Urbant økosystem | Coor

Hvorfor må eiendommer utvikles på en miljøsikker måte?

Å ta ansvar for bærekraft handler om å ta ansvar for så vel bygninger som ansatte. Coor har snakket med bærekraftkonsulent Eleftherios Zacharakis, Sveriges første WELL-ekspert, om hva det betyr å miljøsikre en bygning og hva slags ansvar bedriften må ta for å fremtidssikre virksomheten.

Når vi snakker om bærekraft i naturen, snakker vi ofte om økosystemer. Vi betrakter hva som skjer med dem dersom en komponent i kjeden blir truet, og ser systemets velferd bli svekket når det skjer. Å holde liv i alle jordens livssykluser, både små og store, er avgjørende for å beskytte vår fremtidige verden. Det gjelder imidlertid også de urbane økosystemene, de vi har bygget selv i bymiljøene, boligene våre – og vår arbeidsplass.  
 
– Vi har nå en helt annen forståelse for hvordan man bør ivareta arbeidsplassene ut fra et bærekraftig perspektiv. Vi i WSP merker godt at kundene har fått mye større forståelse for temaet, og de FM-lederne vi har kontakt med, definerer problemene på en helt annen måte i dag. Det skyldes fremfor alt at investorene har innsett at det faktisk lønner seg å jobbe bærekraftig og på en mer miljøsikker måte. Men det henger også sammen med at menneskene har begynt å lære å ta ansvar, og at det kommer inn en helt ny generasjon på arbeidsmarkedet som krever at arbeidsgiverne tar ansvar, forteller Zacharakis. 
 

Eleftherios Zacharakis er bærekraftkonsulent hos det svenske konsulentselskapet WSP og er utnevnt til WELL Faculty av IWBI som ekspert på WELL. Han er den første i Sverige som får denne tittelen, og frem til 2017 var WSP det eneste tekniske konsulentbyrået i Sverige som hadde WELL-sertifiserte medarbeidere.  

– Det har lenge vært fokus på energieffektivisering under utforming av nye kontorbygg. Etter hvert som standarder som WELL og Fitwel (et nytt internasjonalt system for sertifisering av bygninger som fremmer menneskers helse og velvære på jobb) blir stadig vanligere begynner vi også å innse at helsefaktorer er en del av bildet. De siste årene har vi begynt å snakke mer om «workplace strategy», og da sammenstiller man de sosialpsykologiske aspektene med byggets fysiske aspekter for deretter å kunne tilpasse den digitale opplevelsen. Alle disse faktorene spiller inn og påvirker hvordan vi har det på arbeidsplassen og hvor godt vi kan prestere.  
 
Zacharakis forteller også at den store utfordringen for mange virksomheter er å innse bedriftens egne behov, og at det er vanskelig å beregne hvilke risikoer man tar med de nye forutsetningene. Her spiller ofte den økonomiske bærekraften en rolle, men faktum er at når man går gjennom organisasjoners kostnader, blir det i gjennomsnitt brukt én til to prosent på energi og åtte til ti på leiekostnader, mens resten er personalkostnader. Her begynner stadig flere FM-sjefer og beslutningstakere å innse at det er mest å hente dersom man tør å satse på de ansattes velferd. Det er først når man begynner undersøke sin egen bedrift grundig og vurdere de faktiske behovene, at man kan starte på reisen mot WELL-sertifisering. 
 
– Jeg sier alltid til kundene mine at sertifisering ikke er noe mål i seg selv, men et verktøy. Man må vite hva som er interessant for en selv og egne visjoner for å kunne jobbe mot målet, avslutter Eleftherios. 

Magasinomslag for bærekraftig eiendom | Coor

Guide: Smarte bygninger gir smartere arbeidsplasser

Hvilken forskjell kan et bygg gjøre for medarbeidernes helse og for vår evne til å ta ansvar for miljøet på våre arbeidsplasser? Smart Buildings-konseptet er ofte forbundet med nye bygninger, ny teknikk og framfor alt byggautomatisering. Det innebærer automatiserte prosesser for overvåkning og kontroll av bygningens installasjoner, som ventilasjon, belysning og sikkerhetssystem. Men et smart bygg kan være mye mer enn som så. Begrunnelsen for et smart-bygg finnes alltid i behovet hos de som bruker tid i det. Fokus ligger primært på tilgjengelighet og funksjonalitet, samtidig som at bygget må gi en attraktiv brukeropplevelse, et helsefremmende inneklima og tjenester som gir merverdi for ansatte og andre besøkede. Last ned guiden og få gode eksempler på miljøorienterte bygg som huser smarte arbeidsplasser for et mer bærekraftig arbeidsmiljø.

