Robinson

Kreativitet for framgang

Forslagskasser og pengepremier øker ikke kreativiteten i bedriften. Organisasjonsrådgiver Alan G. Robinson har oppskriften på den kreative organisasjonen. Kreativitet ser han som en konkurransefaktor for at selskapet skal utmerke seg og få suksess.

Den prisbelønte forfatteren, kurslederen og organisasjonskonsulenten Dr. Alan G. Robinson deltok i år på Coors Management Day for å snakke om forbedringsprosesser. Alan G. Robinson har studert over 300 organisasjoner i 17 land, og det har gitt ham en unik mulighet til å utforske likhetene hos ansatte i ulike organisasjoner.

– Ansatte på gulvet ser mange problemer og muligheter som lederne deres ikke ser. Ledere må forstå at 80 prosent av ideene kommer fra de ansatte, og bare 20 prosent fra lederne, sier Robinson.

Hvordan en organisasjon går fram for å utvikle ideer, har også innvirkning på hvor godt de lykkes med forbedringsarbeidet sitt.

FØRST OG FREMST må den øverste ledelsen ha vilje til å drive forandringsprosessen framover, lede an i dette arbeidet og oppmuntre resten av organisasjonen til også å sette i gang. Mellomledere og ansvarlige sjefer må trenes og veiledes i hvordan de skal få teamene sine til å komme med ideer. Å sette opp tydelige, kvantitative mål, som for eksempel at hver medarbeider i bedriften må levere inn minst ett forslag i måneden i løpet av ett år, kan bidra til å få prosessen i gang. Ved dessuten å sette av tid, for eksempel en gang i uken, til teamene, der man kun fokuserer på ideer, skapes en prosess for bedriftskreativitet som integreres med andre arbeidsoppgaver.

Robinson oppfordrer ledere og medarbeidere til å observere hva som foregår i virksomheten, på gulvet, og å skape en felles, positiv idéprosess. Dette fremmer alles kreativitet.
– Det er virkelig en "vinn-vinn"-situasjon, sier han. Det er en del av det forbedringsarbeidet som bedriften kan gjøre for at medarbeiderne skal oppleve en merverdi og føle stolthet og tilfredsstillelse ved å vite at de arbeider for en bedrift som lytter til dem og verdsetter deres ideer.

– For en organisasjon som Coor er den virkelige utfordringen å prøve å øke problemorienteringen. Når medarbeiderne begynner å legge merke til problemer, gir det dem anledning til å være kreative og finne løsninger, sier Alan G. Robinson.

Fakta om Dr. Alan G. Robinson

Dr. Alan G. Robinson er spesialisert på Lean Production samt håndtering av fortløpende forbedring, kreativitet og innovasjon. Han er medforfatter av fem bøker som er oversatt til over 20 språk. Dr. Alan G. Robinson arbeider på Isenberg School of Management på University of Massachusetts, USA.

Har du spørsmål eller vil vite mer?

Kontakt Karoliina Callavik, tlf +46 8-553 959 56, karoliina.callavik@coor.com