Miljømerket renhold løfter bedriften din

Renhold påvirker ikke bare innemiljøet. Det er en viktig del av enhver arbeidsplass, og dessuten påvirker det vårt ytre miljø. Bærekraftig renhold dreier seg om god hygiene, friske medarbeidere, en fungerende arbeidsplass og en fungerende planet. Som innkjøper vil du at alt skal fungere smidig. Hver enkelt bedrift sparer tid og penger på å unngå problemer, gjøre det rette og finne kontinuitet.

Ta kontakt i dag!
Helena Söderberg - renholdsbilde | Coor

bærekraftig renhold - hva er det? 

Miljømerket renhold
der leverandørkjeden også må sikres

 

I et bærekraftig renhold benyttes miljømerkede midler, uten for eksempel hormonforstyrrende, skadelige kjemikalier og parfyme. Og da har alle det bra. Men mer om dette senere. Det er viktig at renholdet samsvarer med miljøpolicyen både til bedriften din og kundene dine. Uten dokumentert bærekraft blir det vanskeligere å tiltrekke seg både kunder, kapital og medarbeidere. Så bærekraftig renhold kan faktisk øke lønnsomheten.

 En bærekraftig leverandørkjede

Som innkjøper må du i det hele tatt holde orden på relasjonene. Din egen bærekraft bygges blant annet av leverandørkjedene dine. De skal naturligvis innbefatte minimal miljøpåvirkning, men også være bærekraftige sosialt og økonomisk. Leverandøren skal bestå, være tilgjengelig og ivareta samfunnskontrakten, f.eks. gjennom skatter og avgifter. Ellers rammer det deg til slutt.

Miljømessig bærekraft

I renholdet erstattes i dag kjemikalier for det meste av mer moderne metoder, maskiner og bedre utdanning av renholdere. Når kjemikalier benyttes, er det i minimale doser, og midlene er da som oftest biologisk nedbrytbare og uskadelige for både renholdspersonalet, medarbeiderne og naturen.

Kjemikalier har blitt erstattet av mikrofibre og tørre metoder med mekanisk rengjøring. Tørre metoder fjerner tørr smuss (støv) og lett fuktige metoder fjerner våt smuss (flekker). Vi bruker digitale verktøy som sikrer at medarbeiderne våre arbeider i henhold til utarbeidede planer.

Renholder vasker bord - bilde | Coor
Renholder med vasketralle - bilde | Coor

Svanemerket i norge

Hva gjør vi og hva betyr det?

 

I Norge er Coors tjenester svanemerket. Det innebærer at vi velger miljømerkede rengjøringsprodukter og påser at doseringen er korrekt. Vi prioriterer alltid miljøtilpassede produkter og metoder.

Svanemerking krever også at renholdsleverandøren er godkjent i det norske Arbeidstilsynets register. Det betyr at personalet vårt får utdanning i renholdsprodukter og kvalitetssikrede rutiner for renhold og miljøpåvirkning.

Vår svanemerking sikrer din bærekraft.

 

Økonomisk bærekraft

Økonomisk bærekraft er mye mer enn kroner og ører. Økonomisk stabilitet skaper langsiktighet og innebærer at leverandøren er godt strukturert for oppgaven og vil være der i fremtiden. En god struktur innebærer også at leverandøren bruker ressurser på utvikling av tjenesten og utdanning av personalet. Lange relasjoner og avtaler har en tendens til å skape gjensidig kunnskap med ansvarlighet og tilgjengelighet. Alt dette gjør at det ikke er sikkert at en stadig jakt på lavest mulig leverandørpris er den økonomisk klokeste løsningen. Det er den langsiktige helheten som gir økonomisk kloke innkjøp.

 

Sosial bærekraft

Hvordan påvirker renhold bedriftens sosiale bærekraft?

 

Et trygt og sikkert arbeidsmiljø gir større engasjement, langsiktighet og ansvarlighet hos som den som utfører jobben, noe som resulterer i bedre utført arbeid. Og bedre utført arbeid gir økonomiske gevinster for både den kjøpende bedriften, individet og samfunnet.

En leverandør som tar ansvar for at medarbeiderne har akseptable vilkår og får rett utdanning og lederskap, skaper forutsetninger for at oppdraget utføres smidig, bevisst, i henhold til planen og profesjonelt.

I Coor skjerper vi hele tiden kompetansekravene for renholderne våre. Vi oppmuntrer til og tilbyr anskaffelse av fagbrev som renholdsoperatør. Det styrker medarbeidernes kompetanse og yrkesstolthet og kan øke lønnen deres.

 

Renholder vasker glass - bilde | Coor
Coor guide for renhold - bilde | Coor

Trykk på knappen for å laste ned guiden - helt gratis.

Ja takk! Ta meg til guiden!

VI TAR HELHETSANSVAR

Eksempel på hvordan vi sikrer arbeidet

 

Alle våre ansatte har rett til å stoppe farlig arbeid. Hvis jobben ikke kan utføres på en sikker måte, diskuteres det først med den overordnede og kunden. Deretter gjennomfører vi sammen risikoreduserende tiltak før arbeidet påbegynnes.

Teamene våre som jobber med større kontrakter har morgenmøter med risikosamtale, der vi diskuterer risikoer man bør være oppmerksom på eller om medarbeideren har behov for særskilt hjelp.

Velg riktig leverandør

Coor tar sikkerhet på alvor 

Vi benytter spesielle moduler til e-læring med effektiv utdanning og trening for å sikre at vi arbeider korrekt og sikkert. Her er ergonomi en viktig faktor. Renhold er fortsatt et yrke som er tungt og slitsomt. Maskiner kan gjøre de tyngste delene lettere, men også variasjon i arbeidsoppgaver er viktig for å unngå belastningsskader.

I Coor arbeider vi systematisk med disse spørsmålene innen utdanning, oppfølging og utvikling av metoder. Det skal være mulig å arbeide trygt med renhold i et helt yrkesliv.

coors bærekraftarbeid:

  • Stadig forbedring i besparelse av vann, energi og kjemikalier
  • Lang erfaring med miljøtilpassede renholdsprodukter
  • Egen miljømerking
  • Alle underleverandører arbeider i henhold til vår miljøpolicy og etiske retningslinjer (Code of Conduct)
  • Våre bærekraftsmål er godkjent av Science Based Targets initiative (SBTi)

våre bærekraftsertifikater

  • ISO 45001
  • ISO 9001
  • ISO 14001

(ISO regulerer blant annet utførelse, dokumentasjon og kommunikasjon samt kvalitet og systematikk i miljø- og bærekraftarbeidet)

 

Leter du etter ledige stillinger, trykk på knappen så kan du ta en titt >
Are you looking for available positions, press the button and have a look >
Se ledige stillinger/available positions