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for behandling av personopplysninger

Vi har oppdatert retningslinjene for taushetsplikt slik at det skal være enklere å forstå hvilke opplysninger vi henter inn, og hvorfor. Oppdateringene er utført i forbindelse med de nye reglene for datasikkerhet (personvernforordningen, også kalt GDPR) som trådte i kraft i EU 25. mai.

Samtykke til behandling av personopplysninger

Personopplysningene vi henter inn, er opplysninger som du oppgir når du fyller ut et kontaktskjema eller bestillingsskjema for abonnement på Coors nettsider. Det vil si fullt navn, e-postadresse og telefonnummer eller postadresse (om det er aktuelt).

Hva er formålet med å hente inn personopplysningene dine?

Vi bruker personopplysningene til å sende ut det materialet du har sagt deg interessert i, for eksempel pressemeldinger, nyheter og nyhetsbrev. I tillegg bruker vi personopplysningene for å kunne kontakte deg personlig hvis du har fylt ut et kontaktskjema.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger?

Grunnlaget for at vi behandler personopplysningene, er at du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å sende oss en e-postmelding på adressen info@coor.com.

Informasjon om behandling av personopplysninger

Vi har innført egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å verne personopplysningene mot blant annet tap og ulovlig tilgang. Bare et begrenset antall personer har tilgang til personopplysningene. Kun personer som er tilknyttet det Coor-nettstedet du besøkte, og som trenger å håndtere personopplysningene i tråd med formålene over, vil ha tilgang til personopplysningene.

Vi kan også dele personopplysningene med andre selskap i konsernet samt leverandører og forretningspartnere som utfører tjenester på våre vegne (blant annet serviceteknikere fra ulike leverandører, for eksempel ved feilmelding om en kaffemaskin).

Personopplysningene kan bli overført til tredjeland, det vil si land utenfor EU/EØS, i forbindelse med Coors bruk av den skybaserte tjenesten Office 365 som blir levert av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

Office 365-tjenestene som Microsoft leverer, omfatter blant annet følgende:

- Microsoft SharePoint Online, en tjeneste for felles redigering, deling og behandling av dokumenter
- Microsoft Outlook, en e-post- og kalendertjeneste
- Microsoft Skype for Business (inkludert tekstbasert chattefunksjon)
- Microsoft Dynamics CRM, en kundebehandlingstjeneste
- Microsoft Office-pakken, herunder standardtjenester som Microsoft Word, Excel og PowerPoint

Når Microsoft leverer Office 365-tjenester, vil Microsoft behandle kundeopplysninger (for eksempel e-post og filer) i datasentraler i EU (for øyeblikket i Dublin i Irland og Amsterdam i Nederland). Som en integrert del av Office 365-tjenestene som blir levert, kan imidlertid enkelte personopplysninger (for eksempel påloggingsdata og aktive katalogdata) også bli behandlet i tredjeland (for øyeblikket blir slike andre opplysninger hovedsakelig behandlet i USA og Canada). Microsoft har engasjert underleverandører til slik databehandling utenfor EU og EØS.

For å oppfylle alle gjeldende krav til datasikkerhet har Coor underskrevet en databehandlingsavtale med Microsoft og i tillegg inngått standardavtalevilkår ("EUs standardavtale") med Microsoft. Alle Microsofts underleverandører som behandler personopplysninger i forbindelse med Office 365-tjenestene, er engasjert av Microsoft i samsvar med artikkel 11 i EUs standardavtale.

Personopplysninger som blir brukt til serviceforespørsler, blir lagret til vi ikke lenger trenger dem for å kunne svare på forespørslene.

Rettighetene dine

Du har rett til å få vite hvilke av personopplysningene dine som blir behandlet, og du kan be om å få kopi av informasjonen. Du har rett til å få korrigert uriktige personopplysninger, og i visse tilfeller kan du be om at personopplysningene blir slettet (for eksempel om du trekker tilbake samtykket). Dessuten har du rett til å protestere mot visse typer håndtering av personopplysningene og be om at den blir begrenset. Vær oppmerksom på at begrensning og sletting kan føre til at vi ikke lenger kan oppfylle forpliktelsene våre. Du har også rett til å få utlevert personopplysningene om deg i maskinlesbart format, og å videresende disse til en annen behandlingsansvarlig.

Hvis du har innsigelser eller klager på den måten vi behandler personopplysningene på, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten for vår behandling av personopplysninger.

Coor Service Management AB, org.nr. 556084-6783, Knarrarnäsgatan 7, SE-164 99 Kista er registeransvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Ulf Hübinette er personvernombud og kan kontaktes på gdpr@coor.com.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, må du gjerne kontakte oss på info@coor.com eller sende brev til adressen over.