Coor som servicepartner

Verdiskapende serviceleverandør

Coor leverer servicetjenester på en produktiv, attraktiv, effektiv og bærekraftig måte. Coors servicetjenester er et produkt av lang erfaring med en profesjonalisert servicekultur som har stort fokus på forbedringer og innovasjoner.

Høyt servicenivå

Coor tilbyr service på et høyere nivå enn tradisjonelle serviceleverandører. Vi sier oss ikke fornøyd med bare å levere og koordinere tjenester for våre kunder, men også å sørge for å utnytte synergier og stordriftsfordeler. Noe av det vi har mest fokus på er å sikre at menneskene som utfører tjenestene forplikter seg til å levere tjenestene vi lover. I tillegg ser vi kontinuerlig etter nye og forbedrede løsninger for våre kunder, dersom endring er påkrevd finner vi løsninger som støtter kundens behov.

Kontinuerlig forbedring og innovative serviceløsninger

Coor integrerer og tilpasser korrekt kompetanse i serviceleveransene. Vi tilstreber kontinuerlig forbedringer av oss selv og vår leveranse. Alle ansatte i Coor involveres i å identifisere og presentere forbedringsforslag, iverksatt gjennom en systematiske forbedringsprosesser. Våre strukturerte innovasjonsprosesser bidrar til at serviceløsningene blir kontinuerlig fornyet. Dette bidrar til at vi er i forkant av utviklingen. Vår ambisjon er å være først ute med siste nytt.

Eksempler på tjenester vi ofte drifter for våre kunder: 

  • Kantine
  • Renhold
  • Eiendomsdrift
  • Resepsjon
  • Vakthold
  • Sentralbord

 

Vil du vite mer? Ta kontakt med

Espen Ræstad

Espen Nordås Ræstad

Leder Salg og Marked

+47 97 11 82 71

espennordas.raestad@coor.com