Bærekraft

Carbon Insight: Coor lanserer nytt verktøy for kartlegging av klimapåvirkning

Coors Carbon Insight-rapport gir kundene våre innsikt i hvordan klimautslipp fordeler seg i Facility Management-leveransen. Rapporten gjør det mulig å identifisere forbedringer som kan redusere klimapåvirkningen.

Coor er et av de første nordiske FM-selskapene som tilbyr en tjeneste for analyse av klimapåvirkning. Dette er en type tjeneste som blir stadig viktigere etter hvert som lovgivningen strammes inn og flere og flere selskaper blir med i Science Based Targets initiative (SBTi).

Carbon Insight-rapporten gir grunnlag for omfattende rapportering. Coor tilbyr ikke bare en rapport om totale utslipp, men også et dypdykk i hvordan de fordeler seg på Coors ulike tjenester helt ned på underkategorinivå. I tillegg til å vise hvor utslippene kommer fra, viser Carbon Insight også hvordan de er beregnet basert på GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol).

Verdifull innsikt i Scope 3-utslipp

Etter hvert som rapporteringskravene for karbonutslipp i verdikjeden øker, drevet av krav fra både kunder, investorer og myndigheter, er det avgjørende å synliggjøre data. Samtidig er det utfordrende å få pålitelige CO2e-data.

– Kunden får en rapport som inneholder klimadata, inkludert en fordeling av utslippene for hver tjeneste i leveransen vår. Rapporten er nyttig for kundene når de gjør vurderinger av egen klimapåvirkning og gir oss også mulighet til å identifisere felles fokusområder som vi kan jobbe med sammen. Denne typen innsikt er nødvendig for at vi skal kunne drive frem endringene der det monner mest, istedenfor å bruke tid på tiltak som har lite effekt fra et Co2-perspektiv. For å redusere utslippene må vi starte med å måle dem, sier Nora Løke Thommessen, bærekraftssjef i Coor i Norge.