Hvorfor må eiendommer utvikles på en miljøsikker måte?

Å ta ansvar for bærekraft handler om å ta ansvar for så vel bygninger som ansatte. Coor har snakket med bærekraftkonsulent Eleftherios Zacharakis, Sveriges første WELL-ekspert, om hva det betyr å miljøsikre en bygning og hva slags ansvar bedriften må ta for å fremtidssikre virksomheten.

WELL-grønn bygning | Coor

Når vi snakker om bærekraft i naturen, snakker vi ofte om økosystemer. Vi betrakter hva som skjer med dem dersom en komponent i kjeden blir truet, og ser systemets velferd bli svekket når det skjer. Å holde liv i alle jordens livssykluser, både små og store, er avgjørende for å beskytte vår fremtidige verden. Det gjelder imidlertid også de urbane økosystemene, de vi har bygget selv i bymiljøene, boligene våre – og vår arbeidsplass.  
 
– Vi har nå en helt annen forståelse for hvordan man bør ivareta arbeidsplassene ut fra et bærekraftig perspektiv. Vi i WSP merker godt at kundene har fått mye større forståelse for temaet, og de FM-lederne vi har kontakt med, definerer problemene på en helt annen måte i dag. Det skyldes fremfor alt at investorene har innsett at det faktisk lønner seg å jobbe bærekraftig og på en mer miljøsikker måte. Men det henger også sammen med at menneskene har begynt å lære å ta ansvar, og at det kommer inn en helt ny generasjon på arbeidsmarkedet som krever at arbeidsgiverne tar ansvar, forteller Zacharakis. 
 

Eleftherios Zacharakis er bærekraftkonsulent hos det svenske konsulentselskapet WSP og er utnevnt til WELL Faculty av IWBI som ekspert på WELL. Han er den første i Sverige som får denne tittelen, og frem til 2017 var WSP det eneste tekniske konsulentbyrået i Sverige som hadde WELL-sertifiserte medarbeidere.  

– Det har lenge vært fokus på energieffektivisering under utforming av nye kontorbygg. Etter hvert som standarder som WELL og Fitwel (et nytt internasjonalt system for sertifisering av bygninger som fremmer menneskers helse og velvære på jobb) blir stadig vanligere begynner vi også å innse at helsefaktorer er en del av bildet. De siste årene har vi begynt å snakke mer om «workplace strategy», og da sammenstiller man de sosialpsykologiske aspektene med byggets fysiske aspekter for deretter å kunne tilpasse den digitale opplevelsen. Alle disse faktorene spiller inn og påvirker hvordan vi har det på arbeidsplassen og hvor godt vi kan prestere.  
 
Zacharakis forteller også at den store utfordringen for mange virksomheter er å innse bedriftens egne behov, og at det er vanskelig å beregne hvilke risikoer man tar med de nye forutsetningene. Her spiller ofte den økonomiske bærekraften en rolle, men faktum er at når man går gjennom organisasjoners kostnader, blir det i gjennomsnitt brukt én til to prosent på energi og åtte til ti på leiekostnader, mens resten er personalkostnader. Her begynner stadig flere FM-sjefer og beslutningstakere å innse at det er mest å hente dersom man tør å satse på de ansattes velferd. Det er først når man begynner undersøke sin egen bedrift grundig og vurdere de faktiske behovene, at man kan starte på reisen mot WELL-sertifisering. 
 
– Jeg sier alltid til kundene mine at sertifisering ikke er noe mål i seg selv, men et verktøy. Man må vite hva som er interessant for en selv og egne visjoner for å kunne jobbe mot målet, avslutter Eleftherios. 

Magasinomslag for bærekraftig eiendom | Coor

Guide: Smarte bygninger gir smartere arbeidsplasser

Hvilken forskjell kan et bygg gjøre for medarbeidernes helse og for vår evne til å ta ansvar for miljøet på våre arbeidsplasser? Smart Buildings-konseptet er ofte forbundet med nye bygninger, ny teknikk og framfor alt byggautomatisering. Det innebærer automatiserte prosesser for overvåkning og kontroll av bygningens installasjoner, som ventilasjon, belysning og sikkerhetssystem. Men et smart bygg kan være mye mer enn som så. Begrunnelsen for et smart-bygg finnes alltid i behovet hos de som bruker tid i det. Fokus ligger primært på tilgjengelighet og funksjonalitet, samtidig som at bygget må gi en attraktiv brukeropplevelse, et helsefremmende inneklima og tjenester som gir merverdi for ansatte og andre besøkede. Last ned guiden og få gode eksempler på miljøorienterte bygg som huser smarte arbeidsplasser for et mer bærekraftig arbeidsmiljø.