2_xelia.jpg

Coor satser stort på fremtidens renhold

En av Coors største tjenester er renhold, og Coor satser nå stort på å utvikle markedets beste og mest innovative renholdstilbud. Et første skritt er innføringen av et nytt, egenutviklet renholdskonsept: Coor Cleaning Concept, som ble lansert i løpet av våren. Konseptet omfatter alle ledd i renholdsleveransen og innebærer en effektiv og bærekraftig renholdstjeneste med høy og jevn kvalitet.

Sammen med eiendomsservice samt mat og drikke er renhold en strategisk tjeneste, som Coor satser ekstra ressurser på å utvikle. Coors mål er å bli den ledende renholdsleverandøren i Norden. 

I dag utføres stadig mer av renholdet i Coor i egen regi. Det innebærer at Coor får bedre kontroll og at kvaliteten kan garanteres i alle ledd, for eksempel innenfor logistikk, vaskemetoder, utstyr, rengjøringsprodukter, hygiene – og ikke minst å ivareta og utvikle medarbeiderne.

Coors renholdssatsing er en konsernfelles satsing, som ledes av Sten Mortensen, som arbeider som konsepteier. Sten har arbeidet med renhold i Coor siden 2003 i ulike roller, hovedsakelig som kalkyleansvarlig for de større IFM-kundene. Før det drev Sten Mortensen sitt eget renholdsselskap og han har også vært deleier i et gulvpleiefirma.

Coor Cleaning – fremtidsrettet renhold

Coor leverer renhold til så vel store som små bedrifter og offentlige virksomheter innenfor alle typer bransjer og over hele Norden. For å utnytte de samlede erfaringene i virksomheten har Coor skapt egne renholdsfora der de nordiske landene er representert. På overordnet nivå finnes det en styringsgruppe, med mandat og ansvar for de strategiske beslutningene, og som er direkte underordnet konsernledelsen. For ytterligere å sikre at Coor tilbyr en renholdstjeneste som driver utviklingen fremover og gir kundene effektivt og bærekraftig renhold, er det også etablert et nordisk utviklingsforum.

Sten Mortensen, renholdsekspert i Coor. 

– Vi skal drive utviklingen i bransjen med fokus på innovasjoner og forbedringer som gagner kundene og personalet vårt. For øyeblikket arbeider vi med ulike utviklingsforslag. Vi kommer blant annet til å skape særskilte renholdskonsepter for ulike kundesegmenter, for eksempel industri, sykepleie og handel. At vi har opprettet et utviklingsteam, borger for at vi på en strukturert og ressurseffektiv måte kan arbeide med utviklingsspørsmål og kan drive bransjen fremover, sier Sten Mortensen. 

Coor Cleaning Academy

Det er veldig viktig at Coors renholdspersonale har rett kompetanse slik at vi alltid har en renholdstjeneste som holder jevn og høy kvalitet. Coor har derfor opprettet en intern skole: Coor Cleaning Academy, med utdanninger og praktisk trening. De interne utdanningene gis via et ”train-the-trainer”-system, der både egne ledere og medarbeidere deltar. Grunnlaget er Coors egen basisutdanning ”Cleaning the Coor way”, som alle renholdere i samtlige land skal gjennomføre med oppstart i høst. Spesialutdanninger med ulike innretninger vil kunne kjøpes inn fra eksterne utdanningsbedrifter.

Sten Mortensen oppsummerer Coors syn på renhold og mener at det handler om å ha en bærekraftig og innovativ innstilling:

– Vi tror ikke på å løpe fortere, men å arbeide smartere. Det gjennomsyrer hele virksomheten på så vel strategisk som operativt nivå. Vi går gjennom rutinene våre for å se hvordan vi kan bli mer effektive i for eksempel planlegging, innkjøp og styring. Vi vurderer hvordan vi kan bruke teknologi, nye metoder og roboter, nye rengjøringsprodukter for å arbeide smartere og skape kundenytte samtidig som vi ivaretar personalet og beskytter miljøet, sier Sten Mortensen. 

Fakta

  • Renhold kan kjøpes som en del av en større, integrert FM-leveranse, som en del av en pakketert mindre FM-løsning eller som enkeltvise tjenester
  • I Coor Cleaning arbeider det ca. 1 700 medarbeidere i hele Norden
  • Målsettingen er å bli den ledende renholdsleverandøren i Norden
  • Coor har i dag en svært bred kundeportefølje med så vel store som små kunder i privat og offentlig sektor.