Envirosense: støtter bedrifter i å redusere klimaavtrykket

Coors nye konsept Envirosense gir bedrifter mulighet til å vurdere miljøpåvirkningen fra kontorer og bygninger og utvikle et veikart for en grønnere arbeidsplass.

Miljømessig bærekraft er høyt oppe på agendaen til mange bedrifter, og nå får også utslipp fra kontorer og bygninger økt oppmerksomhet. Det er tydelig at en omveltning er nødvendig.

For å gjøre en reell forskjell, må bedrifter forstå hvor de skal starte. Nøkkelen til å redusere miljøpåvirkningen til kontor og bygninger ligger i måling og forståelse av de underliggende driverne for klimautslipp.

For en organisasjon betyr dette å anerkjenne hvordan beslutninger påvirker brukerne av arbeidsplassen og i det lange løp, miljøet.

"Som Facility Management-leverandør er vi i en unik posisjon til å hjelpe våre kunder med å måle prestasjoner, sette ambisjoner og mål og hjelpe med å iverksette tiltak for å redusere klimapåvirkningen. Derfor lanserer vi nå vårt nye konsept Environsense, sier Oskar Lindbäck, Senior Advisor i Advisory i Coor Norge.

Syv viktige endringsområder
“Vi har identifisert syv nøkkelområder som man må ta tak i for å lykkes i overgangen til grønnere arbeidsplasser; Hvordan vi planlegger og utnytter arbeidsplassene våre, måten vi pendler på, energien vi bruker, maten vi spiser, hvor gode vi er på å bruke en sirkulær tankegang når vi velger interiør, forbruksvarer og tjenester, hvordan vi håndterer avfallet vårt og hvor ansvarlig vi forbruker vann. Men for å nå det fulle potensialet må vi også endre folks atferd», sier Fredrik Sandqvist, Head of Innovation and Service Development i Coor Group.


Envirosense - muliggjør overgangen til grønnere arbeidsplasser.