Søke
woman

Coor setter gode ideer i system

For to år siden innledet Coor en bred satsing på systematisk forbedringsarbeid og en sterk forbedringskultur. Tanken var at man skulle utnytte bedre den kreativiteten og de ideene som finnes hos alle medarbeidere i den hensikt å utvikle virksomheten og leveransen til Coors kunder. Nå føres arbeidet ytterligere et steg videre gjennom et nytt IT-basert system som gir støtte i forbedringsprosessen.

– Vi har lykkes med å flytte idéarbeidet høyt opp på dagsorden og engasjere både ledernivået og medarbeiderne i den kundenære virksomheten. Vi har en god prosess for idé- og forbedringsarbeidet vårt, men vi savner et effektivt støttesystem, og det gjør vi altså noe med nå, sier Emilia Andersson, kontraktsutvikler i Coor.

Emilia Andersson har hatt ansvaret for utviklingen av systemet som får navnet Actio, det latinske ordet for handling. Og tanken er nettopp at avstanden mellom ord og handling skal forkortes. I januar rulles det ut på bred front i hele Coor.

Ønsket større engasjement for utviklingen

Satsingen på et mer systematisk forbedringsarbeid ble innledet for to år siden da Coor i en undersøkelse ble oppmerksomme på at kundene ønsket en mer proaktiv innstilling i serviceleveransen. Mot denne bakgrunnen og med innsikten om at alle medarbeidere sitter på verdifulle ideer, ble det startet et stort forbedringsarbeid i Coor.

Inspirasjonsforelesninger med kjente forskere og profiler innenfor området markerte startskuddet for satsingen. En ny forbedringsprosess ble etablert, og det ble innført loggbøker for forbedringer i Excel-format i hele konsernet. Forbedringsforslag ble innført som et obligatorisk punkt i alle interne arbeidsplassmøter. Man begynte også å følge opp antallet forbedringsforslag pr. medarbeider. Mange enheter innførte idétavler i den hensikt å kunne fange opp løpende ideer fra alle medarbeidere på en enkel måte. I en del virksomheter ble det innført forbedrings-coacher.

– Ettersom kundene våre driver i ulike bransjer, må vi passe oss for å sette for strenge regler for arbeidet. Forbedringsprosessen er obligatorisk, og ved å sette tydelige mål som følges opp regelmessig, får vi flyt i arbeidet. Derimot må vi la virksomhetene velge metodikk ut fra hva som passer deres kunder best. Ett eksempel er vår leveranse til kunder i bilindustrien. I mange av disse leveransene arbeider vi ifølge ”Six Sigma”, ettersom det er en forbedringsprosess som brukes i bilindustrien og passer bra nettopp der, påpeker Emilia.

Et godt resultat

Siden satsingen ble innledet, har ideene strømmet inn. Trykket i forbedringsarbeidet er stort, noe kundene også har lagt merke til.

– I vår årlige kundeundersøkelse har vi de to siste årene i vesentlig grad økt kundenes opplevelse av at vi proaktivt kommer med forbedringsforslag. Det føles naturligvis utrolig inspirerende – det var jo nettopp det vi ville oppnå da vi dro i gang arbeidet, sier Emilia Andersson.

De foreslåtte kundeforbedringene kan være små og store. Et eksempel på et forbedringsforslag som har gitt kunden store besparelser, er montering av nye lysarmaturer med intelligent DALI-lysstyring i DNV-kontrakten på Høvik. Dette innebærer at lysstyrken kan justeres på hvert enkelt lysarmatur, det er bevegelsesdetektorer, samt daglysføler som reduserer lysstyrken hvis solen gir lys i lokalet. Et annet eksempel på en enkel, men veldig nyttig kundeforbedring som også er miljørelatert, er å stille inn alle kopimaskiner slik at disse automatisk skriver ut tosidig. Dette er en forbedring som de fleste av Coors kunder nå har benyttet.

Nytt system styrker forbedringsarbeidet

I takt med at forbedringsprosessen har satt seg og idéarbeidet har skutt fart, har imidlertid kravene om en enkel og effektiv systemstøtte økt. Det er grunnen til at Coor investerer i et nytt web-basert system, der forbedringsforslagene lagres felles, og der man strukturerer dem etter den kunden man arbeider for.

– Actio er blitt testet i noen av Coors leveranser med godt resultat. Det er flere fordeler med systemet. Man kan enkelt og oversiktlig følge statusen for ideen og hvor langt man har kommet med å virkeliggjøre den. Det er også mulig å utvikle spesifikke handlingsplaner i systemet. I og med at systemet kommer til å bli brukt i hele konsernet, blir det enkelt å følge opp vårt forbedringsarbeid på en enhetlig måte. Det blir også enkelt å hente ut rapporter og oversiktlig statistikk for kundene våre, og det er noe vi anvender i leveranseoppfølgingen vår. Systemet gir oss gode forutsetninger for å kunne fortsette forbedringsarbeidet på en god og effektiv måte, slik at vi kan fortsette å skape verdi for kundene, avslutter Emilia.

Vil du vite mer?

Kontakt Andreas Eskelund, Leder Virksomhetsutvikling for Coor i Norge, tlf.: +47 951 86 832, andreas.eskelund@coor.com