil renholderen kunne omdisponere til annet verdiskapende arbeid i bygget. Det kan være hyppigere renhold av kontaktpunkter, møbel/tepperens, fjerne støv i høyden - grep som bidrar til å bedre innemiljøet ytterligere. Renholdernes tilstedeværelse og synlighet mener vi vil være viktig fremover, mener Renate Haugland og Astri Benum.

Mye tyder også på at renholdet i fremtiden vil bli mer dynamisk. For eksempel ved bruk av sensorikk, som vil sikre at renholdsoppgaver blir utført i henhold til et riktig behov. Som renholdsleverandør vil man også spille en viktigere rolle som rådgiver for kunder og bidra på systemnivå med å kunne kommunisere og dokumentere nye renholdsplaner med en hyppigere frekvens enn hva vi er vant til.