Søke
3_cleaning_spirit.jpg

"Når jeg ringer til Coor, skjer det noe"

SAS i Danmark har nettopp utvidet sitt samarbeid med Coor, og Nova har derfor tatt en prat med Michael Skriver om renholdstjenestene. Michael er miljø- og sikkerhetsansvarlig hos SAS i Danmark og ansvarlig for den tekniske serviceavdelingen i SAS.

Hvordan er relasjonen med Coors renholdere?

Jeg har ikke noe å anmerke på de som utfører renholdet her. De er utrolig stolte over arbeidet sitt og gjør faktisk mer enn de skal. Iblant sier jeg til dem at ”det er ikke ditt ansvar, det trenger du ikke å gjøre”, men de gjør det likevel. De føler et ansvar for sitt område og vil at det skal se rent og pent ut. 

Selv om de er ansvarsfulle, så oppstår det vel misforståelser iblant – ting som ikke blir gjort, eller ting som ikke utføres slik du ønsker?

Jo, selvfølgelig, det er ikke til å unngå. Hvis det er noe som kan løses omgående, tar jeg kontakt med den det gjelder, eller så kontakter jeg min kontaktperson i Coor. Vi har en oppfølging hvert kvartal, der vi går gjennom Coors leveranse. Vi fyller ut et scorebord i fellesskap, og så bruker vi det for å kommunisere hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Jeg synes imidlertid at det som oftest fungerer bra. Det verste jeg vet er en ”laissez faire”-innstilling og et skuldertrekk. Det opplever jeg heldigvis ikke. Jeg kan ringe om et problem på fredag ettermiddag, og da løser de problemet omgående hvis jeg sier at det er viktig. 

Det er jo ikke du som har valgt Coor, men deres facility management-avdeling. Har du vært fornøyd med byttet fra den tidligere leverandøren?

Man er jo alltid litt skeptisk når det kommer en ny leverandør, for hvis det oppstår problemer, ender de jo opp på mitt bord. Den løsningen vi hadde tidligere fungerte kanskje ikke 100 prosent, men den fungerte. Heldigvis har det vist seg at leverandørbyttet ble til det bedre. 

Kan du nevne tre områder som er blitt bedre?  

For det første er det kommunikasjonen, som jeg allerede har nevnt. Når jeg ringer til Coor, skjer det noe. De prøver å løse alt omgående, og hvis det drøyer, får jeg informasjon om når det blir gjort.

For det andre er det slik at når de foreslår løsninger, så finner de det som passer for meg. Skal det utføres på samme måte som nå, eller skal det utføres billigere? De setter opp ulike muligheter og konsekvenser, og så tar jeg beslutningen.

 

Fakta

Coor innledet sitt samarbeid med SAS i 2008. Det er en integrert facility management-kontrakt, som inneholder et stort antall tjenester innenfor både eiendomsservice og arbeidsplasservice. Leveransen er skandinavisk og skjer i dag til ni flyplasser samt til SAS’ hovedkontor i Frösunda, Sverige. Eiendomsserviceleveransen skjer på en eiendomsbestand på cirka 392 000 kvm og arbeidsplasservice og renholdsleveransen skjer på cirka 223 000 kvm.