God kultur er sentralt for å skape bærekraftige kontorer

Når vi snakker om bærekraftarbeid på arbeidsplassen, blir ideer og tanker ofte værende igjen i møterommene for så å gå i glemmeboken. Det å kunne tilby bærekraftige alternativer og la kollegaer i fellesskap bygge en sterk kultur mener Coor er en sentral del av fremtidens kontor.

Kontakt oss
Foto: Robert Eik

Coor jobber kontinuerlig med samarbeidspartnere for å utvikle arbeidsmetoder og introdusere nye innovasjoner slik at det kan skapes endringer på bred front når det gjelder bærekraft. Men endringer på arbeidsplassen krever blant annet at ansatte tilbys nye valgmuligheter og at det gjøres på riktig måte.


– Å involvere dine ansatte i reisen er et veldig viktig skritt. Derfor må det gjøres på en positiv måte som gir de ansatte en forståelse for hvorfor det er viktig å bidra i bærekraftarbeidet. Da blir det gjort en reell forskjell, sier Trine Hagfors, som jobber som direktør for Salg & BD i Coor i Norge.

Kontormøbler fortsetter å leve

Kontormøbler er nylig byttet ut på mange arbeidsplasser – ofte etter oppussing eller rett og slett for å oppdatere kontorinnredningen. Men det skal ikke mye til for å kunne gi kontoret et løft med eksisterende møbler.

Her kan man også diskutere problemstillingen sammen med ansatte for å finne behov og ønsker om hvordan kontoret kan innredes. Fra et bærekraftperspektiv er det derfor mange fordeler med å tenke på hvilke forutsetninger man har å jobbe med.

– Vi prøver å spørre oss selv hvordan vi kan flytte rundt på møblene på kontoret for å gi det en ny funksjon. Målet er å ikke kaste noen møbler i det hele tatt hvis de kan brukes. En slitt kontorstol kan kles eller polstres for å gi den et nytt liv, sier Trine Hagfors.

Det er imidlertid noen kontorrekvisita som ikke er like enkle å gjenbruke eller gi nytt liv til. Teknisk utstyr som datamaskiner blir raskt utdatert, og systemoppgraderinger fører ofte til behov for å erstatte maskinvaren. Hvordan teknisk avfall håndteres blir derfor et spørsmål som ikke alltid er helt åpenbart.

– Det er mulig å resirkulere mye, men det er ikke alltid man har kontroll på hva som faktisk skjer med den typen utstyr. Derfor er det viktig å samarbeide med aktører i feltet som faktisk vet hvordan man resirkulerer gammel teknologi. Det er et område vi ønsker å bli bedre på.

Plantebaserte alternativer

Kantiner er klare eksempler på at bærekraftarbeid kan ha rask effekt. Ved å tilby plantebaserte måltider kan det bli et alternativ å redusere mengden rødt kjøtt – noe som er kjent for å sette et negativt klimaavtrykk.

– Hvis du plutselig fjerner husmannskost eller annen tradisjonell mat, kan det oppleves som negativt. Plantebaserte alternativer som minner om kjøtt blir en måte å involvere gjestene i bærekraftarbeidet, sier Trine Hagfors.
Innenfor rammen av Food Revolution-prosjektet jobber Coor med å fange gjestenes opplevelser av maten som serveres. Når nye retter introduseres, er det viktig å finne ut hvordan de oppfattes.

– Via «Foodback»-systemet kan gjestene legge igjen en anmeldelse om hvordan de syntes maten smakte. Du skanner en QR-kode med mobilen og svarer på fem spørsmål om hva du synes, sier Trine Hagfors.

I lang tid har også matsvinn vært et problem som har vært vanskelig å ta tak i. I personalkantiner kastes mengder av matrester som ligger igjen på tallerkenen. Informasjon om hvor mye mat som faktisk kastes er derfor blitt en måte å gjøre gjestene oppmerksomme på problemet.

– Både gjestene og personalet på kjøkkenet kan bidra til å redusere svinn. Ikke for å plukke mer enn det du spiser fra buffeen, men også for å passe på å bruke alle deler av ingrediensene når maten tilberedes på kjøkkenet.

– Vi har ganske god oversikt over matsvinnet vårt, noe vi har jobbet med det i mange år. Derfor kan vi informere gjestene om hvor mye mat som er kastet, og da ser man endringen over tid. Gjestene kan involveres ved å fortløpende informeres via skjermer i restauranten om mengden matavfall. På denne måten kan gjestene selv ta ansvar og bli mer involvert i å bidra til mindre avfall, sier Trine.

Gulrøtter

Kultur kan skape bærekraftendring

Å la bærekraftspørsmål bli en del av kulturen bidrar til at ansatte føler seg involvert og skaper også en felles forståelse for hvorfor det er viktig å tenke på miljøet, forklarer Trine. Synliggjøringen av hvordan man som bedrift jobber med bærekraft samtidig som man ønsker de ansatte velkommen på jobb er en måte å fremme kulturen på arbeidsplassen, mener hun.

– Selvsagt skal ledere være med og inspirere, men man må få medarbeiderne med på reisen også. Det vi omgir oss med i hverdagen skaper den sanne kulturelle endringen. Alle som jobber i Coor skal være ambassadører for bærekraft, sier Trine Hagfors.