global

Tenk globalt – handle lokalt

For å lykkes med å rulle ut en internasjonal FM-strategi bør strategiske spørsmål skilles fra taktiske og operative. Det må finnes en viss fleksibilitet for lokal tilpasning, særlig til nasjonale lover, regler, kulturelle forskjeller og markedspraksis.

Jens Ebbe Rasmussen, SVP Business Development, Coor Service Management GroupI forrige nummer av Nova ble det konstatert at stadig flere nordiske større bedrifter og organisasjoner overveier internasjonale FM/IFM-løsninger. Jens Ebbe Rasmussen, forretningsutviklingssjef i Coor, og Joakim Karlsson, partner i det globale strategi- og managementkonsulentbyrået A.T. Kearney*, har begge arbeidet med strategiske forretningsutviklings- og outsourcingspørsmål i flere år. De har begge møtt og fordypet seg i de problemstillingene som oppstår når man ønsker å ta et heldekkende grep om FM-spørsmålene i en internasjonal organisasjon.

– Det som driver internasjonale løsninger, handler mye om effektiviseringer og kostnadsbesparelser, men også om bedre overblikk og økt standardisering. Mange internasjonale virksomheter ønsker å jobbe mer enhetlig på tvers av landegrenser eller regioner, sier Joakim Karlsson (A.T. Kearney).

Jens Ebbe Rasmussen (Coor) er enig, men påpeker at også risikominimering og risikokontroll er en viktig drivkraft.

– For globale virksomheter med sterke varemerker er god leverandørkontroll et viktig spørsmål. Felles prinsipper og standarder i spørsmål som angår menneskerettigheter, arbeidsforhold og produksjonsmetoder blir stadig vanligere. Dette påvirker også FM-spørsmålene, der for eksempel spørsmål om svart arbeidskraft er sentrale. Et globalt grep om FM-spørsmålene gjør at det blir lettere å kunne styre og følge opp disse spørsmålene på en god måte i alle deler av virksomheten, og det bidrar til en bedre risikokontroll, sier Jens (Coor).

Betydningen av en tydelig FM-strategi

Jens og Joakim er helt enige om at det er ekstremt viktig med en tydelig FM-strategi som er tilpasset den aktuelle bedriftens overordnede strategi, forutsetninger og kultur. Utgangspunktet må alltid være de unike forutsetningene som finnes i enhver organisasjon – det fungerer ikke å kopiere andres konsepter.

Når man utformer en FM-strategi, skal den i prinsippet håndtere tre typer problemstillinger; organisatoriske (ansvar, rapporteringsstruktur osv.), kontraktuelle (beskrivelser av de tjenestene som skal inngå, minimumsnivåer osv.) og kommersielle (prissettingsmodeller osv.). Den store utfordringen ligger i å utforme en global FM-strategi på en prinsipiell og overordnet måte.

Joakim Karlsson, A.T. Kearney– Man kan ikke se bort fra det faktum at FM-tjenester alltid leveres og forbrukes lokalt og at de derfor alltid må tilpasses lokale forutsetninger. Det er spesielt viktig å ta hensyn til nasjonale ulikheter; lover, kultur, politisk kontekst, skattesystem også videre. Tenk globalt – handle lokalt, sier Joakim (A.T. Kearney).

– Ja, se bare på kompleksiteten ved å drive personalkantiner eller pensjonsavtaleløsninger ved overtakelse av personale. Forutsetningene er helt ulike i alle de nordiske landene, og den optimale løsningen varierer derfor fra land til land. Derfor må det foretas en avveiing mellom graden av standardisering og lokal fleksibilitet, forklarer Jens (Coor).

Leverandørstruktur ofte et desentralisert spørsmål

Det finnes eksempler på multinasjonale selskaper som har inngått avtaler med en global leverandør, men det er ikke vanlig. De fleste globale aktører velger å håndtere spørsmålet om hvem som skal utføre serviceleveransen lokalt.

– Når man jobber med internasjonale spørsmål, er det viktig å skille strategiske problemstillinger fra operative og taktiske. Selv om man foretar globale innsatser, behøver man nødvendigvis ikke velge en global leverandør. Det viktige er å ha et rammeverk og en styringsmodell på plass – hvem som utfører tjenestene, pleier å være spørsmål som desentraliseres regionalt eller nasjonalt, sier Joakim (A.T. Kearney).

Sekvensiell eller parallell utrulling

Når strategien er utformet og skal rulles ut i en internasjonal virksomhet, kan det gjøres på to måter; sekvensielt eller parallelt – som et "big bang" i hele virksomheten på én gang.

– Mitt råd er å begynne i mindre skala. Kompleksiteten er så stor, og mulighetene for å lykkes er helt klart størst dersom man begynner med å teste strategien på ett anlegg eller kontor, eller muligens innenfor et helt land. Rull deretter ut strategien gradvis, sier Jens (Coor).

Joakim (A.T. Kearney) er enig, men påpeker at tidsdimensjonen er viktig ved sekvensiell utrulling.

– Et raskt "big bang" er egentlig optimalt, men vanskelig å gjennomføre i praksis. Men det er viktig å holde tempoet oppe. Fordelene med en internasjonal strategi oppnås jo først når strategien er implementert på flere anlegg, og det er viktig å kunne påvise fordelene med en forandring ganske raskt. Tar det for lang tid, blir det uøkonomisk og vanskelig å begrunne, sier Joakim (A.T. Kearney).

Les artikkelen:

Internasjonale FM-strategier – hett akkurat nå i Nova nr. 2/2010

I neste nummer kommer vi til å skrive om hvordan man kan forberede seg til en smidig implementering av en internasjonal FM-strategi i rollen som nasjonal FM-sjef i et multinasjonalt selskap.

Ønsker du å diskutere spørsmål knyttet til internasjonale FM-løsninger?

Kontakt gjerne Jens Ebbe Rasmussen, forretningsutviklingssjef i Coor Service Management, +46 8 553 959 62, jens-ebbe.rasmussen@coor.com

* Faktarute:

A.T. Kearney er et av de ledende globale strategi- og managementkonsulentbyråene. Selskapet bistår ledende organisasjoner med strategiformulering, forretningsutvikling og operativ effektivitet. A.T. Kearney ble grunnlagt i 1926 og har i mange år vært regnet som ledende når det gjelder utvikling på områdene strategiske innkjøp og effektiv håndtering av strategiske leverandørrelasjoner. Blant selskapets kunder i Norden finnes mange ledende bedrifter i sine respektive land og bransjer.