Pandemien setter renhold i første linje

I pandemiens kjølvann betraktes renhold nå som en av de viktigste tjenestene i en FM-leveranse. Profesjonelle renholdstjenester bidrar til økt trygghet, helse og sikkerhet på arbeidsplassene.

Renholder-header | Coor

Pandemien har virkelig satt profesjonelt renhold på kartet. Det som før var en usynlig servicetjeneste er nå en nøkkelrolle i samfunnet for å holde befolkningen friske og smittefrie. Renhold betraktes nå som et samfunnskritisk yrke. En positiv effekt av dette er stolte medarbeidere som ser at de gjør en forskjell.

-Coronaviruset har helt klart vært en utløsende årsak til at renhold har fått høyere status og at det nå tas med større alvor ute hos kundene. Bedriftene må rett og slett stenges ned dersom ingen rengjør der.

Det er fagspesialistene Renate Haugland og Astri Benum samstemt om. Renate Haugland jobber som fagspesialist innen renhold tilknyttet Equinor-kontrakten, og kollega Astri Benum er renholdskonsulent tilknyttet fagmiljøet for renhold i Coor.

Les mer: Spillteknologi sikrer opplæring i smitterenhold

Enda viktigere å vaske det som ikke synes
For å redusere risken for smittespredning så må man ta hensyn til hvilken type arbeidsplass og lokaler man har, i tillegg til hvordan den er møblert:

Begynn med å gjøre en behovsanalyse. Hvordan ser arbeidsplassen din ut, hvor mange mennesker beveger seg i visse områder? Noen områder av lokalene må kanskje kontaktflater rengjøres eller desinfiseres oftere enn andre.

I dag finnes det en rekke ulike sensorer og måleinstrument som kan ligge til grunn for ulike løsninger. Sensorer kan for eksempel følge med på hvor mange folk som bruker et rom i løpet av en dag. Det er et eksempel på en stor forandring at man nå oftere rengjør også det som ikke synes, fra da man tidligere nesten kun fokuserte på de flater som synes.

Nye bemanningsløsninger og “trivselsrengjøring”
Normalt utfører man renhold etter ønsket resultat, en standard eller en frekvens. Men i lys av pandemien har det blitt en større etterspørsel etter bemanningsløsninger der fleksibilitet og lokale tilpasninger vektlegges. Det blir et økt behov for å kunne gjøre omdisponeringer i renholdsleveransen.

Fagspesialistene i Coor opplever en økt etterspørsel etter tidsstyrte bemanningsløsninger i stedet for enkeltstående oppdrag eller abonnementsløsninger på renhold. Dette i kombinasjon med at mange kunder ønsker renhold på dagtid slik at medarbeiderne skal kjenne seg trygge når de benytter arbeidsplassen i samme tidsrom. Nå vil man at renholderne skal synes, men også at de er med og aktivt reduserer smittespredningen. De som har renhold planlagt kveldstid eller en gang per dag ønsker økning i frekvenser på dagtid.

Patruljerende renhold kan da planlegges til å konsentrere seg mer om utsatte overflater, som dørhåndtak, lysbrytere, armlener, bord, gelender, kaffemaskiner, med mer. Alt som man kan ta på med hånden. Dette er trolig ikke tilfeldige forespørsler, men en tendens som vil vedvare også etter pandemien.

Renhold antas å bli mer automatisert, sammen med en tydeligere rådgiving
-Framtidens renhold vil komme til å bli mye mer automatisert og robotisert. Roboter vil bli tatt i bruk i større utstrekning. Den frigitte tiden renholderen får vil renholderen kunne omdisponere til annet verdiskapende arbeid i bygget. Det kan være hyppigere renhold av kontaktpunkter, møbel/tepperens, fjerne støv i høyden - grep som bidrar til å bedre innemiljøet ytterligere. Renholdernes tilstedeværelse og synlighet mener vi vil være viktig fremover, mener Renate Haugland og Astri Benum.

Mye tyder også på at renholdet i fremtiden vil bli mer dynamisk. For eksempel ved bruk av sensorikk, som vil sikre at renholdsoppgaver blir utført i henhold til et riktig behov. Som renholdsleverandør vil man også spille en viktigere rolle som rådgiver for kunder og bidra på systemnivå med å kunne kommunisere og dokumentere nye renholdsplaner med en hyppigere frekvens enn hva vi er vant til.

Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
GDPR
Klikk her for å lese mer om Coors retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.