Skadekontroll og reparasjon Coor

Skadegruppen

Skadeserviceenheten i Coor er en profesjonell servicepartner for forsikringsselskaper, selvassurandører og privatpersoner som ønsker skadehåndtering på en effektiv og god måte. Skadegruppen er landsdekkende og vi er i stand til å løse problemet din skade har blitt, uavhengig av geografi og størrelse på skaden

I Norge betaler forsikringsselskapene ut nær 30 milliarder i skadeerstatning hvert år. Samfunnet, bedrifter og privatpersoner rammes av ulykker som brann, oversvømmelse, kloakk, olje, parafinutslipp, asbestfare og innbrudd.

Vårt mål er å tilby et helhetlig tjenestetilbud til våre kunder. I dag må de som har behov for skadeservice ofte kontakte flere ulike leverandører. Skadegruppen leverer både "førstehjelp", sanering og gjenoppbygging etter forsikringsskader.

Kontakt en av våre skadeservice-avdelinger

Når en skade oppstår er det mange parter med ulike behov som berøres:

Forsikringsselskaper

Ønsker å vite at de betaler ut riktig erstatning Vil at deres kunder får optimal service ved skadegjenoppbygging.

Bedrifter

Vil minimere tiden for en driftsstans i produksjonen som kan føre til tapte inntekter.

Privatpersoner

Kan oppleve en skade som dramatisk og forbundet med plunder og heft Vil være sikker på at personene de inviterer hjem for skadegjenoppbygging er faglig og servicemessig til å stole på.

Vi rykker raskt inn etter at nødetatene har avsluttet sitt arbeid for å sikre skadestedet mot videre følgeskader, og håndterer blant annet skadet innbo. Vi gjennomfører deretter sanering av skadet areal, enten det er vann, brann, kloakk, olje, parafin eller andre utfordrende skadeårsaker. Når saneringsfasen er avsluttet gjennomfører vi fullstendig gjenoppbygging og tilbakeføring av bygg.