Bli kjemikaliefri i hverdagen

Kjemikalier finnes i våre hjem, på våre arbeidsplasser og i maten, men vi vet veldig lite om hvordan de påvirker oss. Cecilie Hedfors, ekspert på miljøgifter i Naturskyddsföreningen, tipser om hvordan man kan beskytte seg mot farlige kjemikalier.

Chemicals | Coor

Kjemikaliecocktail

Mye av den kunnskapen som finnes om kjemikaliers effekter, er basert på studier av en kjemikalie om gangen. Men hva skjer når kjemikalier blandes i naturen og i våre kropper? Forskerne tror at denne såkalte cocktaileffekten kan forsterke de ulike kjemikalienes effekt og hvordan de tas opp av kroppen. Doser som tidligere har vært ansett som sikre for en enkelt kjemikalie, er kanskje ikke det når de påvirkes av andre kjemikalier.

 

toggle2_cecilia_hedfors.jpg

Cecilia Hagfors

Doktor i biokjemi og sakkyding for miljøgifter og kjemikalier i Naturskyddsföreningen i Sverige. Jobber med å få bort farlige stoffer fra hverdagen og naturen, gjennom å treffe politikere, holde forelesninger og ved å sammenstille aktuell forskningsstatus. Etter forskerutdanningen og en tids aktiv forskning begynte Cecilia å jobbe i en medisinteknisk bedrift. Deretter ble hun sakkyndig i Naturskyddsföreningen.

 

Reach skal beskytte oss

I EU selges og brukes det titusentalls ulike kjemikalier, men vi har bare kunnskap om en liten del av dem. Reach er en EU-forordning fra 2007 som ble innført for å gjøre noe med dette. Den innebærer at produsenten av et stoff skal utrede og registrere det, ellers får man ikke selge det.

Reach er et stort skritt fremover for kjemikaliesikkerheten, men det finnes mangler. Stoffer som det årlig produseres mindre enn ett tonn av, behøver man i prinsippet ikke å teste i det hele tatt. Ifølge forskere ved blant annet Karolinska instituttet i Solna, er det problematisk ettersom visse kjemikalier kan være svært kraftige selv i små mengder.

Transporteres med luften

Under en ekspedisjon i Antarktis – jordens mest avsidesliggende sted – fant miljøorganisasjonen Greenpeace tungt nedbrytbare miljøgifter i form av PFAS, eller fluorkarboner. Sju av åtte undersøkte snøprøver inneholdt PFAS, som er knyttet til reproduksjons- og utviklingsforstyrrelser. Prøvene ble samlet inn fra nyfalt snø, noe som tyder på at de farlige kjemikaliene har tatt seg hele veien til Antarktis via luften.

21 av 24 ...

... timer tilbringer vi innendørs. Derfor er det viktig å kartlegge hvilke risikokjemikalier vi utsettes for i våre innemiljøer. Vi vet altfor lite om hvordan kjemikalier i f.eks. ulike byggematerialer påvirker oss. Akkurat nå pågår det flere omfattende prosjekter som skal gi et samlet kunnskapsbilde av dette.

 

Alle kjemikalier er ikke farlige

Kjemikalier kan forekomme naturlig eller være skapt av mennesket. De kan være farlige eller ufarlige. Det er bare de som er skapt av mennesket som blir flere for hvert år, ettersom forskere og bedrifter hele tiden utvikler nye. Både naturlige kjemikalier og kjemikalier skapt av mennesket kan produseres i fabrikker. Kjemikalier som behøves i store mengder, er som oftest billigere å produsere i fabrikker. Det kalles for å syntetisere, derav navnet syntetiske kjemikalier, eller syntetiske stoffer.

 

SLIK KAN DU MINSKE BRUKEN AV FARLIGE KJEMIKALIER I HVERDAGEN


1. Velg miljømerkede varer
– Generell kjemikalieslanking er ikke noe vi i Naturskyddsföreningen anbefaler. Vi vil i stedet minske mengden farlige kjemikalier i våre omgivelser. Den enkleste løsningen hvis du vil minske mengden farlige kjemikalier, er å velge miljømerkede varer så ofte som mulig, for da har eksperter kontrollert innholdet.

2. Kontroller mot Kandidatlisten: 
– Bedrifter som produserer eller selger produkter, kan sørge for at deres produkter ikke inneholder kjemikalier som er med på Kandidatlisten i Reach-regelverket, som er EUs liste over spesielt farlige kjemikalier. Arbeidsplasser som skal kjøpe inn en vare, kan kontrollere at den ikke inneholder stoffer som er med på listen. Hvis alle gjør det, kommer det på sikt til å finnes bare ufarlige produkter på markedet.

3. Unngå PFAS: 
– PFAS, per- og polyflourerte stoffer, er en gruppe kjemikalier – utviklet av mennesket – som har vist seg å ha negative effekter både på helse og miljø. Dessuten har de svært lang levetid, noe som gjør at PFAS som allerede finnes i naturen, kommer til å påvirke oss i lang tid fremover. PFAS finnes i nesten alle produktkategorier, fra sminke til brannskum, noe som gjør at mer og mer PFAS havner i naturen med uklare konsekvenser for helse og miljø. Den enkleste måten å unngå PFAS på, er å velge miljømerkede produkter.