Søke
people

Rent hus med nordisk renholdsstandard

Et kjent reklameslagord for bedøvelsessalve lyder ”Når man vet hvor man har vondt – hvorfor behandle hele kroppen?”. Samme prinsipp blir nå i stadig større grad tatt i bruk i renholdsbransjen. Når man vet hvor det er skittent – hvorfor rengjøre hele bygningen?

Fortsatt fokuserer mange renholdsavtaler på renholdsfrekvenser, renholdsmetoder og hvilket utstyr som skal brukes fremfor på det resultatet man ønsker å oppnå.

– Problemet med denne tradisjonelle typen avtaler er at man ikke tar hensyn til hva man egentlig vil få ut av renholdsservicen. Man har angitt at man vil ha renhold, men ikke hvor rent man vil ha det, sier Fredrik Sandquist, ansvarlig for tjenesteutvikling i Coor.

I ti år har man brukt en felles renholdsstandard, kalt INSTA 800, på de nordiske markedene. I Sverige har standarden betegnelsen SS 627801:2006, mens den i Norge og Danmark heter henholdsvis NS-INSTA 800 og DS-INSTA 800. I Sverige er standarden godt utbredd, særlig i den offentlige sektoren. Nå merker man en stadig større interesse også fra private foretak.

INSTA 800 kan anvendes i alle typer lokaler og bygninger. I korthet går det ut på at bestilleren stiller krav til hvor ren hver enkelt flate eller gjenstand skal være, samt hvor ofte leverandøren må sikre at det avtalte kvalitetsnivået skal oppnås. De tydelige kvalitetskravene kan siden, ved hjelp av standardens målesystem og kontrollrutiner, følges opp på en objektiv måte.

– Det er renhet og ikke renholdsøktene bestilleren kjøper. En operasjonssal på et sykehus må naturligvis ha det absolutt høyeste renhetsnivået, mens man har lavere krav til renhet i for eksempel lagerrom og trappehus. Standarden gir de nødvendige instrumentene, slik at kunden kan fastsette en tydelig forventning til renholdskvaliteten, noe som i sin tur gir en større trygghet for alle parter, sier Fredrik Sandquist.

Coor har arbeidet aktivt med standarden siden den ble innført, og har stor erfaring med både å utnytte de fordelene den gir og håndtere de utfordringene den fører med seg.

– De største fordelene med standarden er at den setter tydelige, objektive forventninger til den kvaliteten som skal oppnås, men også at den som regel er både mer kostnadseffektiv og miljøvennlig enn frekvensstyrt renhold. Kundene betaler bare for det de har behov for å få utført, samtidig som behovet for både energibruk, rengjøringsmiddel og forbruksmateriell minsker, sier Fredrik Sandquist.

Det finnes imidlertid ufordringer, og den største er nok å få markedets aktører til å stole fullt ut på standarden og samtidig bruke den på en smart måte, slik at den ikke krever for mye administrasjon. Av den grunn fører Coor en kontinuerlig dialog med hver kunde om hvordan standarden bør anvendes i den aktuelle leveransen, samtidig som de arbeider aktivt med å sikre at personalet, både hos bestilleren og i den leverende enheten, får den opplæringen de trenger.

– Både i nye kontrakter og blant våre eksisterende kunder ser vi en økt interesse for standarden og dens fordeler. De kvalitetsmessige, miljømessige og økonomiske fordelene taler for seg selv, sier Fredrik Sandquist.

Vil du vite mer?

Kontakt gjerne Andreas Eskelund, leder for Virksomhetsutvikling for Coor i Norge, tlf.: +47 951 86 832, andreas.eskelund@coor.com, eller Sven-Erik Björkholm, tjenesteutvikler i Coor innenfor renholdsservice, sven-erik.björkholm@coor.com eller telefon +46 8 553 961 53.